Triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới trong môi trường doanh nghiệp

Cập nhật gần nhất: Tháng Mười 2017

Bài viết này là dành cho người quản trị CNTT lập kế hoạch triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới cho người dùng OneDrive for Business của họ trong môi trường cơ quan hoặc trường học. Để tự cài đặt Máy khách đồng bộ OneDrive, hãy tải xuống và đọc bài viết Bắt đầu.

Trong bài viết này:

Yêu cầu phần mềm

Hỗ trợ Máy khách đồng bộ OneDrive (OneDrive.exe) trên:

Máy khách đồng bộ OneDrive chưa hỗ trợ các phiên bản tại chỗ của OneDrive for Business (khi tổ chức của bạn không đăng ký Office 365) hoặc nội dung IRM. Để biết thêm thông tin về các giới hạn và hạn chế của Máy khách đồng bộ OneDrive, xem mục Các giới hạn và hạn chế khi bạn đồng bộ các tệp và thư mục bằng máy khách đồng bộ OneDrive mới.

Lập kế hoạch

Khi người dùng thiết lập Máy khách đồng bộ OneDrive, ứng dụng đó sẽ tải xuống mọi thứ trong OneDrive của họ. Việc chuyển một số lượng lớn tệp có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất mạng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng triển khai theo giai đoạn để tránh các sự cố về hiệu suất khi triển khai tới một số lượng lớn người dùng.

Một số điều bổ sung mà bạn có thể muốn xem xét là:

 • Xác định sớm những vấn đề tiềm ẩn - Xem xét việc đưa ra những cân nhắc đặc biệt cho các nhóm người dùng có số lượng lớn những tệp lớn. Ví dụ: người dùng bộ phận video có thể có số lượng lớn các tệp video lớn mà họ cần đồng bộ với OneDrive. Bạn có thể cân nhắc yêu cầu họ đồng bộ tệp tại thời điểm khi lưu lượng mạng thấp.

 • Giám sát hiệu suất - Nếu bạn đang tiến hành triển khai theo giai đoạn, hãy giám sát mức hiệu suất mạng với lần triển khai đầu tiên của bạn. Bạn có thể dùng thông tin đó để giúp điều chỉnh tương ứng các đợt triển khai tiếp theo.

 • Truyền đạt tới người dùng về đợt triển khai - Hãy đảm bảo người dùng hiểu rõ những mong đợi từ họ nhằm giúp duy trì kế hoạch triển khai của bạn đúng tiến độ. Trước khi bắt đầu triển khai, bạn có thể muốn truyền đạt tới họ những yêu cầu khi họ xem mục OneDrive Thiết đặt và cách nhận trợ giúp nếu gặp sự cố.

Tổng quan về quy trình triển khai

Quy trình gồm có ba bước:

 1. Cài đặt OneDrive.exe trên máy tính của người dùng.

 2. Bắt đầu quy trình OneDrive và tùy chọn nhắc người dùng đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của họ.

 3. Đặt vòng cập nhật (tùy chọn).

Quan trọng: Nếu người dùng hiện đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business (Groove.exe) và bạn muốn di chuyển họ tới Máy khách đồng bộ OneDrive, xem mục Chuyển tiếp từ máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đó trước khi tiếp tục.

Bước 1: Cài đặt OneDrive.exe

Trong hầu hết các phần, bạn có thể triển khai máy khách đồng bộ OneDrive for Business mới như bạn thường thực hiện khi cài đặt các ứng dụng trên các thiết bị trong tổ chức của bạn theo cách truyền thống. Nếu bạn đang triển khai với một số lượng người dùng lớn, việc làm quen với các công cụ triển khai doanh nghiệp như Trình quản lý Cầu hình Trung tâm Hệ thống (SCCM) để triển khai các tệp .exe và sửa đổi đăng ký hệ thống cục bộ sẽ trở nên rất hữu ích.

Kiểm tra xem liệu người dùng đã có Máy khách đồng bộ OneDrive hay chưa

Nếu máy tính trong tổ chức của bạn đang chạy Windows 10 thì chúng đã được cài đặt máy khách đồng bộ mới. Nếu máy tính đã cài đặt Office 2016 hoặc Office 2013 (Home & Student, Home & Business, Professional, Personal, Home hoặc University) thì có thể chúng cũng có máy khách đồng bộ mới. Office được cài đặt trên từng máy, trong khi OneDrive cần được cài đặt cho từng người dùng. Nếu bạn dự định triển khai Office cho tổ chức của mình, bạn sẽ cần phải triển khai riêng OneDrive.exe cho người dùng bổ sung trên các máy cá nhân.

Triển khai mọi thiết đặt quản trị.

Để đặt khóa đăng ký trên máy tính trong miền của bạn, hãy cài đặt OneDrive và sao chép tệp OneDrive.admx và OneDrive.adml từ %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ tới Kho trung tâm chính sách nhóm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng Chính sách Nhóm để kiểm soát cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive

Sử dụng Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống để triển khai Máy khách đồng bộ OneDrive

Để triển khai thông qua Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống, bạn có thể lưu chương trình cài đặt OneDriveSetup.exe cho Windows vào một chia sẻ mạng cục bộ. Tải xuống chương trình cài đặt OneDriveSetup.exe cho Windows. Tìm hiểu thê về quản lý ứng dụng trong Trình quản lý Cấu hình.

Mẹo: Dùng thử gói SCCM mẫu. Chỉ cần cập nhật đường dẫn OneDrive.exe và chủ sở hữu ứng dụng

Để cài đặt Máy khách đồng bộ OneDrive trên Windows, hãy chạy lệnh sau bằng Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống:

Thực thi <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /silent

(nơi pathToExecutable là một vị trí trên máy tính cục bộ hoặc chia sẻ mạng có thể truy nhập).

Ghi chú: 

 • Lệnh này phải được chạy khi người dùng đăng nhập và sử dụng quyền Người quản trị. Lệnh phải được chạy cho từng người dùng trên máy.

 • Nếu bạn chạy lệnh mà không có tham số dòng lệnh, người dùng sẽ thấy trạng thái cài đặt. Sau khi cài đặt, OneDriveSetup.exe sẽ tự động thực thi OneDrive.exe và hiển thị Thiết lập OneDrive cho người dùng. Nếu bạn chạy lệnh có tham số /tĩnh, OneDrive.exe sẽ được cài đặt minh bạch và Thiết lập OneDrive sẽ không xuất hiện. Bạn sẽ cần phải chạy OneDrive.exe bằng lệnh bổ sung. Nếu bạn muốn kiểm soát việc khởi chạy OneDrive trong tổ chức của mình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tham số /tĩnh.

Chương trình cài đặt sẽ cài đặt tệp OneDrive có thể thực thi theo %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Bước 2: Giúp người dùng đăng nhập

OneDrive không hỗ trợ đăng nhập đơn bằng thông tin xác thực hiện có của Office hay Windows nhưng bạn có thể giúp người dùng đăng nhập vào máy khách đồng bộ bằng những cách khác sau đây:

 • Sử dụng URL sau đây để bắt đầu Thiết lập OneDrive trên máy tính của người dùng. Khi người dùng bấm để bắt đầu Thiết lập, một cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện để người dùng có thể nhập địa chỉ email.

  odopen://launch

 • Sử dụng URL sau cùng địa chỉ email của mỗi người dùng để bắt đầu Thiết lập và nạp trước địa chỉ email người dùng trong cửa sổ đăng nhập.

  odopen://sync?useremail=youruseremail@organization.com

 • Chạy lệnh sau bằng tập lệnh của Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống (SCCM): %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Lệnh này sẽ bắt đầu tiến trình OneDrive. Nếu người dùng chưa thiết lập tài khoản nào, lệnh sẽ hiển thị Thiết lập OneDrive. Để hiển thị Thiết lập OneDrive cụ thể đối với người dùng chưa thiết lập tài khoản cho đối tượng thuê, hãy sử dụng tham số dòng lệnh /configure_business:<tenantId>

Ghi chú: 

 • Khi bạn sử dụng Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống, hãy đảm bảo rằng bạn chạy OneDrive.exe bằng quyền Người dùng (không phải Người quản trị).

 • Để giúp tìm thấy ID đối tượng thuê của bạn, xem mục Tìm ID đối tượng thuê Office 365 của bạn.

Bước 3: Đặt vòng cập nhật (Tùy chọn)

Để trì hoãn các bản cập nhật cho máy khách đồng bộ OneDrive và kiểm soát triển khai đến người dùng của bạn, bạn có thể chuyển đổi từ vòng cập nhật Sản xuất sang vòng cập nhật Doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin về các vòng cập nhật và cách máy khách đồng bộ kiểm tra các bản cập nhật, hãy xem mục Quá trình cập nhật máy khách đồng bộ OneDrive.

Để đặt vòng cập nhật bằng cách sử dụng Chính sách Nhóm, hãy bật cài đặt Trì hoãn cập nhật OneDrive.exe cho đến đợt phát hành thứ hai. Để biết thêm thông tin về cài đặt này, hãy xem mục Sử dụng Chính sách Nhóm để kiểm soát cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive.

Xem Thêm

Giới hạn và hạn chế khi bạn đồng bộ các tệp và thư mục bằng máy khách đồng bộ OneDrive mới

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×