Trang không có nối kết

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang này là một phần của một ấn phẩm Web và không chứa bất kỳ nối kết đến các trang khác. Khi Ấn phẩm này được phát hành web, khách truy cập vào trang này sẽ không có cách rời khỏi để đi đến một trang khác trên Web, ngoại trừ bằng cách bấm vào trình duyệt Web nút quay lại . Điều này có thể phức tạp để khách truy cập trang Web của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn bấm đi tới mục này hoặc Thêm thanh dẫn hướng đến trang này, toàn bộ trang sẽ được hiển thị ở phần trăm 10 hoặc 11 phần trăm của kích cỡ ban đầu — tùy thuộc vào kích cỡ màn hình độ phân giải và cửa sổ của bạn. Bạn có thể thay đổi việc này bằng cách thay đổi tỉ lệ phần trăm thu phóng.

Tự động sửa

Thêm thanh dẫn hướng đến trang này      Bấm Sửa lỗi để mở hộp thoại Bộ sưu tập thiết kế , và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào thanh dẫn hướng mà bạn muốn chèn.

  2. Bấm chèn đối tượng.

  3. Kéo đối tượng thanh dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn.

Mẹo: Nếu bạn đổi kích cỡ hộp thoại Bộ sưu tập thiết kế , bạn có thể nhìn thấy hộp thoại Bộ sưu tập thiết kế và Ấn phẩm của bạn cùng một lúc.

Sửa lỗi theo cách thủ công

  1. Trên menu chèn , trỏ đến Thanh dẫn hướng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Bấm mới để mở hộp thoại Bộ sưu tập thiết kế , bấm vào thanh dẫn hướng mà bạn muốn, sau đó bấm Chèn đối tượng.

    • Bấm hiện có để mở hộp thoại Chèn hiện có thanh dẫn hướng , Hiển thị các thanh dẫn hướng đã được thêm vào Ấn phẩm của bạn. Bấm vào thanh dẫn hướng mà bạn muốn chèn, sau đó bấm chèn.

  2. Kéo đối tượng thanh dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×