Truy sâu xuống vào một bảng có liên quan (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Trong Power Query, một cột chứa một nối kết đến bảng liên quan có một nối kết mục nhập hoặc nối kết bảng . Một nối kết mục nhập dẫn hướng đến một bản ghi liên quan. Bảng nối kết dẫn hướng đến bảng liên quan. Nối kết một đại diện cho dẫn hướng thuộc tính trong một nguồn dữ liệu trong một mô hình quan hệ. Đối với nguồn cấp OData, dẫn hướng thuộc tính đại diện cho một thực thể với một liên kết khóa ngoại. Đối với cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như máy chủ SQL, thuộc tính dẫn hướng thể hiện mối quan hệ khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu.

Tôi muốn

Dẫn hướng đến một nối kết Mục nhập

Dẫn hướng đến một nối kết Bảng

Dẫn hướng đến một nối kết Mục nhập

Khi bạn dẫn hướng đến một nối kết mục nhập , Power Query sẽ hiển thị một trang có chứa bản ghi duy nhất từ bảng có liên quan. Một nối kết mục nhập có mối quan hệ một với một bảng chủ đề.

Để dẫn hướng đến một nối kết Mục nhập

  1. Trong trình soạn thảo Xem trước, bấm vào một nối kết Mục nhập trong cột có liên quan đến bảng chủ đề.

Dẫn hướng đến một nối kết Bảng

Khi bạn dẫn hướng đến nối kết Bảng trong một cột có liên quan đến nhiều bản ghi liên quan, Power Query sẽ hiển thị một lưới dữ liệu có chứa các hàng từ bảng có liên quan. Nối kết Bảng có mối quan hệ một - nhiều với bảng chủ đề.

Để dẫn hướng đến một nối kết bảng trong trình soạn thảo xem trước , hãy bấm nối kết bảng trong một cột liên quan đến bảng chủ đề.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×