Triển khai Skype for Business Online điện thoại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đây là triển khai hướng dẫn sẽ giúp bạn triển khai Skype cho Business Web App IP điện thoại.

Trong tất cả các loại doanh nghiệp, có một số điện thoại cho phép người dùng thực hiện và nhận cuộc gọi thoại và nó là một yêu cầu quan trọng để thực hiện công việc. Người dùng có số điện thoại sẽ có thể thực hiện cuộc gọi thoại trên tất cả các thiết bị Skype for Business bao gồm điện thoại IP, máy tính cá nhân và thiết bị di động. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Skype cho Business IP điện thoại bằng nhìn thấy, điện thoại bắt cho Skype for Business Online.

Các bước triển khai cho điện thoại IP

Bước 1 - tải xuống hướng dẫn người quản trị và hướng dẫn sử dụng điện thoại của nhà sản xuất

Trước khi bạn bắt đầu, đó là nên tải xuống hướng dẫn quản trị của nhà sản xuất điện thoại và hướng dẫn sử dụng điện thoại.

Bước 2 - Hãy đảm bảo bạn đã mua hoặc di chuyển một Skype for Business hỗ trợ IP phone và vi chương trình

Skype for Business Online hỗ trợ điện thoại và vi chương trình được tương thích cho Skype for Business Server cũng, nhưng ngược với việc không phải luôn luôn true. Để đảm bảo bạn đang mua hoặc cung cấp được hỗ trợ điện thoại và vi chương trình, hãy xem hướng dẫn bắt điện thoại cho Skype for Business Online .

Bước 3 - kiểm tra phải vi chương trình được cài đặt và Cập Nhật vi chương trình nếu được yêu cầu

Để kiểm tra phiên bản vi chương trình trên điện thoại của bạn. Đối với:

 • Điện thoại Polycom VVX, đi tới thiết đặt > trạng thái > nền tảng > ứng dụng > chính.

 • Điện thoại Yealink, đi tới trạng thái trên màn hình chính điện thoại.

 • Điện thoại AudioCodes, đi tới Menu > Trạng thái thiết bị > Phiên bản vi chương trình từ màn hình bắt đầu.

  Ghi chú: Để truy nhập từ xa để biết chi tiết điện thoại tham khảo hướng dẫn quản trị nhà sản xuất.  Hãy xem các nối kết bên trên cho hướng dẫn người dùng và hướng dẫn sử dụng điện thoại.

 • Điện thoại Lync Phone Edition (LPE), đi tới Menu > Thông tin hệ thống từ màn hình bắt đầu.

Bước 4 - điều cần cân nhắc Cập Nhật thiết bị

Ghi chú: Polycom vi chương trình trước 5.5.1.X đạt cơ chế thiết bị cụ thể-khóa nhà sản xuất được thay thế bằng Skype for Business thực thi "Khóa điện thoại". Nâng cấp điện thoại từ 5.4.X.X mà đã được bảo mật với thiết bị "khóa" để 5.5.1.X với "Khóa điện thoại" sẽ không thừa kế mã PIN từ "Thiết bị khóa", mà có thể rời khỏi điện thoại mà không có bảo đảm. Cho người dùng đã kích hoạt "Thiết bị khóa", bạn cần phải bật tham số Polycom thiết bị hồ sơ sau đây để cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát thời gian của việc nâng cấp (lync.deviceUpdate.popUpSK.enabled=1).

Cập Nhật vi chương trình được quản lý bằng Skype for Business dịch vụ. Mỗi Skype for Business chứng nhận trên điện thoại vi chương trình được tải lên Skype for Business Cập Nhật máy chủ và Cập Nhật thiết bị được bật trên tất cả điện thoại theo mặc định. Tùy thuộc vào thời gian không hoạt động trên điện thoại và khoảng thời gian bỏ phiếu, điện thoại sẽ tự động tải xuống và cài đặt các bản dựng chứng nhận mới nhất. Bạn có thể vô hiệu hóa các thiết bị Cập Nhật thiết đặt sử dụng lệnh ghép ngắn Set-CsIPPhonePolicy và đặt tham số EnableDeviceUpdate thành false.

Triển khai điện thoại.

Khi một vi chương trình mới được sẵn dùng và sẵn sàng để tải xuống và cài đặt, điện thoại sẽ thông báo cho người dùng. Điện thoại Polycom sẽ thông báo cho người dùng và cung cấp cho họ một tùy chọn để Cập Nhật, hoặc hoãn.

Triển khai điện thoại.

Cho điện thoại Polycom, bạn có thể Cập Nhật vi chương trình trên điện thoại bằng cách chọn SwUpdate.

Triển khai điện thoại.

Bạn cũng có thể chọn để quản lý các bản Cập Nhật vi chương trình sử dụng một đối tác cung cấp hệ thống. Đối tác cung cấp hệ thống quản lý bao gồm tùy chỉnh điện thoại nâng cao, tham chiếu đến nhà sản xuất quản trị đường căn.

Thận trọng: Đảm bảo rằng bạn có một thiết bị đơn Cập Nhật (cùng dải thiết bị Cập Nhật hoặc một máy chủ cung cấp bên thứ ba) để tránh Cập Nhật vòng cung cấp.

Bước 5: cấu hình và cơ sở hạ tầng điện thoại thiết đặt

Bạn có thể thiết lập tùy chọn điện thoại được dùng phổ biến nhất và chính sách sử dụng Skype for Business cùng dải quản lý các lệnh ghép ngắn Windows PowerShell. Hãy xem Set-CsIPPhonePolicy để biết chi tiết của các tham số và thiết đặt.

Đối với cơ sở hạ tầng việc hoạch định mạng, hãy xem Skype thao tác Frameworktriển khai, di chuyển, và cuộn xuất.

Bước 6 - chuẩn bị cho người dùng để đăng nhập

Để cho phép người dùng thành công đăng nhập vào một Skype for Business Online điện thoại và thực hiện cuộc gọi, bạn cần phải đảm bảo rằng người dùng được gán đúng giấy phép. Tối thiểu bạn sẽ cần phải gán giấy phép hệ thống điện thoại và một kế hoạch gọi. Để biết thông tin, bạn có thể thấy Skype for Business bổ trợ cấp phépGán Skype for Business giấy phép .

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách gọi gói bằng nhìn thấy gọi gói là gì?

 • Đăng nhập tùy chọn sẵn dùng cho người dùng trực tuyến:

  • Với những người dùng với điện thoại Polycom VVX 5XX/6XX , họ sẽ thấy:

   • Triển khai điện thoại.
   • Với những người dùng với Yealink T48G/T46G điện thoại đó, họ sẽ thấy:

    Yealink điện thoại đăng nhập.

  Để biết chi tiết trên đăng nhập các tùy chọn hỗ trợ bởi nhà sản xuất, hãy xem bắt điện thoại cho Skype for Business Online.

 • ID người dùng Sử dụng bàn phím số trên điện thoại hoặc trên màn hình bàn phím (nếu có), người dùng có thể dùng trong tổ chức của họ tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào điện thoại. Ví dụ, họ nên dùng định dạng UPN như amosm@contoso.com cho tên người dùng của họ.

  Triển khai điện thoại.

  Ghi chú: Xác thực PIN không được hỗ trợ cho Skype for Business Online dành cho điện thoại LPE và đối tác IP.

 • Sử dụng máy tính cá nhân Khi tốt hơn với nhau trên phần mềm Ethernet (BToE) được cài đặt trên máy tính của người dùng và bật, người dùng có thể đăng nhập vào điện thoại của họ bằng cách dùng cửa sổ xác thực trên Skype Windows của họ cho ứng dụng kinh doanh. Hãy xem bước 7 (tùy chọn) - nếu bạn đã ghép nối thiết bị và tốt hơn với nhau qua Ethernet (BToE) để biết thông tin khác.

  Ghi chú: Người dùng được yêu cầu để dùng tên của tổ chức của người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào điện thoại. Ví dụ, họ nên dùng định dạng UPN như amosm@contoso.com cho tên người dùng của họ.

  Triển khai điện thoại.
 • Bằng cách dùng một Đăng nhập web: đây là cách thức mới cho người dùng trực tuyến để xác thực bằng cách dùng trình duyệt web chuẩn. Người dùng sẽ được cung cấp một tập hợp các hướng dẫn để theo dõi khi họ sử dụng một trình duyệt để đăng nhập.

  • Cho người dùng với điện thoại Polycom VVX 5XX/6XX , họ sẽ nhìn thấy:

   Triển khai điện thoại.
  • Cho người dùng với Yealink T48G/T46G điện thoại, họ sẽ nhìn thấy:

   Yealink điện thoại đăng nhập.

  Mã đã được tạo ra sẽ hết hạn trong 15 phút. Khi hết hạn, người dùng sẽ cần bấm thử lại hoặc OK để tạo một mã mới tùy thuộc vào điện thoại.

  • Cho người dùng với điện thoại Polycom VVX 5XX/6XX , họ sẽ nhìn thấy:

   Mã PIN hết hạn.
  • Cho người dùng với Yealink T48G/T46G điện thoại, họ sẽ nhìn thấy:

   Yealink điện thoại đăng nhập.

  Sử dụng một trình duyệt, dẫn hướng đến địa chỉ được hiển thị trên điện thoại và nhập Skype của bạn cho tên người dùng doanh nghiệp.

  Triển khai điện thoại.

  Nhập mã Hiển thị trên điện thoại.

  Triển khai điện thoại.

  Xác nhận rằng trang cho thấy "[điện thoại nhà sản xuất tên] Skype for Business cấp chứng chỉ điện thoại", và bấm tiếp tục.

  Triển khai điện thoại.

  Bấm chứng danh của người dùng hoặc bấm sử dụng tài khoản khác:

  Triển khai điện thoại.

  Sau khi bên dưới trang được hiển thị, là an toàn để đóng trình duyệt.

  Triển khai điện thoại.

  Ghi chú: LPE điện thoại cho Skype for Business Online hỗ trợ đăng nhập thông qua USB tethering chỉ.

 • Triển khai được hỗ trợ Bảng dưới đây Hiển thị các loại xác thực được hỗ trợ cho các mô hình triển khai hiện đang được hỗ trợ bao gồm tích hợp Exchange, hiện đại xác thực với xác thực đa yếu tố (MFA) và Skype for Business Online và tại cơ sở.

  Skype for Business

  Exchange

  Điện thoại phương pháp đăng nhập

  Skype For Business Access

  Truy nhập Exchange với Auth hiện đại và MFA vô hiệu hóa

  Truy nhập Exchange với Auth hiện đại và MFA hỗ trợ

  Online

  Online

  Đăng nhập web

  Online

  Online

  Tên người dùng/mật khẩu

  Không

  Online

  Tại cơ sở

  Đăng nhập web

  Không

  Không

  Online

  Tại cơ sở

  Tên người dùng/mật khẩu

  Không

  Tại cơ sở

  Trực tuyến/tại chỗ

  Xác thực pin

  Không

  Không

  Tại cơ sở

  Trực tuyến/tại chỗ

  Tên người dùng/mật khẩu

  Không áp dụng

  Tại cơ sở

  Trực tuyến/tại chỗ

  Đăng nhập thông qua PC (BTOE)

  Không áp dụng

 • Các tính năng của điện thoại Bộ tính năng có thể hơi khác nhau dựa trên điện thoại IP đối tác. Để thiết lập tính năng đầy đủ, hãy xem bắt điện thoại cho Skype for Business Online để biết thêm thông tin về các tính năng cho mỗi điện thoại nhà sản xuất.

 • Điện thoại-khóa là một tính năng mới giới thiệu trong Skype for Business được cấp chứng chỉ điện thoại được dùng để bảo mật điện thoại. Nếu được bật, người dùng sẽ được yêu cầu để tạo mã PIN khi xác thực thành công. Sau khi đã tạo, điện thoại sẽ khóa khi hết hạn vào rảnh-hết thời gian chờ mà bạn xác định, người dùng theo cách thủ công khóa điện thoại của họ hoặc họ đồng bộ khóa điện thoại của họ với khóa PC của họ bằng cách dùng điện thoại ghép nối. Nếu mã PIN điện thoại-khóa được nhập sai vài lần, điện thoại sẽ thoát người dùng hoặc yêu cầu mã của người quản trị để mở khóa điện thoại, nhưng điều này sẽ thay đổi từ tùy thuộc vào điện thoại đối tác. Mã PIN của người dùng phải giữa 6-15 chữ số.

  Bạn có thể vô hiệu hóa khóa điện thoại cho tổ chức của bạn được bật theo mặc định, thay đổi rảnh-hết thời gian chờ và chọn nếu người dùng có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại trong khi họ bị khóa hoặc không sử dụng inband-thiết đặt. Hãy xem Set-CsIPPhonePolicy để biết thêm chi tiết về các thiết đặt.

Bước 7 (tùy chọn) - nếu bạn đã ghép nối thiết bị và tốt hơn với nhau qua Ethernet (BToE)

BToE là paining chế để đối tác IP điện thoại của người dùng đó cặp điện thoại với của Windows Skype for Business ứng dụng BToE điện thoại cho phép người dùng:

 • Đăng nhập vào điện thoại IP của họ bằng cách dùng của Skype cho Business ứng dụng trên máy tính (dùng một PC).

 • Đồng bộ hóa khóa điện thoại với PC khóa.

 • Bấm để gọi.

BToE có thể được cấu hình để hoạt động trong chế độ 2; Tự động (mặc định) và thủ công. Cũng có thể bật (mặc định) / vô hiệu hóa cho người dùng bằng Skype for Business cùng dải thiết đặt. Khi hoạt động trong chế độ thủ công , người dùng sẽ phải thực hiện một bước bổ sung để ghép nối điện thoại của họ với ứng dụng Windows của họ.

Để triển khai BToE người dùng

 1. Kết nối máy tính của họ với điện thoại của họ bằng cách dùng cổng PC.

  Triển khai điện thoại.
 2. Tải xuống và cài đặt phần mềm BToE mới nhất từ website nhà sản xuất từ nối kết sau đây. Để có một trải nghiệm người dùng tốt hơn, bạn có thể phân phối và cài đặt phần mềm BToE bằng cách dùng giải pháp phân phối quản trị chẳng hạn như hệ thống tâm cấu hình trình quản lý (SCCM). Để được trợ giúp bằng cách dùng SCCM, hãy xem gói và chương trình trong quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống.

 3. Máy chủ thiết đặt cho BToE được đặt để bậtchế độ tự động theo mặc định, để thay đổi các thiết đặt, hãy xem Set-CsIPPhonePolicy.

Ghi chú: BToE hiện không được hỗ trợ trên nền tảng Mac và VDI.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×