Trang thuộc tính chung (ADP)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xác định các tùy chọn cho bất kỳ bảng, dạng xem hoặc hàm xuất hiện trong ngăn sơ đồ của một truy vấn.

Tên đối tượng

Nếu đối tượng đã chọn là bảng, dạng xem hoặc hàm, điều khiển này chứa tên của đối tượng.

Nếu đối tượng đã chọn là một truy vấn phụ, điều khiển này chứa văn bản của truy vấn phụ.

Bí danh

Chứa bí danh SQL (nếu có) của đối tượng đã chọn. Bạn có thể tạo hoặc sửa đổi một biệt danh cho đối tượng bằng cách nhập trong hộp này.

Tên đầy đủ

Nếu đối tượng đã chọn là bảng, dạng xem hoặc hàm, điều khiển này chứa tên đầy đủ của đối tượng (ví dụ, Northwind.dbo.Invoices).

Nếu đối tượng đã chọn là một truy vấn phụ, điều khiển này chứa văn bản của truy vấn phụ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×