Truy xuất dữ liệu PivotTable một báo cáo lọc mục tại một thời điểm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu báo cáo PivotTable của bạn được kết nối với một nguồn dữ liệu bên ngoài kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC) có chứa nhiều dữ liệu, truy xuất dữ liệu này có thể gây ra các máy tính của bạn để không còn bộ nhớ hoặc truy vấn để chạy chậm. Để ngăn không cho những vấn đề, áp dụng một bộ lọc báo cáo cho báo cáo PivotTable của bạn để truy xuất chỉ dữ liệu nguồn cần thiết cho tập giá trị, tùy thuộc vào các mục đã chọn, hiện tại.

Trong bài viết này

Tổng quan về truy xuất dữ liệu bộ lọc báo cáo

Truy xuất dữ liệu bộ lọc báo cáo cho mỗi mục hoặc cho tất cả các mục

Tổng quan về truy xuất dữ liệu bộ lọc báo cáo

Bạn có thể cấu hình một bộ lọc báo cáo để truy xuất dữ liệu được chọn từ nguồn dữ liệu của báo cáo PivotTable bằng cách dùng hộp thoại Tùy chọn nâng cao PivotTable trường trong trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable. Theo mặc định, Microsoft Office Excel truy xuất tất cả dữ liệu nguồn cho báo cáo PivotTable, bao gồm dữ liệu được lọc (và do đó không được hiển thị trong báo cáo), khi bạn tạo hoặc làm mới báo cáo. Khi bạn cấu hình một bộ lọc báo cáo để truy xuất dữ liệu chỉ dành cho mục mà bạn xác định trong bộ lọc, bạn có thể truy xuất nhỏ hơn số lượng dữ liệu trên cơ sở theo yêu cầu. Mỗi lần bạn hiển thị một mục khác nhau trong bộ lọc, chỉ tập hợp con dữ liệu cho mục mới được truy xuất. Bạn có thể cấu hình nhiều bộ lọc báo cáo khi bạn muốn và sau đó áp dụng chúng khi cần thiết.

Làm thế nào về hiệu năng bị ảnh hưởng

Khi một bộ lọc báo cáo được cấu hình để truy xuất dữ liệu cho một hoặc nhiều (nhưng không phải tất cả) mục, (Tất cả) mục tóm tắt tập hợp đầy đủ của dữ liệu là khả dụng (mờ), và lệnh Hiển thị trang bộ lọc báo cáo (trên tab tùy chọn , trong nhóm PivotTable , khi bạn bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chọn) cũng là không sẵn dùng. Mỗi lần bạn chọn một mục khác, bạn truy xuất dữ liệu ít hơn, nhưng bạn vẫn phải đợi cho dữ liệu cần truy xuất. Nếu máy tính của bạn trở thành ngắt kết nối từ nguồn dữ liệu ngoài, bạn sẽ không thể chọn một mục khác nhau cho đến khi bạn có thể kết nối lại với nguồn dữ liệu. Tuy nhiên, tùy chọn này cho phép bạn làm việc với nhiều số lượng lớn dữ liệu hơn nếu không, bạn có thể.

Nếu bạn truy xuất tất cả dữ liệu cho tất cả các mục, quá trình truy xuất dữ liệu ban đầu có thể mất nhiều thời gian, nhưng bạn đó có thể chọn mục mới trong bộ lọc báo cáo mà không cần một sự chậm trễ vì tất cả dữ liệu mà bạn cần được tải vào bộ nhớ trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể mở một bản tóm tắt của tập hợp đầy đủ của dữ liệu bằng cách chọn mục (Tất cả) và tổ chức lại báo cáo để sử dụng bộ lọc báo cáo trong khu vực khác. Tùy chọn (Tất cả) cung cấp cho bạn hầu hết linh hoạt khi tổng số tiền của dữ liệu cần truy xuất nằm trong giới hạn bộ nhớ sẵn dùng trên máy tính của bạn.

Di chuyển các bộ lọc báo cáo

Nếu bạn kéo một bộ lọc báo cáo được cấu hình để truy xuất tất cả dữ liệu cho tất cả các mục đến vị trí khác, ví dụ: nếu bạn tìm cách để làm cho nó một nhãn hàng, Excel sẽ cố gắng truy xuất dữ liệu cho tất cả các mục, và bạn có thể không còn tài nguyên máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn không cho người dùng cách này. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần truy xuất dữ liệu bộ lọc báo cáo cho mỗi mục hoặc cho tất cả các mục.

Truy xuất dữ liệu cho các mục khi một bộ lọc báo cáo không sẵn dùng

Khả năng này để sử dụng tính năng này không sẵn dùng trong trường hợp sau đây:

 • Báo cáo dựa trên dữ liệu nguồn từ cơ sở dữ liệu OLAP tự động truy vấn cho dữ liệu trên cơ sở theo yêu cầu và vì vậy không sử dụng tính năng này.

 • Báo cáo PivotTable chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu với một hoặc nhiều các báo cáo PivotTable.

 • Điều khiển ODBC cho cơ sở dữ liệu bên ngoài mà bạn đang truy vấn không hỗ trợ truy vấn tham số. Hỗ trợ trình điều khiển ODBC được cung cấp với Microsoft Office tất cả tham số truy vấn. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp bên thứ ba trình điều khiển để xác định liệu trình điều khiển của mình có hỗ trợ này.

Đầu trang

Truy xuất dữ liệu bộ lọc báo cáo cho mỗi mục hoặc cho tất cả các mục

Lưu ý: Bạn có thể dùng tính năng này chỉ với một báo cáo PivotTable được kết nối với nguồn dữ liệu ODBC. Bạn phải sử dụng PivotTable và PivotChart trình hướng dẫn để hoàn tất thủ tục sau đây.

 1. Để bắt đầu trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable, hãy nhấn ALT + D + P.

  Mẹo

  Để thêm PivotTable và PivotChart trình hướng dẫn vào thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào mũi tên kế bên thanh công cụ, sau đó bấm Lệnh khác.

  2. Bên dưới chọn lệnh từ, chọn Tất cả lệnh.

  3. Trong danh sách, chọn PivotTable và PivotChart trình hướng dẫn, bấm Thêm, sau đó bấm OK.

 2. Trên trang bước 1 của trình hướng dẫn, hãy chọn nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Trên trang bước 2 của trình hướng dẫn, hãy bấm Lấy dữ liệu.

 4. Kết nối với nguồn dữ liệu.

  Để biết thêm thông tin về cách kết nối với nguồn dữ liệu ODBC, hãy xem Truy vấn Microsoft sử dụng để truy xuất dữ liệu ngoài.

 5. Trên trang bước 3 của trình hướng dẫn, hãy bấm bố trí.

 6. Trong hộp thoại bố trí , hãy kéo một hoặc nhiều trường vào khu vực Bộ lọc báo cáo .

 7. Đối với mỗi trường bộ lọc báo cáo, hãy làm như sau:

  1. Bấm đúp vào trường.

   Hộp thoại Tùy chọn nâng cao trường PivotTable xuất hiện.

  2. Để truy xuất chỉ cập nhật dữ liệu từ nguồn dữ liệu mỗi lần bạn chọn một mục mới trong một bộ lọc báo cáo, hãy bấm truy vấn nguồn dữ liệu bên ngoài khi bạn chọn từng bộ lọc báo cáo trường mục (yêu cầu bộ nhớ ít hơn).

   Để ngăn không cho trường bộ lọc báo cáo được di chuyển vào Nhãn hàng, Cột nhãnhoặc khu vực giá trị , hãy chọn hộp kiểm vô hiệu hóa xoay vòng của trường này (khuyên dùng) .

   Để trở lại thao tác mặc định, truy xuất tất cả dữ liệu từ nguồn dữ liệu mỗi lần bạn chọn một mục mới trong một bộ lọc báo cáo, hãy bấm truy xuất dữ liệu bên ngoài cho tất cả báo cáo lọc trường mục (nhanh hơn hiệu suất).

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×