Truy nhập tài khoản của bạn bằng máy Mac

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kết nối Office 365 hoặc email trên nền tảng Microsoft Exchange khác với máy tính Apple, iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

Ghi chú: Nếu bạn không dùng Office 365 hoặc email dựa trên Exchange khác, hãy xem thiết lập email trong Outlook cho Mac 2011. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài khoản Microsoft Exchange Server là gì?

Trong bài viết này

Truy nhập bằng máy tính Apple

Truy nhập bằng trình duyệt web

Truy nhập bằng chương trình email

Tự động kết nối

Kết nối bằng IMAP hoặc POP

Truy nhập bằng iPhone, iPad hoặc iPod Touch

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Truy nhập bằng máy tính Apple

Bạn có thể sử dụng một trình duyệt web hoặc một chương trình email trên máy tính để kết nối tới tài khoản email của mình.

Truy nhập bằng trình duyệt web

Bạn kết nối máy tính Apple với tài khoản email của mình bằng trình duyệt web giống như cách bạn kết nối từ máy tính chạy Windows.

Để biết hướng dẫn, hãy đăng nhập vào Outlook Web App. Tìm hiểu thêm về các trình duyệt được hỗ trợcủa chúng tôi.

Truy nhập bằng chương trình email

Bạn có thể kết nối tự động với tài khoản của mình hoặc bạn có thể kết nối bằng IMAP hoặc POP.

Tự động kết nối

Có ba chương trình bạn có thể dùng để kết nối với tài khoản email của mình bằng cách gõ vào địa chỉ email và mật khẩu:

  • Outlook for Mac 2011

  • Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

  • Mail (Ứng dụng email được bao gồm trong Mac OS 10.6 Snow Leopard và Mac OS 10.7 Lion)

Kết nối với tài khoản email của bạn bằng cách sử dụng Outlook dành cho Mac 2011 hoặc Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web cung cấp một trải nghiệm email đầy đủ hơn so với kết nối với email bằng IMAP hoặc POP. Ví dụ, nếu bạn kết nối bằng Outlook dành cho Mac 2011 hoặc Entourga 2008, Phiên bản Dịch vụ Web, bạn có thể đồng bộ hóa Ghi chú, Tác vụ, mục Lịch hoặc Thể loại giữa Outlook Web App và Outlook dành cho Mac 2011 hoặc Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web.

Ghi chú: Nếu bạn đang chạy Entourage 2008, bạn phải cài Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web, bản cập nhật miễn phí cho người sử dụng Entourage 2008.

Nếu bạn đang chạy Mac OS 10.6 Snow Leopard, bạn có thể sử dụng chương trình Mail có trong Snow Leopard để kết nối với tài khoản của mình mà không cần dùng IMAP hoặc POP. Với Outlook dành cho Mac 2011 và Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web, các bước kết nối tài khoản của bạn với Mac Mail dành cho Mac OS 10.6 Snow Leopard chỉ yêu cầu bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng những chương trình email này để kết nối với tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước tại một trong những chủ đề sau:

Thiết lập email trong Outlook cho Mac 2011

Thiết lập email trong Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Thiết lập email trong Mac OS X Mail

Kết nối bằng IMAP hoặc POP

Có nhiều chương trình email mà bạn có thể sử dụng để kết nối với tài khoản email của mình trên máy tính Apple bằng IMAP hoặc POP.

Ghi chú: Truy nhập bằng POP hoặc IMAP có thể không sẵn dùng cho tài khoản email của bạn. Nếu bạn không biết tài khoản email của mình có hỗ trợ IMAP hoặc POP hay không, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Các chủ đề sau đây cung cấp thông tin về một số cách kết nối bằng IMAP hoặc POP:

Thiết lập email trong Mac OS X Mail sử dụng POP hoặc IMAP

Thiết lập email trong Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web sử dụng POP hoặc IMAP

Ghi chú: Chủ đề trên đây bao gồm các bước kết nối đến tài khoản của bạn sử dụng Entourage 2004 và Entourage 2008.

Thiết lập email trong Mozilla Thunderbird 8.0 sử dụng POP hoặc IMAP

Ghi chú: Bạn có thể sử dụng hầu hết chương trình IMAP và POP để kết nối tới tài khoản của mình.

Truy nhập bằng iPhone, iPad hoặc iPod Touch

Bạn có thể kết nối tài khoản email Office 365 hoặc email trên nền tảng Exchange khác bằng cách dùng ứng dụng email được cài đặt trên Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Khi bạn kết nối với tài khoản của mình bằng phương pháp Microsoft Exchange, bạn có thể truy cập và đồng bộ hóa email, lịch và liên hệ. Nếu bạn chỉ muốn dùng email, bạn có thể thiết lập email bằng POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập email cho Apple iPhone, iPad và iPod Touch.

Ghi chú: Nếu bạn có tài khoản email Office 365, bạn cũng có thể truy nhập email, lịch và liên hệ bằng cách dùng ứng dụng Outlook cho iOS . Bạn có thể cài đặt ứng dụng này từ Apple App Store. Để tìm hiểu thêm, hãy xem làm việc hoặc trường học mà dùng Office 365 tài khoản email.

Ghi chú: Nếu bạn có tài khoản email Office 365, hãy xem Office 365 cho thiết bị iOS - iPhone hoặc iPad thiết lập cho thông tin về cách sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Các chương trình và tính năng email được hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×