Tuyên bố về quyền riêng tư của Office Communicator 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập Nhật lần cuối: tháng 6 năm 2007

Microsoft là cam kết mang đến bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong khi cung cấp phần mềm mang đến cho bạn hiệu suất, power và tiện lợi mong muốn trong máy tính cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích nhiều thông lệ thu thập và sử dụng các dữ liệu của Microsoft Office Communicator 2007 ("Office Communicator"). Tiết lộ thông tin này tập trung vào các tính năng liên lạc với Internet và không nhằm để có danh sách đầy đủ. Nó không áp dụng cho trực tuyến hoặc ngoại tuyến Microsoft site, sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn sử dụng các sản phẩm này với một dịch vụ Microsoft riêng biệt, một số tính năng có thể khác nhau đáng kể từ các mô tả dưới đây. Một số tính năng được mô tả dưới đây có thể được tích hợp với dịch vụ Microsoft hoặc dịch vụ Microsoft có thể bao gồm các tính năng bổ sung. Để biết thông tin về cách Microsoft xử lý về quyền riêng tư của bạn khi sử dụng sản phẩm này với dịch vụ của Microsoft, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư đối với dịch vụ Microsoft áp dụng.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Khi chúng tôi cần thông tin cá nhân xác định bạn hoặc cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ rõ ràng yêu cầu bạn cho nó. Thông tin cá nhân, chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng bởi Microsoft và kiểm soát công ty con và công ty con của nó để cung cấp các dịch vụ hoặc thực hiện thời transaction(s), bạn có yêu cầu hoặc ủy quyền. Hỗ trợ các cách sử dụng các, Microsoft có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn, cải thiện Office Communicator và bất kỳ trang Microsoft liên quan, sản phẩm hoặc dịch vụ và dễ Office Communicator để sử dụng bằng cách loại bỏ cần bạn phải liên tục nhập cùng thông tin hoặc bằng cách tùy chỉnh vào dịch vụ để tùy chọn cụ thể hoặc sở thích của bạn. Ngoại trừ như được mô tả trong câu lệnh này, bạn cung cấp thông tin cá nhân sẽ không được chuyển đến bên thứ ba mà không đồng ý của bạn. Chúng tôi đôi khi thuê công ty khác để cung cấp dịch vụ hạn chế thay mặt của chúng tôi, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng, xử lý giao dịch hoặc thực hiện phân tích thống kê của dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp các công ty thông tin cá nhân họ cần để thực hiện dịch vụ và họ không được phép sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Thông tin được thu thập bởi hoặc gửi đến Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý trong Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia khác trong Microsoft nào hoặc công ty con của nó, công ty con hoặc các đại diện duy trì nghi và bằng cách dùng một trang Microsoft hoặc dịch vụ, bạn đồng ý sử dụng bất chuyển như thông tin bên ngoài quốc gia của bạn. Microsoft phải tuân theo framework an toàn như đã đặt ra bởi bộ phận thương mại Hoa Kỳ về bộ sưu tập, sử dụng và duy trì dữ liệu từ liên minh châu Âu. Microsoft có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu làm như vậy luật hoặc sự tin tưởng rằng những hành động là cần thiết để: (a) phù hợp với sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân theo quy trình pháp lý served trên Microsoft; (b) bảo vệ và bảo vệ quyền của Microsoft (bao gồm việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi); hoặc (c) hành động trong các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên Microsoft, người dùng của trang web của Microsoft, sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các thành viên của công chúng.

Thu thập và Sử dụng thông tin về Máy tính của Bạn

Phần mềm này chứa Internet hỗ trợ các tính năng thu thập thông tin tiêu chuẩn từ máy tính của bạn ("thông tin máy tính chuẩn") và gửi nó đến Microsoft. Thông tin máy tính chuẩn thường bao gồm thông tin chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, phiên bản hệ điều hành, phiên bản trình duyệt, ID phần cứng cho biết thiết bị nhà sản xuất, tên thiết bị và thiết đặt phiên bản và khu vực và ngôn ngữ của bạn. Nếu một tính năng cụ thể hoặc dịch vụ gửi thông tin cho Microsoft, thông tin máy tính chuẩn sẽ được gửi không.

Chi tiết về quyền riêng tư đối với từng tính năng Office Communicator, phần mềm hoặc dịch vụ được liệt kê ở đây sẽ tiết lộ thông tin bổ sung nào được thu thập và cách sử dụng.

Bảo mật thông tin của bạn

Microsoft là cam kết mang đến bảo vệ bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng một loạt các công nghệ bảo mật và thủ tục để giúp bảo vệ thông tin của bạn từ truy nhập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ thông tin bạn cung cấp trên hệ thống máy tính với truy nhập giới hạn, nằm trong kiểm soát nghi.

Thay đổi về tuyên bố về quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi sẽ Cập Nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi trong các sản phẩm và dịch vụ và phản hồi của khách hàng. Khi chúng tôi đăng thay đổi, chúng tôi sẽ thay đổi ngày "Cập Nhật lần cuối" ở phía trên cùng của điều khoản này. Nếu có tài liệu thay đổi về tuyên bố này hoặc trong cách Microsoft sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng nổi bật gửi một thông báo về những thay đổi trước khi thực hiện thay đổi hoặc trực tiếp gửi một thông báo cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn theo định kỳ xem lại điều khoản này để được thông báo về cách Microsoft bảo vệ thông tin của bạn

Để biết thêm thông tin

Microsoft chào đón chú thích của bạn về tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng Microsoft không tôn trọng điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Biểu mẫu Webcủa chúng tôi.

Về quyền riêng tư của Microsoft - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Tính năng cụ thể

Số dư của tài liệu này sẽ địa chỉ các tính năng cụ thể sau đây:

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Gì tính năng này:     Office Communicator là một khách hàng được tích hợp liên lạc, cho phép bạn liên lạc với liên hệ bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn. Office Communicator được thiết kế để cho phép bạn truy nhập vào thông tin phát hành về người dùng khác và cung cấp cho người dùng khác quyền truy nhập vào thông tin phát hành về bạn, chẳng hạn như trạng thái, tiêu đề, số điện thoại và ghi chú. Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình tích hợp với Microsoft Office Outlook® và Microsoft Exchange Server, để hiển thị ra khỏi văn phòng thư và các thông tin trạng thái chẳng hạn như khi bạn có một cuộc họp đã lên lịch trong lịch Outlook của bạn.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:     Bạn sẽ sử dụng đăng nhập địa chỉ và mật khẩu của bạn để kết nối với Office Communications Server 2007. Bạn và người quản trị của bạn có thể phát hành thông tin về trạng thái của bạn sẽ được liên kết với đăng nhập của bạn.

Sử dụng thông tin:     Người dùng Office Communicator và các ứng dụng khác sẽ không thể truy nhập hiện diện của bạn và thông tin để xác định trạng thái đã phát hành của bạn và giao tiếp tốt hơn với bạn liên hệ.

Lựa chọn/điều khiển:    Bạn có thể chọn thông tin nào được phát hành về bạn. Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình thông tin đã phát hành trên thay mặt. Nếu người quản trị đã không vô hiệu hóa khả năng để kiểm soát thông tin đã phát hành của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách:

 1. Từ nút Menu , hãy bấm công cụtùy chọn.

 2. Trên tab cá nhân , hãy nhập đăng của bạn trong địa chỉ bên dưới thông thông tin tài khoản của tôi. Bạn có thể dùng nút nâng cao để nhập tên máy chủ để kết nối với...

 3. Trên tab điện thoại , bạn có thể xem thông tin về các số điện thoại mà người quản trị của bạn đã phát hành. Bạn cũng có thể nhập nhiều số và quyết định để phát hành đến những người dùng khác có quyền truy nhập thông tin này.

 4. Bấm OK.

Bạn cũng có thể đặt truy nhập các mức để chỉ định thì mỗi người dùng có thể xem về cấp độ hiện diện và thông tin của bạn. Để làm:

 1. Bấm chuột phải vào liên hệ.

 2. Chọn tùy chọn để thay đổi mức truy nhập.

 3. Chọn mức truy nhập cho người dùng, phù hợp.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Gì tính năng này: Nếu bạn chọn tham gia, chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng ("CEIP") sẽ thu thập các thông tin cơ bản về cấu hình phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm và dịch vụ của chúng tôi để xác định xu hướng và cách dùng mẫu. CEIP cũng thu thập các loại và số lỗi bạn gặp phải, phần mềm và hiệu suất phần cứng và tốc độ dịch vụ. Thông tin này được gửi đến Microsoft, mà chúng tôi sử dụng chúng để giúp cải thiện các tính năng khách hàng của chúng tôi sử dụng thường xuyên nhất và tạo giải pháp cho các sự cố phổ biến.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:     Khi bạn chọn tham gia vào CEIP bằng cách chọn nhập từ Pa-nen tùy chọn trong Office Communicator, thông tin về cách dùng Office Communicator của bạn trên máy tính của bạn sẽ được gửi đến Microsoft. Nếu bạn sử dụng Office Communicator trên nhiều máy tính, bạn có thể cấu hình thiết đặt của bạn CEIP riêng biệt cho mỗi máy tính.

Sử dụng thông tin:     Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm Microsoft và dịch vụ.

Lựa chọn/điều khiển:     CEIP sẽ bị tắt theo mặc định trừ khi người quản trị của bạn đã chọn để bật lại cho bạn. Trừ khi người quản trị của bạn đã tắt điều khiển, bạn có thể thay đổi thiết đặt CEIP ở bất kỳ lúc nào bằng cách:

 1. Từ nút Menu, hãy chọn công cụ và sau đó tùy chọn.

 2. Trên tab chung, chọn hoặc bỏ chọn Cho phép Microsoft để thu thập thông tin về làm thế nào tôi dùng Communicator.

 3. Bấm OK.

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Gì tính năng này:     Ghi nhật ký phía máy khách cho phép bạn đăng thông tin về Office Communicator phiên của bạn trong hồ sơ người dùng của bạn. Thông tin nhằm được dùng để khắc phục sự cố Office Communicator bạn có thể có.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi: Nếu bạn hoặc người quản trị chọn bật ghi nhật ký phía máy khách, thông tin chẳng hạn như chủ đề cuộc họp và vị trí và một phiên làm việc khởi tạo giao thức (SIP) thư và phản hồi liên kết với từng phiên Office Communicator của bạn sẽ được đăng trên máy tính của bạn. Dữ liệu SIP có thể đăng bao gồm thông tin về người gửi và người nhận của mỗi thư Office Communicator và định tuyến thư sẽ được. Ngoài ra, thông tin liên hệ danh sách và hiện diện của bạn sẽ được đăng nhập. Tuy nhiên, nội dung của hội thoại IM của bạn không đăng nhập bằng tính năng này. Ghi nhật ký phía máy khách không gửi bất kỳ thông tin này khỏi máy tính của bạn; Tuy nhiên, người quản trị của bạn có thể chọn để thu thập dữ liệu tương tự như cách sử dụng lưu trữ. Hãy xem phần lưu trữ bên dưới để biết thêm thông tin.

Sử dụng thông tin: Nhật ký có thể dùng để khắc phục sự cố bất kỳ sự cố Office Communicator nào mà bạn có thể có. Chúng không được gửi đến Microsoft Office Communicator, nhưng bạn có thể chọn gửi chúng theo cách thủ công.

Lựa chọn/điều khiển:     Ghi nhật ký sẽ bị tắt theo mặc định. Người quản trị của bạn có thể cấu hình ghi nhật ký thay mặt. Nếu người quản trị đã không vô hiệu hóa khả năng điều khiển ghi nhật ký, bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách:

 1. Từ nút Menu , hãy bấm công cụ, sau đó bấm tùy chọn.

 2. Trên tab chung , bấm vào bật ghi nhật kýbật ghi nhật ký sự kiện Windows.

 3. Bấm OK.

Bạn hoặc người quản trị của bạn cũng có thể đăng nhập Chủ đề cuộc họp và vị trí của bạn bằng cách chọn sử dụng Microsoft Office Outlook như quản lý thông tin cá nhân của bạn trên tab cá nhân của Pa-nen Communicator tùy chọn .

Lưu trữ

Gì tính năng này:     Lưu trữ cho phép người quản trị của bạn để lưu trữ các hội thoại tin nhắn tức thời, hoạt động cuộc họp và nội dung, và cách dùng đặc tính chẳng hạn như người dùng bổ trợ đăng và hội thảo khởi động và nối.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:     Nội dung của hội thoại tin nhắn tức thời và thông tin về cách dùng của bạn về nhắn tin tức thời được lưu trữ trên một máy chủ quản trị của bạn cấu hình. Không có thông tin này được gửi đến Microsoft.

Sử dụng thông tin:     Người quản trị của bạn có thể sử dụng thông tin này để quản trị doanh nghiệp của bạn sử dụng Office Communicator.

Lựa chọn/điều khiển:     Lưu trữ bị tắt theo mặc định và phải được cấu hình người quản trị. Xem lại của công ty bạn sử dụng dữ liệu và giám sát các chính sách để xác định việc lưu trữ có thể được bật hay không.

Lịch sử Hội thoại

Gì tính năng này:     Lịch sử hội thoại cho phép bạn lưu trữ nội dung của các hội thoại tin nhắn tức thời trong thư mục lịch sử hội thoại trong Outlook.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:     Nếu chọn bật lịch sử hội thoại, nội dung của hội thoại tin nhắn tức thời của bạn sẽ được lưu trữ trong Outlook.

Sử dụng thông tin:     Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem lại nội dung của các hội thoại tin nhắn tức thời trước đây.

Lựa chọn/điều khiển:     Lịch sử hội thoại bị tắt theo mặc định. Người quản trị của bạn có thể cấu hình lịch sử hội thoại trên thay mặt. Nếu người quản trị đã không vô hiệu hóa khả năng điều khiển lịch sử hội thoại, bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách:

 1. Từ nút Menu, hãy bấm công cụvà rồi bấm tùy chọn.

 2. Bấm vào tab cá nhân , và sau đó chọn lưu hội thoại tin nhắn tức thời của tôi trong thư mục lịch sử hội thoại Outlook.

 3. Bấm OK.

Nếu bạn bật bảo tồn lịch sử, bạn sẽ thông báo cho các liên hệ của họ phiên IM sẽ được lưu.

Phản hồi Trực tuyến

Gì tính năng này:     Phản hồi trực tuyến cho phép bạn cung cấp phản hồi về Office Communicator trực tiếp đến Microsoft.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:     Nếu bạn chọn sử dụng phản hồi trực tuyến, nội dung tin nhắn của bạn và thông tin máy tính chuẩn sẽ được gửi đến Microsoft.

Sử dụng thông tin:     Thông tin mà bạn gửi có thể được dùng bởi Microsoft để cải thiện Office Communicator hoặc Microsoft site, sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

Lựa chọn/điều khiển:     Sử dụng phản hồi trực tuyến là tùy chọn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×