Trang tài khoản của tôi ở đâu?

Đi đến Office.com và bấm Tài khoản của Tôi. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để thiết lập Office. Nếu bạn không thể nhớ địa chỉ email mà bạn sử dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Hãy xem Đăng nhập vào Office.

Tài khoản của Tôi

Nếu bạn đang cài đặt lần đầu, bạn có thể không có trang tài khoản. Bạn sẽ thiết lập trang đó như một phần của việc cài đặt Office.

Trang tài khoản của tôi có gì?

Bạn có thể sử dụng trang tài khoản của bạn để cài đặt Office. Hãy đăng nhập vào trang tài khoản của bạn và bấm Cài đặt. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy xem Cài đặt Office 365 Home, Personal, University, hoặc Office 2013.

Nếu bạn có gói đăng ký, trên trang tài khoản của mình bạn cũng có thể:

  • bật hoặc tắt tự động gia hạn.

  • gia hạn đăng ký của bạn.

  • xem danh sách tất cả máy tính và máy tính bảng chạy Windows là nơi Office được cài đặt.

  • quản lý các bản cài đặt của bạn.

  • cập nhật phương thức thanh toán của bạn.

  • chia sẻ gói đăng ký của bạn (chỉ Office 365 Home)

  • truy nhập các dịch vụ như Skype và OneDrive.

Áp dụng Cho: PowerPoint for Mac 2011, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, Project Professional 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Office 2013, Word 2013, Publisher 2013, Outlook 2013, Excel 2013, Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ