Trình đọc PDF Tương thích với SharePoint hỗ trợ các dịch vụ Quản trị Quyền Thông tin Microsoft

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft SharePoint 2013 hỗ trợ việc bảo vệ tài liệu PDF bằng Quản trị Quyền Thông tin (IRM). Với hỗ trợ đó, người dùng có thể tải các tài liệu PDF lên thư viện được bảo vệ bằng IRM và khi tải xuống, các tệp đó sẽ được bảo vệ bằng cách dùng Microsoft Office IRM.

Để dùng các tệp PDF trong thư viện mà người sở hữu đã bảo vệ bằng IRM, người dùng sẽ cần có được một trong các trình đọc PDF tương thích sau đây:

Hệ điều hành

Trình đọc Tương thích

Tải xuống Nối kết

Windows Vista

Foxit Reader

NitroPDF

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 7

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Azure thông tin hãy tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 8 (chế độ cổ điển)

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Azure thông tin hãy tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 8.1

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Azure thông tin hãy tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Windows 10

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit Reader

NitroPDF

Azure thông tin hãy tải xuống ứng dụng bảo vệ

Tải xuống Foxit Reader

Tải xuống NitroPDF

Android

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit MobilePDF với RMS

Azure thông tin hãy tải xuống ứng dụng bảo vệ

Mua Foxit MobilePDF

Windows Phone

Không áp dụng

Không áp dụng

MacOS

Không áp dụng

Không áp dụng

IOS

Thông tin Azure ứng dụng bảo vệ

Foxit MobilePDF với RMS

Azure thông tin hãy tải xuống ứng dụng bảo vệ

Mua Foxit MobilePDF

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×