Trang chiếu cái là gì?

Khi bạn muốn tất cả trang chiếu có cùng phông chữ và hình ảnh (như logo), bạn có thể thực hiện những thay đổi đó ở cùng một nơi—Trang chiếu Cái và chúng sẽ được áp dụng cho mọi trang chiếu. Để mở dạng xem Trang chiếu Cái, trên tab Xem, chọn Trang chiếu Cái:

Tab Xem trong PowerPoint, nơi bạn có thể chuyển sang dạng xem Trang chiếu Cái

Trang chiếu cái là trang chiếu trên cùng trong ngăn hình thu nhỏ ở phía bên trái cửa sổ. Các bố trí trang chiếu liên quan xuất hiện ngay bên dưới trang chiếu cái:

Trang chiếu Cái với các bố trí trong dạng xem Trang chiếu Cái PowerPoint

Khi bạn chỉnh sửa trang chiếu cái, tất cả các trang chiếu theo sau trang chiếu cái đó cũng sẽ chứa các thay đổi đó. Tuy nhiên, thường thì chủ yếu bạn sẽ thực hiện thay đổi cho bố trí trang chiếu liên quan đến trang chiếu cái.

Khi bạn thực hiện thay đổi cho các bố trí và trang chiếu cái trong dạng xem Trang chiếu Cái, những người khác làm việc trong bản trình bày của bạn (ở dạng xem Thông thường) không thể vô tình xóa hoặc chỉnh sửa nội dung bạn đã thực hiện. Ngược lại, nếu bạn đang làm việc ở dạng xem Thông thường và thấy rằng bạn không thể chỉnh sửa một yếu tố trên trang chiếu (chẳng hạn như "tại sao tôi không thể loại bỏ ảnh này?") thì có thể bởi vì nội dung bạn đang tìm cách thay đổi đã được xác định trên Trang chiếu Cái. Để chỉnh sửa nội dung đó, bạn phải chuyển sang dạng xem Trang chiếu Cái.

Mẹo:   Bạn nên chỉnh sửa trang chiếu cái và bố trí trước khi bắt đầu tạo các trang chiếu riêng lẻ. Làm như vậy, tất cả các trang chiếu mà bạn thêm vào bản trình bày sẽ đều dựa trên những chỉnh sửa tùy chỉnh của bạn. Nếu bạn chỉnh sửa trang chiếu cái hoặc bố trí sau khi tạo các trang chiếu riêng lẻ, bạn sẽ cần áp dụng lại bố trí đã thay đổi cho các trang chiếu hiện có trong bản trình bày của mình ở dạng xem Thông thường.

Chủ đề

Chủ đề là một bảng màu, phông chữ và hiệu ứng đặc biệt (chẳng hạn như đổ bóng, phản chiếu, hiệu ứng 3D và nhiều hiệu ứng khác) bổ sung lẫn nhau. Một nhà thiết kế lành nghề đã tạo từng chủ đề trong PowerPoint. Chúng tôi bố trí các chủ đề được thiết kế sẵn đó trên tab Thiết kế trong dạng xem Thông thường.

Tất cả mọi chủ đề mà bạn dùng trong bản trình bày đều bao gồm trang chiếu cái và bộ bố trí liên quan. Nếu bạn dùng nhiều chủ đề trong bản trình bày, bạn sẽ có nhiều trang chiếu cái và nhiều bộ bố trí.

Chủ đề PowerPoint

Bố trí Trang chiếu

Bạn thay đổi và quản lý các bố trí trang chiếu trong dạng xem Trang chiếu Cái. Mỗi chủ đề có một số bố trí trang chiếu. Bạn chọn các bố trí phù hợp nhất với nội dung trang chiếu của mình; một số bố trí phù hợp hơn với văn bản, còn một số bố trí lại phù hợp hơn với đồ họa.

Ở dạng xem Thông thường, bạn sẽ áp dụng bố trí cho trang chiếu của mình (như trình bày dưới đây).

Bố trí trang chiếu PowerPoint

Mỗi bố trí trang chiếu đều được thiết lập khác nhau — mỗi bố trí lại có các loại chỗ dành sẵn khác nhau tại các vị trí khác nhau.

Mỗi trang chiếu cái có một bố trí trang chiếu liên quan được gọi là Bố trí Trang chiếu Tiêu đề và văn bản cũng như chỗ dành sẵn cho đối tượng khác của bố trí đó được sắp xếp khác nhau trong mỗi chủ đề, với màu, phông chữ và hiệu ứng khác nhau. Những ảnh sau đây so sánh sự khác biệt giữa bố trí trang chiếu tiêu đề của hai chủ đề: đầu tiên là chủ đề Cơ bản, rồi đến chủ đề Nguyên khối.

Bố trí Trang chiếu Tiêu đề Cơ bản trong PowerPoint
Bố trí Trang chiếu Tiêu đề Nguyên khối trong PowerPoint

Bạn có thể thay đổi bất cứ thứ gì liên quan đến bố trí sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Khi bạn thay đổi bố trí rồi đi đến Dạng xem Thông thường, mỗi trang chiếu bạn thêm vào sau đó sẽ dựa trên bố trí này và sẽ phản ánh hình thức đã thay đổi của bố trí. Tuy nhiên, nếu bản trình bày đã có những trang chiếu dựa trên phiên bản bố trí cũ thì bạn sẽ cần áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu đó.

Để đọc thảo luận đầy đủ về các bố trí trang chiếu, xem mục Bố trí trang chiếu là gì?

Thông tin thêm về trang chiếu cái, bố trí và chủ đề

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×