Unicode hỗ trợ cho multilanguage dữ liệu trong Outlook 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Outlook hỗ trợ Unicode và cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho dữ liệu đa ngôn ngữ. Nếu bạn làm việc trong một tổ chức đa quốc gia hoặc chia sẻ thư mục với những người dùng Outlook trên hệ thống chạy trong ngôn ngữ khác, bạn có thể tận dụng lợi thế của Unicode hỗ trợ trong Outlook.

Outlook có thể chạy trong một trong hai chế độ hộp thư với tài khoản Exchange — Unicode hoặc Unicode. Chế độ Unicode được đề xuất và chế độ mặc định là nếu các cấu hình hồ sơ của bạn, tài khoản Exchange và người quản trị thiết đặt cho phép nó. Chế độ tự động được xác định bởi Outlook dựa trên các thiết đặt này và không thể thay đổi theo cách thủ công.

Chạy Outlook ở chế độ Unicode sẽ cho phép bạn làm việc với thư và các mục được bao gồm ngôn ngữ khác nhau. Nếu Outlook đang chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange của bạn, và nếu bạn muốn chuyển sang chế độ Unicode, liên hệ với người quản trị của bạn.

Lưu ý: Phiên bản Outlook cũ cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu trong phần nội dung của các mục Outlook. Tuy nhiên, dữ liệu Outlook, chẳng hạn như các dòng tớichủ đề của thư và các thuộc tính tên liên hệBusinessTelephoneNumber của các mục liên hệ, được giới hạn ký tự được xác định bởi trang mã hệ thống của bạn. Hạn chế này không còn trường hợp trong Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Office Outlook 2007, cung cấp Outlook đang chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange.

tài khoản POP3 cũng có khả năng để hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu trong Microsoft Office Outlook 2003 và Office Outlook 2007, cung cấp các mục được chuyển đến một Tệp Thư mục Riêng (.pst) có thể hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu. Theo mặc định, mới hồ sơ POP3 chuyển tải đến tệp .pst mới được tạo trong Microsoft Office Outlook 2003 và Office Outlook 2007 hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu.

Lưu ý: Các tài khoản khác chẳng hạn như IMAP và HTTP không hỗ trợ Unicode.

Kịch bản

Thư đa ngôn ngữ và các mục có thể chứa văn bản trong ngôn ngữ khác nhau script yêu cầu. Một script đơn có thể dùng để đại diện cho nhiều ngôn ngữ.

Ví dụ, script La-tinh hoặc Roman có ký tự hình — họa tiết — cho 26 chữ (chữ hoa lẫn chữ thường) bảng chữ cái tiếng Anh, cũng như dấu ký tự (mở rộng) được dùng để đại diện cho âm thanh trong các ngôn ngữ châu Âu Tây.

Script La-tinh có họa tiết để đại diện cho tất cả các ký tự trong ngôn ngữ châu Âu nhất và một vài người khác. Các ngôn ngữ châu Âu khác, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga, có ký tự mà có họa tiết không có trong kịch bản La-tinh; Các ngôn ngữ có script riêng của họ.

Một số ngôn ngữ á sử dụng ký script có họa tiết dựa trên tiếng Trung ký tự. Các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Thái và tiếng ả-Rập, dùng script có họa tiết được bao gồm một vài họa tiết nhỏ hơn hoặc họa tiết phải được hình khác nhau tùy thuộc vào các ký tự liền kề.

Một cách phổ biến để lưu trữ văn bản thuần là đại diện cho mỗi ký tự bằng cách sử dụng một byte đơn. Giá trị của mỗi byte là một chỉ mục số — hoặc mã điểm — trong bảng của ký tự; một mã điểm tương ứng với ký tự trong trang mã mặc định của máy tính mà tài liệu văn bản được tạo ra. Ví dụ, một giá trị byte số thập phân 189 (điểm mã cho giá trị thập phân 189) sẽ hiển thị các ký tự khác nhau trong các trang mã khác nhau.

Các trang mã

Bảng các ký tự được nhóm lại với nhau được gọi là một mã trang. Đối với các trang mã byte đơn, mỗi trang mã chứa tối đa giá trị 256 byte; vì mỗi ký tự trong trang mã được thể hiện bằng một byte đơn, một mã trang có thể chứa nhiều như 256 ký tự.

Một mã trang với giới hạn của 256 ký tự không thể phù hợp với tất cả các ngôn ngữ vì tất cả các ngôn ngữ cùng nhau dùng cao hơn 256 ký tự. Do đó, script khác sử dụng các trang mã riêng biệt. Không có một mã trang cho tiếng Hy Lạp, khác cho tiếng Nhật, v.v..

Ngoài ra, các trang mã byte đơn không thể phù hợp với ngôn ngữ Châu á nhất, thường được sử dụng ký tự hơn 5.000 dựa trên tiếng Trung Quốc. Trang byte kép mã đã được phát triển để hỗ trợ các ngôn ngữ.

Ký tự Unicode mã hóa tiêu chuẩn cho phép chia sẻ thư và các mục trong một môi trường đa ngôn ngữ khi kéo dài ngôn ngữ liên quan đến nhiều mã trang.

Hệ thống không phải-Unicode thường sử dụng một mã trang – dựa trên môi trường, trong đó mỗi script có riêng của bảng ký tự. Mục dựa trên trang mã của một hệ điều hành hiếm khi ánh xạ cũng vào các trang mã của hệ điều hành khác. Trong một số trường hợp, các mục không thể chứa văn bản có sử dụng các ký tự từ nhiều hơn một script.

Ví dụ, hãy cân nhắc hai người — một đang chạy phiên bản tiếng Anh của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã La-tinh và hai người đang chạy phiên bản tiếng Nhật của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã Nhật. Tạo một yêu cầu họp trong phiên bản tiếng Nhật của Microsoft Outlook 2002 với các ký tự tiếng Nhật trong trường vị trí và gửi nó cho người đầu tiên người thứ hai. Khi người dùng phiên bản tiếng Anh của Outlook 2002 mở ra yêu cầu họp, điểm mã của trang mã Nhật ánh xạ tới ký tự không mong muốn hoặc không tồn tại trong script La-tinh và văn bản kết quả là unintelligible.

Lưu ý: Từ Microsoft Outlook 2000, nội dung của các mục Outlook là Unicode và phần nội dung của mục có thể đọc bất chấp ngôn ngữ mà mục được tạo ra. Tuy nhiên, tất cả các mục thuộc tính khác chẳng hạn như các dòng đến, địa điểmchủ đề của thư và các mục cuộc họp và các thuộc tính tên liên hệBusinessTelephoneNumber của liên hệ mục sẽ unintelligible trong phiên bản cũ hơn Outlook 2003.

Bộ ký tự chung được cung cấp bởi Unicode loại bỏ các vấn đề này. Unicode được phát triển để tạo một tập hợp chung các ký tự mà có thể phù hợp với nhất các script. Unicode sử dụng một mã hóa duy nhất, nhiều byte cho mỗi ký tự; Vì vậy trong độ tương phản để các trang mã, mỗi ký tự có điểm duy nhất mã của chính nó. Ví dụ, các Unicode mã điểm của tiếng Hy Lạp chữ thường zeta ( zeta ) là giá trị thập lục phân 03B6 và Cyrillic chữ thường triết ( zhe ) là 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 và Outlook 2007 có khả năng đầy đủ của việc sử dụng Unicode. Hệ thống trang mã của biểu thị văn bản còn tồn tại trong Outlook. Tuy nhiên, chế độ Unicode được đề xuất và chế độ mặc định là nếu các cấu hình hồ sơ, tài khoản Exchange của bạn, và người quản trị thiết đặt cho phép nó. Ngoài ra, chế độ tự động được xác định bởi Outlook dựa trên các thiết đặt này và không thể thay đổi theo cách thủ công.

Chạy Outlook ở chế độ Unicode với một Exchange tài khoản đảm bảo rằng theo mặc định, tệp thư mục ngoại tuyến (.ost) và các tệp thư mục cá nhân (.pst) được dùng cho hồ sơ có khả năng đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu lưu trữ và cung cấp dung lượng lưu trữ lớn cho các mục và thư mục. Nếu Outlook đang chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange, và bạn muốn chuyển sang chế độ Unicode, liên hệ với người quản trị của bạn.

Nếu bạn không chia sẻ thư và mục với những người dùng Outlook trên hệ thống chạy trong ngôn ngữ khác, bạn có thể chạy Outlook ở chế độ Unicode hoặc Unicode với tài khoản Exchange.

Nếu bạn làm việc trong một tổ chức đa quốc gia hoặc chia sẻ thư mục với những người dùng Outlook trên hệ thống chạy trong ngôn ngữ khác, Outlook sẽ chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange. Để chuyển sang chế độ Unicode, liên hệ với người quản trị của bạn.

Khi Outlook chạy trong chế độ Unicode với tài khoản Exchange, mã trang dựa trên hệ thống được dùng cho bản đồ ký tự. Trong một mã trang dựa trên hệ thống, một ký tự được nhập vào một ngôn ngữ không có thể ánh xạ đến cùng một ký tự trong ngôn ngữ khác. Do đó, bạn có thể sẽ nhìn thấy ký tự không chính xác, bao gồm dấu câu hỏi.

Ví dụ, hãy cân nhắc hai người — một đang chạy phiên bản tiếng Anh của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã La-tinh và hai người đang chạy phiên bản tiếng Nhật của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã Nhật. Tạo một yêu cầu họp trong phiên bản tiếng Nhật của Outlook 2002 và gửi nó cho người đầu tiên người thứ hai. Khi người dùng phiên bản tiếng Anh của Outlook 2002 mở ra yêu cầu họp, điểm mã của trang mã Nhật ánh xạ tới ký tự không mong muốn hoặc không tồn tại trong script La-tinh và văn bản kết quả là unintelligible.

Lưu ý: Từ Outlook 2000, nội dung của các mục Outlook là Unicode và phần nội dung của mục có thể đọc bất chấp ngôn ngữ mà mục được tạo ra. Tuy nhiên, tất cả các mục thuộc tính khác chẳng hạn như các dòng đến, địa điểmchủ đề của thư và các mục cuộc họp và các thuộc tính tên liên hệBusinessTelephoneNumber của liên hệ mục sẽ unintelligible trong phiên bản cũ hơn Outlook 2003.

Arial Unicode MS phông là phông Unicode đầy đủ. Nó chứa tất cả các ký tự, ideographs và ký hiệu được xác định trong Unicode 2.1 chuẩn. Phông phổ biến này được tự động cài đặt nếu bạn đang dùng Windows Vista hoặc Microsoft Windows XP.

Vì đáng kể kích cỡ của nó và thỏa hiệp typographic yêu cầu để thực hiện một phông chữ, Arial Unicode MS nên dùng chỉ khi bạn không thể sử dụng nhiều phông điều chỉnh cho hệ thống văn bản khác nhau. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu đa ngôn ngữ từ nhiều văn bản khác nhau hệ thống trong Microsoft Office Access, bạn có thể sử dụng Arial Unicode MS như phông chữ để hiển thị các bảng dữ liệu, vì Access không thể chấp nhận nhiều phông khác nhau.

 1. Trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm Tệp dữ liệu Outlook.

 2. Để tạo một cá nhân tệp thư mục (.pst) mà sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lớn cho mục và thư mục và hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu, bấm vào Tệp thư mục cá nhân cho phiên bản của Outlook, và bấm OK.

 3. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho tệp, sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp tên , nhập tên hiển thị cho thư mục .pst.

 5. Chọn bất kỳ tùy chọn nào khác bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Tên thư mục liên kết với tệp dữ liệu xuất hiện trong danh Sách thư mục. Để xem danh Sách thư mục, trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục. Theo mặc định, thư mục sẽ được gọi là thư mục cá nhân.

Nếu bạn đang gặp phải bất kỳ vấn đề bằng cách sử dụng Unicode, hãy kiểm tra danh sách sau đây cho một số giải pháp.

Tôi nâng cấp lên Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, nhưng Outlook không chạy trong chế độ Unicode với tài khoản Exchange

Có thể có một vài lý do tại sao Outlook vẫn không đang chạy ở chế độ Unicode.

 • Nếu hồ sơ của bạn được cấu hình để chạy trong chế độ ngoại tuyến trước khi bạn nâng cấp lên Microsoft Office Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, bạn vẫn đang dùng thư mục ngoại tuyến tệp cũ (.ost) mà không hỗ trợ Unicode. Điều này sẽ dẫn đến Outlook đang chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange. Để chuyển sang chế độ Unicode, vô hiệu hóa việc sử dụng thư mục ngoại tuyến, sau đó tạo một tệp mới thư mục ngoại tuyến (.ost) và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn.

 • Nếu hồ sơ của bạn được cấu hình trình một Tệp Thư mục Riêng (.pst) trước khi bạn nâng cấp lên Microsoft Office Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, bạn vẫn đang dùng thư mục cá nhân tệp cũ (.pst) mà không hỗ trợ Unicode. Điều này sẽ dẫn đến Outlook đang chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange. Để chuyển sang chế độ Unicode, bạn cần thay đổi vị trí chuyển phát một tệp thư mục cá nhân có hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu, hoặc bạn cần thay đổi vị trí chuyển phát mặc định vào tài khoản Exchange.

 • Nếu hồ sơ của bạn được cấu hình để sử dụng tệp tự động lưu trữ thư mục cá nhân (.pst) trước khi nâng cấp lên Microsoft Office Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, bạn vẫn đang dùng thư mục cá nhân tự động lưu trữ tệp cũ (.pst) mà không hỗ trợ Unicode. Chúng tôi khuyên bạn tạo một tệp tự động lưu trữ thư mục cá nhân mới có hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu.

 • Phiên bản Exchange hoặc chính sách đặt bởi người quản trị của bạn có thể cản Outlook đang chạy ở chế độ Unicode.

Nếu không có ở trên giúp bạn chuyển sang chế độ Unicode, liên hệ với người quản trị Exchange.

Tôi nâng cấp lên Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, nhưng tài khoản POP3 của tôi vẫn không hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu

Nếu hồ sơ của bạn được cấu hình để chuyển tải tệp thư mục cá nhân (.pst) trước khi nâng cấp lên Microsoft Office Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, bạn vẫn đang dùng thư mục cá nhân tệp cũ (.pst) mà không hỗ trợ Unicode cho lưu trữ mục chuyển phát từ tài khoản POP3 . Để giải quyết điều này, bạn nên thay đổi vị trí chuyển phát một tệp thư mục cá nhân (.pst) có hỗ trợ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu.

Tệp thư mục ngoại tuyến tôi chọn ra Outlook để chuyển sang chế độ Unicode và bây giờ, một số mục Hiển thị ký tự '?' và được đọc

Khi Outlook chạy trong chế độ Unicode với tài khoản Exchange, mã trang dựa trên hệ thống được dùng cho bản đồ ký tự. Trong một mã trang dựa trên hệ thống, một ký tự được nhập vào một ngôn ngữ không có thể ánh xạ đến cùng một ký tự trong ngôn ngữ khác. Do đó, bạn có thể sẽ nhìn thấy ký tự không chính xác, bao gồm dấu câu hỏi.

Ví dụ, hãy cân nhắc hai người — một đang chạy phiên bản tiếng Anh của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã La-tinh và hai người đang chạy phiên bản tiếng Nhật của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã Nhật. Tạo một yêu cầu họp trong phiên bản tiếng Nhật của Outlook 2002 và gửi nó cho người đầu tiên người thứ hai. Khi người dùng phiên bản tiếng Anh của Outlook 2002 mở ra yêu cầu họp, điểm mã của trang mã Nhật ánh xạ tới ký tự không mong muốn hoặc không tồn tại trong script La-tinh và văn bản kết quả là unintelligible. Do đó, trong môi trường đa ngôn ngữ, chúng tôi khuyên bạn nên Outlook chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange.

Để giải quyết điều này, vô hiệu hóa thư mục ngoại tuyến, đóng và khởi động lại Outlook, và sau đó tạo một tệp thư mục ngoại tuyến mới và đồng bộ hóa dữ liệu.

Làm thế nào sẽ sử dụng một tệp dữ liệu-Unicode hoặc chạy Outlook ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange ảnh hưởng đến tôi?

Nếu bạn không chia sẻ thư và mục với những người dùng Outlook trên máy tính chạy trong ngôn ngữ khác, bạn có thể chạy Outlook ở chế độ Unicode hoặc Unicode với tài khoản Exchange. Một nhược điểm của đang chạy ở chế độ Unicode là tệp thư mục ngoại tuyến được dùng cho hồ sơ sẽ được tạo trong định dạng không cung cấp dung lượng lưu trữ lớn cho mục và thư mục. Do đó, nếu giới hạn kích cỡ tệp thư mục ngoại tuyến một mối quan tâm cho bạn, sau đó bạn nên chạy Outlook ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange.

Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong một tổ chức đa quốc gia hoặc chia sẻ thư mục với những người dùng Outlook trên hệ thống chạy trong ngôn ngữ khác, Outlook sẽ chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange. Điều này cũng sẽ đảm bảo tệp .pst Unicode có kết nối được dùng cho hồ sơ có khả năng để lưu trữ đa ngôn ngữ Unicode dữ liệu. Để chuyển sang chế độ Unicode, hãy xem các "tôi nâng cấp lên Outlook 2003 hoặc Outlook 2007, nhưng Outlook không chạy trong chế độ Unicode với tài khoản Exchange" phần ở trên.

Khi Outlook chạy trong chế độ Unicode với tài khoản Exchange, mã trang dựa trên hệ thống được dùng cho bản đồ ký tự. Trong một mã trang dựa trên hệ thống, một ký tự được nhập vào một ngôn ngữ có thể không ánh xạ đến cùng một ký tự trong ngôn ngữ khác và do đó, nếu Outlook chạy trong chế độ Unicode với tài khoản Exchange, bạn có thể sẽ nhìn thấy ký tự không chính xác, bao gồm dấu câu hỏi.

Ví dụ, hãy cân nhắc hai người — một đang chạy phiên bản tiếng Anh của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã La-tinh và hai người đang chạy phiên bản tiếng Nhật của hệ điều hành Microsoft Windows XP với trang mã Nhật. Tạo một yêu cầu họp trong phiên bản tiếng Nhật của Outlook 2002 và gửi nó cho người đầu tiên người thứ hai. Khi người dùng phiên bản tiếng Anh của Outlook 2002 mở ra yêu cầu họp, điểm mã của trang mã Nhật ánh xạ tới ký tự không mong muốn hoặc không tồn tại trong script La-tinh và văn bản kết quả là unintelligible. Do đó, trong môi trường đa ngôn ngữ, chúng tôi khuyên bạn nên Outlook chạy ở chế độ Unicode với tài khoản Exchange.

Lưu ý: Từ Outlook 2000, nội dung của các mục Outlook đã Unicode, và nội dung có thể đọc bất chấp ngôn ngữ mà mục được tạo ra. Tuy nhiên, dữ liệu Outlook, chẳng hạn như các dòng tớichủ đề của thư và các thuộc tính tên liên hệBusinessTelephoneNumber của các mục liên hệ, sẽ được giới hạn ký tự được xác định bởi mã trang của bạn nếu Outlook chạy trong không-Unicode với tài khoản Exchange.

Xem thêm

Thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×