Trang mọi người trong Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Đăng nhập vào Outlook.com bằng bất kỳ tài khoản Microsoft, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com.

Trong Outlook.com, bạn sử dụng trang mọi người để xem, tạo, sửa, tìm và xóa các liên hệ. Bạn có thể sử dụng liên hệ của bạn để tham khảo của riêng bạn, và bạn có thể tự động thêm chúng dưới dạng người nhận khi bạn soạn một thông điệp email.

Trong bài viết này

Đi đến trang mọi người

Bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người

Tìm hiểu về thư mục liên hệ

Tạo liên hệ từ đầu

Tạo liên hệ từ thông điệp email

Tạo danh sách liên hệ

Sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Làm việc với thư mục liên hệ

Xóa hoặc khôi phục liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Tìm kiếm liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Nối kết và hủy nối kết liên hệ

Đi đến trang mọi người

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn công cụ khởi động ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > mọi người.

  Ảnh chụp màn hình của ô xếp mọi người trong công cụ khởi động ứng dụng.

Bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người .

Ảnh chụp màn hình của trang Mọi người Outlook.

Đây là mô tả về những điều bạn sẽ thấy:

 1. Hộp Tìm kiếm người, mà bạn sử dụng để tìm kiếm liên hệ hoặc danh sách liên hệ

 2. Thanh công cụ, cung cấp menu và lệnh để tạo và sửa đổi liên hệ cũng như danh sách liên hệ của bạn tùy theo ngữ cảnh

 3. Liên hệ của bạn, chứa tất cả các thư mục liên hệ của bạn

 4. Ngăn giữa, hiển thị các liên hệ và danh sách liên hệ chứa trong mục được chọn trong ngăn bên trái

 5. Menu bộ lọc, chứa các tùy chọn để thu hẹp và sắp xếp các liên hệ cũng như danh sách liên hệ được hiển thị

 6. Thẻ liên hệ, hiển thị chi tiết về liên hệ hoặc danh sách liên hệ được chọn trong ngăn giữa

Tìm hiểu về thư mục liên hệ

Khi bạn tạo một liên hệ hoặc danh sách liên hệ từ đầu, nó sẽ được lưu trữ trong thư mục liên hệ được chọn trong ngăn bên trái. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ để giữ các liên hệ hoặc danh sách liên hệ với nhau và tìm thấy chúng dễ dàng hơn.

Liên hệ của bạn, vốn nằm trong ngăn bên trái của trang mọi người , chứa tất cả các thư mục liên hệ của bạn. Khi liên hệ của bạn được thu gọn, bạn có thể chọn để bung rộng nó và xem tất cả các thư mục liên hệ của bạn.

Khi được bung rộng liên hệ của bạn , vào thư mục liên hệ xuất hiện ngay bên dưới nó, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau. Tự động bạn đã nhận thư mục liên hệ . Nó chứa tất cả các liên hệ cục bộ của bạn, trừ khi bạn tạo thư mục khác và thêm liên hệ vào chúng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm việc với thư mục liên hệ ở phần sau của bài viết này.

Ảnh chụp màn hình của trang Mọi người Outlook. Trong ngăn bên trái, Liên hệ của Tôi được bung rộng và thư mục Liên hệ xuất hiện bên dưới đó.

Tạo liên hệ từ đầu

 1. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục mà bạn muốn tạo liên hệ trong. Nếu liên hệ của bạn được chọn chứ không phải là một thư mục cụ thể, liên hệ mới được tạo trong thư mục liên hệ .

  Ghi chú: Trước khi bạn tạo liên hệ mới, hãy đảm bảo bạn chọn thư mục trong ngăn bên trái mà bạn muốn tạo liên hệ trong đó. Sau khi bạn tạo liên hệ, thì không thể di chuyển liên hệ đó sang thư mục khác. Để lưu trữ liên hệ trong thư mục khác sau khi đã tạo, bạn có thể xoá liên hệ đó rồi tạo lại trong thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Mới.

  Ảnh chụp màn hình của thanh công cụ trên trang Mọi người Outlook, với khung chú thích cho lệnh "Mới".
 3. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ mở ra, hãy điền vào các chi tiết mà bạn muốn.

  Bạn có thể chọn biểu tượng Biểu tượng thêm thông tin. để xem các tùy chọn cho kiểu thông tin. Ví dụ, chọn Biểu tượng thêm thông tin. bên cạnh điện thoại để thêm số điện thoại.

 4. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

Tạo liên hệ từ thông điệp email

Để nhanh chóng thêm bất kỳ người gửi hoặc người nhận nào trong thông điệp email vào thư mục Liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > thư.

 2. Trong thông điệp email trong ngăn đọc, hãy chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của mình.

 3. Trên thẻ liên hệ xuất hiện cho người đó, hãy chọn Thêm.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy một phần của thông điệp email trên trang Thư Outlook. Người gửi thư được tô sáng và thẻ liên hệ của người nhận đó xuất hiện. Có khung chú thích cho lệnh Thêm trên thẻ liên hệ.
 4. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ mở ra, hãy thêm thông tin khác về liên hệ như bạn muốn.

 5. Chọn Lưu lưu để thêm thẻ vào thư mục liên hệ của bạn.

  Quan trọng: Khi bạn tạo một liên hệ theo cách này, bạn sẽ không được lưu vào liên hệ trong một thư mục khác hoặc di chuyển đến thư mục khác.

Tạo danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ là một tập hợp các liên hệ. Nó có đôi khi còn gọi là danh sách phân phối. Bạn có thể chỉ định một danh sách liên hệ là người nhận khi bạn soạn một thông điệp email. Khi bạn gửi thư, nó đi cho tất cả các liên hệ trong danh sách cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách liên hệ có tên là "Câu lạc bộ sổ của tôi" và thêm tất cả các thành viên của câu lạc bộ cuốn sách của bạn đến đó. Sau đó đến địa chỉ một thông báo cho mọi người trong câu lạc bộ, bạn sẽ chỉ cần nhập câu lạc bộ của tôi sổ trên các để: dòng email.

 1. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn bên trái, chọn thư mục mà bạn muốn dùng để tạo danh sách liên hệ trong. Nếu liên hệ của bạn được chọn chứ không phải là một thư mục cụ thể, danh sách liên hệ mới sẽ được tạo trong thư mục liên hệ .

  Ghi chú: Trước khi bạn tạo danh sách liên hệ mới, hãy đảm bảo bạn chọn thư mục trong ngăn bên trái mà bạn muốn tạo liên hệ trong đó. Sau khi bạn tạo danh sách liên hệ, thì không thể di chuyển danh sách đó sang thư mục khác. Để lưu trữ danh sách liên hệ trong thư mục khác sau khi đã tạo, bạn có thể xoá danh sách liên hệ đó rồi tạo lại trong thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh Mới, rồi chọn Danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy một phần của thanh công cụ trên trang Mọi người Outlook. Ảnh chụp màn hình cho thấy tuỳ chọn "Danh sách liên hệ mới" trong menu thả xuống "Mới".
 3. Trong biểu mẫu trống mở ra, hãy nhập Tên danh sách liên hệ, Thành viên của danh sách liên hệ, và Ghi chú tuỳ chọn.

 4. Chọn Lưu lưu để thêm thẻ vào thư mục liên hệ của bạn.

Sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Bạn có thể sửa liên hệ hoặc danh sách mà bạn tạo hoặc nhập vào Outlook.comliên hệ. Bạn không thể sửa liên hệ mà bạn nhận được bằng cách kết nối đến một tài khoản mạng xã hội chẳng hạn như LinkedIn. Để biết thông tin về nhập liên hệ từ một chương trình email hoặc tài khoản, hãy xem nhập liên hệ vào Outlook cho Windows.

Ghi chú: Để lưu trữ danh sách liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ danh sách liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 1. Trong ngăn giữa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà mà bạn muốn sửa, rồi chọn Sửa trên thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy một phần của trang Mọi người Outlook. Trong ảnh chụp màn hình này, hộp kiểm bên cạnh một tên liên hệ được chọn và có khung chú thích cho lệnh Sửa trên thanh công cụ.
 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 3. Chọn Lưu lưu để thêm thẻ vào thư mục liên hệ của bạn.

Làm việc với thư mục liên hệ

 • Để tạo một thư mục liên hệ, bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ liên hệ của bạn trong ngăn bên trái, sau đó chọn thư mục mới.

 • Để đổi tên hoặc xoá bất kỳ thư mục liên hệ nào mà bạn đã tạo, hãy bấm chuột phải vào thư mục rồi chọn Đổi tên hoặc Xóa.

 • Để di chuyển bất kỳ thư mục liên hệ nào mà bạn đã tạo sang một vị trí tên là Các liên hệ khác để thư mục vẫn hiển thị nhưng không chiếm chỗ, hãy bấm chuột phải vào thư mục rồi chọn Chuyển đến "Các liên hệ khác". Bạn sẽ thấy thư mục xuất hiện bên dưới Các liên hệ khác.

  Để di chuyển một thư mục từ các liên hệ khác trở lại chính sách thư mục dưới liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào thư mục và sau đó chọn di chuyển đến "Liên hệ của bạn".

Xem các liên hệ và danh sách liên hệ của bạn

Trên trang mọi người , khi bạn chọn một mục trong ngăn bên trái, ngăn giữa sẽ hiển thị liên hệ chứa trong mục đó, như sau:

 • Khi bạn chọn liên hệ của bạn, ngăn giữa sẽ hiển thị tất cả các liên hệ và danh sách liên hệ của bạn.

 • Khi bạn chọn một thư mục liên hệ cụ thể, ngăn giữa chỉ hiển thị các liên hệ và danh sách liên hệ trong thư mục đó.

Ở phía trên cùng của ngăn giữa, bên cạnh tên của mục (chẳng hạn như liên hệ của bạn) mà bạn đã chọn trong ngăn bên trái, có hai hoặc ba từ (chẳng hạn như bằng tên hoặc công ty) Mô tả cách thức các liên hệ hiện đang được sắp xếp trong Hiển thị. Bạn có thể chọn văn bản này để mở menu các tùy chọn để thu hẹp và sắp xếp các liên hệ được hiển thị.

Sử dụng menu bộ lọc để thu hẹp và sắp xếp cách hiển thị liên hệ

Ở phía trên bên phải của ngăn gữa, có một menu thả xuống mà bạn có thể sử dụng để thu hẹp và sắp xếp liên hệ và danh sách liên hệ được hiển thị ở đó. Tên của menu mô tả thứ tự sắp xếp hiện đang được sử dụng. Tên menu mặc định là Theo tên, vì đó là thứ tự sắp xếp mặc định.

Khi bạn chọn menu để mở ra, bạn sẽ thấy rằng menu chứa ba phần sau đây:

 • Phần Hiển thị, nơi bạn có thể chọn Mọi người nếu bạn chỉ muốn xem những liên hệ là người, hoặc chọn Danh sách để chỉ xem các liên hệ là danh sách liên hệ.

 • Phần Thứ tự Hiển thị, nơi bạn có thể chọn Tên họ hoặc Họ tên để kiểm soát cách hiển thị mỗi tên.

 • Phần Thứ tự Sắp xếp, nơi bạn có thể chọn từ các tùy chọn như Họ, Công ty, và Thành phố công tác. Thứ tự sắp xếp được sử dụng sẽ xác định tên của menu. Ví dụ: nếu tên menu hiện tại là Theo tên và bạn thay đổi thứ tự sắp xếp bằng cách chọn Họ, thì tên menu đổi thành Theo họ.

Ảnh chụp màn hình của trang Mọi người Outlook. Ảnh chụp màn hình có khung chú thích cho menu bộ lọc ở ngăn giữa. Khung chú thích hiển thị tên menu bây giờ là "Theo họ".

Xóa hoặc khôi phục liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Bạn có thể xóa các liên hệ hoặc danh sách mà bạn đã tạo hoặc nhập vào Outlook.comliên hệ. Bạn không thể xóa các liên hệ mà bạn nhận được bằng cách kết nối đến một tài khoản mạng xã hội, chẳng hạn như LinkedIn.

Bạn có thể khôi phục liên hệ và danh sách mà bạn đã xóa nhỏ hơn 30 ngày trước liên hệ. Khi bạn khôi phục một liên hệ hoặc danh sách, Outlook.com liên hệ tự động đặt trong thư mục liên hệ của bạn .

Để xóa một danh sách liên hệ hoặc liên hệ

 1. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 2. Chọn Xóa.

  Ảnh chụp màn hình của nút Xóa.

Để khôi phục danh sách liên hệ hoặc liên hệ

 1. Trên thanh công cụ, hãy chọn Quản lý, rồi chọn Khôi phục liên hệ đã xóa.

  Ảnh chụp màn hình của nút khôi phục liên hệ đã xóa.

 2. Trong cửa sổ Khôi phục các mục đã xóa, hãy chọn hộp kiểm ở bên trái của từng liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà bạn muốn khôi phục.

 3. Ở phía trên cùng của cửa sổ khôi phục các mục đã xóa , hãy chọn khôi phục.

Tìm kiếm liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Trong hộp Tìm kiếm người ở phía trên cùng của ngăn bên trái, hãy nhập thuật ngữ tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình của hộp tìm kiếm người.

 • Để tìm kiếm một liên hệ, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên trong hộp Tìm kiếm người , và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ hoặc nhấn Enter.

 • Để tìm kiếm danh sách liên hệ, hãy nhập một phần hoặc toàn bộ tên của danh sách liên hệ trong hộp Tìm kiếm người , và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ hoặc nhấn Enter.

Nối kết và hủy nối kết liên hệ

Bạn có thể nối kết liên hệ với nhau để cho biết rằng họ nào đó liên quan. Ngoài ra, Outlook.com tự động dò tìm liên hệ có cùng hoặc cũng tương tự như tên và nối kết chúng sao cho chúng xuất hiện dưới dạng một liên hệ.

Nối kết liên hệ

 • Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi liên hệ trong ngăn giữa, sau đó trên thanh công cụ, chọn nối kết.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

Ngắt nối kết liên hệ

 1. Trong ngăn giữa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ được nối kết.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn menu thả xuống Nối kết.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

 3. Trên menu thả xuống, hãy chọn Biểu tượng hủy nối kết. bên cạnh liên hệ mà bạn muốn bỏ nối kết với những người khác.

Tìm hiểu về nối kết tự động

Để xem những liên hệ Outlook.com đã tự động nối kết với một liên hệ cụ thể và để xem gợi ý cho các liên hệ tương tự để nối kết liên hệ đó, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn hộp kiểm ở bên trái của tên liên hệ. Nếu Outlook.com đã tự động nối kết với bất kỳ liên hệ nào có giống nhau hoặc tương tự như tên, một menu thả xuống nối kết sẽ xuất hiện ở bên phải của thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn menu thả xuống Nối kết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chào mừng bạn đến Outlook.com

Nhập liên hệ vào một tài khoản Outlook.com hoặc Hotmail.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×