Trang thiết đặt trang ở đâu?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chúng tôi đã loại bỏ nối kết cũ đến trang thiết đặt Site SharePoint trong khi chúng tôi làm việc trên một trải nghiệm thiết đặt OneDrive đơn giản hơn.

Trong lúc này, đây là cách bạn có thể tìm cách của bạn để nối kết thiết đặt trang cũ cụ OneDrive. Sử dụng các nối kết mẫu sau đây, nhưng thay thế tên người dùng và đối tượng thuê bằng thông tin của bạn (hãy xem các ghi chú dưới đây):

  • Đối với số liệu lưu trữ: Https://{tenant}-my.sharepoint.com/personal/{user name}/_layouts/15/storman.aspx

  • Thiết đặt ngôn ngữ: Https://{tenant}-my.sharepoint.com/personal/{user name}/_layouts/15/muisetng.aspx

  • Để thiết đặt khu vực: Https://{tenant}-my.sharepoint.com/personal/{user name}/_layouts/15/regionalsetng.aspx

Lưu ý: 

  • Thay thế {đối tượng thuê} với tên của trang SharePoint của tổ chức của bạn.

  • Thay thế {tên người dùng} với địa chỉ email của bạn, nhưng thay thế "@" và"." với một dấu gạch dưới "_" (ví dụ sarahp@contoso.com sẽ trở thành sarahp_contoso_com).

Để biết thông tin về OneDrive thiết đặt, hãy xem OneDrive for Business trong Office 365 - trợ giúp quản trị.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×