Truy nhập hàm (theo thể loại)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này chứa nối kết đến bài viết này cung cấp chi tiết về chức năng phổ biến được sử dụng trong biểu thức trong Microsoft Access. Họ trước tiên được sắp xếp theo nhóm và sau đó sắp xếp theo thứ tự ABC ở cuối bài viết này.

Mẹo: Bắt đầu với Access 2010, bộ dựng biểu thức có IntelliSense, để bạn có thể thấy những gì đối số biểu thức của bạn yêu cầu.

Điều khiển

Hàm CreateObject
GetObject hàm

Đầu trang

Ứng dụng

Lệnh hàm
Shell hàm

Đầu trang

Mảng

Mảng hàm
lọc hàm
gia nhập hàm
LBound hàm
tách hàm
UBound hàm

Đầu trang

Chuyển đổi

Hàm ASC
Chr hàm
hàm Day
Hàm EuroConvert
FormatCurrency hàm
Hàm FormatDateTime
FormatNumber hàm
FormatPercent hàm
GUIDFromString hàm
Hex hàm
Nz hàm
Tháng mười hàm
Str hàm
StringFromGUID hàm
hàm Type Conversion
Hàm Val

Đầu trang

Database

Hàm DDE
DDEInitiate hàm
DDERequest hàm
DDESend hàm
Eval hàm
phân khúc hàm

Đầu trang

Ngày/Giờ

Hàm ngày tháng
Hàm DateAdd
Hàm DateDiff
Hàm DatePart
Hàm DateSerial
Hàm DateValue
hàm Hour
phút hoạt
hàm Month
MonthName hàm
bây giờ hoạt
hàm Second
hàm Time
hàm Timer
Hàm TimeSerial
Hàm TimeValue
hàm Weekday
Hàm WeekdayName
hàm Year

Đầu trang

Tổng hợp miền

Hàm DAvg
Hàm DCount
DLast hàm, DFirst
DLookup hàm
DMin, hàm DMax
DStDev, hàm DStDevP
Hàm DSum
DVar, hàm DVarP

Đầu trang

Xử lý lỗi

Hàm CVErr
hàm lỗi

Đầu trang

Tệp nhập/đầu ra

Hàm EOF
FreeFile hàm
nhập hàm
Loc hàm
LOF hàm
chức năng tìm kiếm

Đầu trang

Quản lý tệp

Hàm CurDir
Dir hàm
FileAttr hàm
FileDateTime hàm
FileLen hàm
GetAttr hàm

Đầu trang

Tài chính

Hàm DDB
hàm FV
Hàm IPmt
hàm IRR
hàm MIRR
Hàm NPer
hàm NPV
Hàm Pmt
Hàm PPmt
Hàm PV
hàm Rate
hàm SLN
hàm SYD

Đầu trang

Kiểm tra

Hàm environ
GetAllSettings hàm
GetSetting hàm
IsArray hàm
Hàm IsDate
Hàm IsEmpty
Hàm IsError
IsMissing hàm
IsNull hàm
IsNumeric hàm
IsObject hàm
TypeName hàm
VarType hàm

Đầu trang

Tính toán

Hàm ABS
Atn hàm
Cos hàm
Hàm Exp
sửa lỗi hàm Int,
hàm Log
Rnd hàm
hàm Round
Sgn hàm
Hàm Sin
Sqr hàm
Hàm Tan

Đầu trang

Tin nhắn

Hàm InputBox
MsgBox hàm

Đầu trang

Tạp mục

Hàm CallByName
IMEStatus hàm
MacID hàm
MacScript hàm
QBColor hàm
RGB hàm
Spc hàm
Tab hàm

Đầu trang

Chương trình dòng

Hàm choose
DoEvents hàm
Hàm IIf
hàm Switch

Đầu trang

Văn bản

Định dạng hàm
Hàm InStr
InStrRev hàm
Hàm LCase
trái hàm
Hàm Len
hàm LTrim, RTrim, và Trim
hàm Mid
thay thế hàm
hàm Right
khoảng cách hàm
StrComp hàm
StrConv hàm
chuỗi hàm
StrReverse hàm
Hàm UCase

Đầu trang

Hàm (bảng chữ cái)

Hàm ABS
mảng hàm
Hàm Asc
Atn hàm
CallByName hàm
hàm Choose
Chr hàm
lệnh hàm
Cos hàm
CreateObject hàm
CurDir hàm
CVErr hàm
hàm Date
Hàm DateAdd
Hàm DateDiff
Hàm DatePart
Hàm DateSerial
Hàm DateValue
DAvg hàm
hàm Day
Hàm DCount
hàm DDB
DDE hàm
Hàm DDEInitiate
DDERequest hàm
DDESend hàm
DLast hàm, DFirst
Dir hàm
DLookup hàm
DMin, hàm DMax
DoEvents hàm
DStDev, hàm DStDevP
Hàm DSum
DVar, hàm DVarP
Environ hàm
EOF hàm
lỗi hàm
Hàm EuroConvert
Eval hàm
Hàm Exp
FileAttr hàm
FileDateTime hàm
FileLen hàm
lọc hàm
hàm Format
FormatCurrency hàm
Hàm FormatDateTime
FormatNumber hàm
FormatPercent hàm
FreeFile hàm
hàm FV
GetAllSettings hàm
GetAttr hàm
GetObject hàm
GetSetting hàm
GUIDFromString hàm
Hex hàm
hàm Hour
Hàm IIf
IMEStatus hàm
nhập hàm
InputBox hàm
Hàm InStr
InStrRev hàm
Số nguyên, sửa lỗi hàm
Hàm IPmt
hàm IRR
IsArray hàm
Hàm IsDate
Hàm IsEmpty
Hàm IsError
IsMissing hàm
IsNull hàm
IsNumeric hàm
IsObject hàm
gia nhập hàm
LBound hàm
Hàm LCase
trái hàm
Hàm Len
Loc hàm
LOF hàm
hàm Log
hàm LTrim, RTrim, và Trim
Hàm MacID
MacScript hàm
hàm Mid
phút hoạt
hàm MIRR
hàm Month
MonthName hàm
MsgBox hàm
bây giờ hoạt
Hàm NPer
hàm NPV
Nz hàm
Tháng mười hàm
phân khúc hàm
Hàm Pmt
Hàm PPmt
Hàm PV
QBColor hàm
hàm Rate
thay thế hàm
RGB hàm
bên phải Hàm
Rnd hàm
hàm Round
hàm Second
Tìm hàm
Sgn hàm
Shell hàm
Hàm Sin
hàm SLN
khoảng cách hàm
Spc hàm
tách hàm
Sqr hàm
Str hàm
StrComp hàm
StrConv hàm
chuỗi hàm
StringFromGUID hàm
StrReverse hàm
hàm Switch
hàm SYD
Tab hàm
Hàm Tan
hàm Time
hàm Timer
Hàm TimeSerial
Hàm TimeValue
hàm Type Conversion
TypeName hàm
UBound hàm
Hàm UCase
Hàm Val
VarType hàm
hàm Weekday
Hàm WeekdayName
hàm Year

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×