Trung tâm Đào tạo Office

Tải các ứng dụng Office

Trợ giúp trợ năng cho Excel 2016 dành cho Windows và máy Mac, Excel Online và Excel trên điện thoại và máy tính bảng dung lượng OneNote dung lượng Trợ giúp trợ năng cho Outlook trên PC và máy Mac, Outlook trên web và Thư trên Windows 10 dung lượng Trợ giúp trợ năng cho PowerPoint trên PC, máy Mac, điện thoại và máy tính bảng dung lượng Trợ giúp trợ năng cho Word trên PC, máy Mac, điện thoại và máy tính bảng dung lượng Access dung lượng Trợ giúp khả năng truy nhập dành cho các site SharePoint Online, thư viện và blog dung lượng OneDrive dung lượng Trợ giúp khả năng truy nhập cho Skype for Business dung lượng Trợ giúp khả năng truy nhập cho Delve dung lượng Project dung lượng Publisher dung lượng Visio dung lượng Trợ giúp cho việc sử dụng Yammer bằng bộ đọc màn hình hoặc giọng nói

Bắt đầu với Office 365

Bắt đầu với Office 365

Office 365 là gì?

Tải xuống và cài đặt Office

Làm thế nào để tải xuống Office?

Bắt đầu sử dụng OneDrive for Business

OneDrive for Business là gì?

Nhận hướng dẫn bắt đầu nhanh

Nhận hướng dẫn bắt đầu nhanh

Đạt hiệu quả hơn trong công việc

Tôi và tài liệu của tôi

Truy nhập vào tài liệu của bạn ở bất cứ đâu với OneDrive for Business

Làm việc thông suốt cùng nhau

Làm việc thông suốt cùng nhau với Office 365

Liên lạc theo cách của bạn

Liên lạc theo cách của bạn với Skype for Business

Thành thạo việc sử dụng email và lịch của bạn

Thành thạo việc sử dụng email và lịch của bạn với Outlook

Bạn muốn thêm?

Xem các tính năng mới và cải tiến trong Office 2016

Xem toàn bộ đào tạo Office 2016

Hiểu khả năng truy nhập trong Office 365

Giành chứng chỉ Chuyên gia Microsoft Office (MOS)

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×