Truy nhập Nguồn cấp OData từ Power Query

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Với Power query, bạn có thể truy nhập nguồn cấp OData trong Trung tâm quản trị Power BI for Microsoft 365 bằng cách sử dụng Power query cho Excel bằng cách dùng xác thực ID Microsoft Online Services hoặc xác thực Windows.

Lưu ý: Ứng dụng khách Power query phải được đặt trong cùng một corpnet với máy chủ lưu trữ cổng kết nối quản lý dữ liệu; Nếu không, ứng dụng khách Power query không thể truy nhập được vào dữ liệu bao gồm trong nguồn cấp OData.

Sau khi người quản trị cho phép nguồn cấp OData cho nguồn dữ liệu tại cơ sở, người quản trị có thể nhìn thấy URL đến nguồn cấp OData trong Trung tâm quản trị. Người quản trị có thể cung cấp URL cho người dùng, những người có thể truy nhập nguồn cấp OData từ Power query cho Excel bằng cách sử dụng ID Microsoft Online Services hoặc xác thực Windows (chỉ khi tùy chọn này được kích hoạt riêng).

Khi bạn bật nguồn cấp dữ liệu, siêu dữ liệu cho nguồn cấp được tự động lập chỉ mục trong danh mục dữ liệu, một cấu phần của khả năng quản lý thông tin dịch vụ tự động (SSIM) của Power BI cho Office 365. Người dùng có thể tìm kiếm và khám phá nguồn cấp bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm trực tuyến của Power query cho Excel.

Các phần sau đây mô tả cả hai cách – sử dụng URL và tìm kiếm trực tuyến từ Power query cho Excel – để tiêu thụ nguồn cấp OData do nguồn dữ liệu tại cơ sở tiếp xúc.

Quan trọng: Tải xuống Microsoft Power query cho Excel từ đây nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng này trên máy tính của mình hoặc bạn không thấy phần tổ chức trên RIBBON powerquery trong Excel, vốn không sẵn dùng trong phiên bản Power query cũ hơn.

Sử dụng URL để truy nhập nguồn cấp OData

Với tư cách là người quản trị CNTT, bạn có thể muốn kiểm tra truy nhập URL trước khi giao cho người quản lý dữ liệu. Các quy trình sau đây cung cấp cho bạn các hướng dẫn về việc lấy URL vào nguồn cấp OData và sau đó dùng URL để truy nhập nguồn cấp.

Lấy URL cho nguồn cấp OData từ Trung tâm quản trị Power BI

 1. Trong Trung tâm quản trị Power bi, hãy bấm nguồn dữ liệu trên menu bên trái.

 2. Bấm vào ... ( dấu chấm lửng) bên cạnh nguồn dữ liệu để xem cửa sổ bật lên.

 3. Sao chép URL nguồn cấp oData vào bảng tạm, bằng cách chọn toàn bộ văn bản và nhấn Ctrl + C hoặc bấm chuột phải và bấm sao chép.

URL này là URL dựa trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng giao thức HTTPS sẽ được giải quyết với URL HTTP/HTTPS dựa trên cơ sở. Lợi thế của phương pháp này là bất kể như thế nào của nguồn cấp OData được cấu hình để truy nhập (HTTP/HTTPS), người dùng sử dụng cùng một URL.

Ví dụ: https://<tên miền>. hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB đã được giải quyết thành http://<tên máy>. <on-prem tên miền>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDB hoặc https://<tên máy>. <tên miền prem>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDB.

Truy nhập nguồn cấp OData từ Power query cho Excel

Microsoft Power query cho Excel là một bổ trợ Excel giúp nâng cao trải nghiệm thông minh kinh doanh tự phục vụ trong Excel bằng cách đơn giản hóa việc khám phá dữ liệu và truy nhập. Nếu bạn không cài đặt Power query trên máy tính của mình, hãy cài đặt nó từ đây.

Để truy nhập nguồn cấp OData từ Power query:

 1. Khởi động Excel và chuyển sang tab Power QUERY .

 2. Bấm từ các nguồn khác trên ruy-băng, rồi bấm từ nguồn cấp oData.

 3. Trong hộp thoại nguồn cấp oData , dán URL mà bạn đã sao chép vào bảng tạm trước đó và bấm OK.

 4. Chọn ID Microsoft Online Serviceshoặc Windows để xác thực. Nếu bạn chọn ID Microsoft Online Services và bạn hiện không được đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của Microsoft, bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy nhập vào nguồn cấp oData. Bạn sẽ có thể truy nhập nguồn cấp bằng cách dùng xác thực Windows nếu truy nhập bằng cách sử dụng xác thực được kích hoạt bởi người quản trị bằng cách sử dụng trung tâm quản trị Power BI.

  Lưu ý: Khi người quản trị cho phép nguồn cấp OData cho nguồn dữ liệu, theo mặc định, chỉ xác thực ID Microsoft Online Services được hỗ trợ cho máy khách để truy nhập nguồn cấp. Người quản trị sử dụng trang chung của tab thiết đặt trong Trung tâm quản trị để cho phép truy nhập nguồn cấp oData bằng cách dùng xác thực Windows. Xem mục quản trị Power bi là gì? để biết thêm chi tiết.

 5. Trong ngăn bộ dẫn hướng, bạn sẽ thấy nguồn cấp dữ liệu được nguồn dữ liệu tiếp xúc.

 6. Chọn một tập dữ liệu từ nguồn cấp và bấm hoàn tất.

Tìm kiếm và khám phá nguồn cấp dữ liệu trong Power query cho Excel

Quy trình sau đây mô tả cách tìm kiếm, khám phá và tiêu thụ nguồn cấp OData trong Power query cho Excel. Khi nguồn cấp OData được bật cho một nguồn dữ liệu, thì siêu dữ liệu cho nguồn cấp đó được lập chỉ mục trong Danh mục Dữ liệu trên đám mây. Do đó, người dùng có thể tìm kiếm nguồn cấp bằng cách sử dụng các từ khóa từ các từ như sau:

 • Tên của nguồn dữ liệu trong Trung tâm Quản trị

 • Mô tả về nguồn dữ liệu trong Trung tâm Quản trị

 • Tên của các bảng và dạng xem

 • Tên của các cột trong bảng

 • Nhà phát hành của nguồn cấp OData

Nếu bạn chuyển sang tab trạng thái hệ thống trên Trung tâm quản trị, rồi chuyển sang trang Nhật ký , bạn sẽ thấy thông báo cho biết trạng thái hoạt động chỉ mục siêu dữ liệu. Chờ cho đến khi bạn thấy thông báo thành công từ thao tác lập chỉ mục siêu dữ liệu trong Nhật ký.

 1. Khởi động Excel và chuyển sang tab Power QUERY .

 2. Bấm vào Tìm kiếm trực tuyến trên dải băng. Bạn sẽ thấy cửa sổ Tìm kiếm trực tuyến bằng hộp văn bản để nhập từ khóa tìm kiếm.

 3. Nhập từ khóa để tìm kiếm nguồn cấp. Đặt phạm vi cho tổ chứcbằng cách sử dụngdanh sách thả xuống bên cạnh nút tìm kiếm. Nhấn Enter hoặc bấm nút Tìm kiếm . Bạn có thể sử dụng tên đầy đủ hoặc một phần của các bảng hoặc cột của bảng gốc từ cơ sở dữ liệu tại chỗ để tìm kiếm. Ví dụ: nếu tên bảng là SPCustomer và tên cột là SPCustomerID và SPCustomerName, bạn có thể tìm kiếm các từ khóa: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu v.v....

 4. Di chuột qua kết quả để xem trước dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu.

 5. Bấm vào kết quả để bắt đầu nhập dữ liệu từ nguồn cấp OData vào Excel.

 6. Trong hộp thoại truy nhập nguồn cấp OData , chọn xác thực ID Dịch vụ trực tuyến của Microsoft . Làm theo hướng dẫn để đăng nhập bằng ID tổ chức có quyền truy nhập vào nguồn cấp dữ liệu.

Xem thêm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×