Trang chiếu cái là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn tất cả các trang chiếu của bạn để chứa cùng một phông chữ và hình ảnh (chẳng hạn như logo), bạn có thể thực hiện những thay đổi trong một chỗ — các trang chiếu cái, và họ sẽ được áp dụng cho tất cả các trang chiếu của bạn. Để mở dạng xem trang chiếu cái, trên tab dạng xem , hãy chọn Trang chiếu cái:

Tab dạng xem trong PowerPoint, nơi bạn có thể chuyển sang dạng xem trang chiếu cái

Trang chiếu cái là trang chiếu trên cùng trong ngăn hình thu nhỏ ở bên trái của cửa sổ. Bố trí trang chiếu liên quan xuất hiện ngay bên dưới trang chiếu cái:

Trang chiếu Cái với bố trí trong dạng xem Trang chiếu Cái PowerPoint

Khi bạn sửa trang chiếu cái, tất cả các trang chiếu tiếp theo cái đó sẽ chứa các thay đổi đó. Tuy nhiên, phần lớn các thay đổi bạn thực hiện sẽ có thể để bố trí trang chiếu liên quan đến bản cái.

Khi bạn thực hiện thay đổi bố trí và trang chiếu cái trong dạng xem trang chiếu cái, những người khác làm việc trong bản trình bày (trong dạng xem thường) không thể vô tình xóa bỏ hoặc sửa những gì bạn đã làm. Ngược lại, nếu bạn đang làm việc trong thường xem và tìm thấy rằng bạn không thể sửa một phần tử trên một trang chiếu (chẳng hạn như "tại sao không thể tôi loại bỏ ảnh này?") có thể vì điều bạn đang cố gắng thay đổi được xác định trên trang chiếu cái. Để sửa điều đó, bạn phải chuyển sang dạng xem trang chiếu cái.

Mẹo:    Nó là một ý kiến hay sửa trang chiếu cái và bố trí của bạn trước khi bạn bắt đầu để tạo các trang chiếu riêng lẻ. Như vậy tất cả các trang chiếu mà bạn thêm vào bản trình bày của bạn dựa trên các chỉnh sửa tùy chỉnh. Nếu bạn chỉnh sửa trang chiếu cái hoặc bố trí sau khi bạn tạo các trang chiếu riêng lẻ, bạn sẽ cần phải áp dụng lại bố trí đã thay đổi cho các trang chiếu hiện có trong bản trình bày trong dạng xem thường.

Chủ đề

Chủ đề là một bảng màu, phông và hiệu ứng đặc biệt (chẳng hạn như bóng đổ, phản chiếu, hiệu ứng 3-D, và nhiều hơn nữa) bổ sung cho nhau. Trình thiết kế kỹ năng tạo mỗi chủ đề trong PowerPoint. Chúng tôi hiển thị các chủ đề thiết kế sẵn cho bạn trên tab thiết kế trong dạng xem thường.

Tất cả mọi chủ đề mà bạn dùng trong bản trình bày đều bao gồm trang chiếu cái và bộ bố trí liên quan. Nếu bạn dùng nhiều chủ đề trong bản trình bày, bạn sẽ có nhiều trang chiếu cái và nhiều bộ bố trí.

Chủ đề PowerPoint

Bố trí Trang chiếu

Bạn thay đổi và quản lý bố trí trang chiếu trong dạng xem trang chiếu cái. Mỗi chủ đề có một vài bố trí trang chiếu. Bạn chọn bố trí nhất khớp với nội dung trang chiếu của bạn; một số tốt hơn cho văn bản và một số tốt hơn cho đồ họa.

Trong dạng xem Thường, bạn sẽ áp dụng bố trí cho trang chiếu của mình (như trình bày dưới đây).

Bố trí trang chiếu PowerPoint

Bố trí trang chiếu mỗi được thiết lập khác — với kiểu chỗ dành sẵn trong các vị trí khác nhau trên mỗi bố trí khác nhau.

Mỗi trang chiếu cái có bố trí bản chiếu liên quan được gọi là Bố trí trang chiếu tiêu đề, và mỗi chủ đề sắp xếp văn bản và chỗ dành sẵn đối tượng khác cho bố trí đó khác đi, với màu khác nhau, phông chữ và hiệu ứng. Hình ảnh sau đây ngược lại bố trí trang chiếu tiêu đề cho hai chủ đề: đầu tiên chủ đề cơ bản và sau đó là chủ đề tích hợp .

Bố trí Trang chiếu Tiêu đề Cơ bản trong PowerPoint
Bố trí Trang chiếu Tiêu đề Tích hợp trong PowerPoint

Bạn có thể thay đổi bất kỳ điều gì về bố trí cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Khi bạn thay đổi bố trí, và sau đó đến thường xem, từng trang chiếu mà bạn thêm sau đó sẽ được dựa trên bố trí này và sẽ phản ánh các thay đổi diện mạo của bố trí. Tuy nhiên, nếu có các trang chiếu hiện có trong bản trình bày của bạn dựa trên phiên bản cũ của bố trí, bạn sẽ cần phải áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu.

Đối với một thảo luận đầy đủ của bố trí trang chiếu, hãy xem bố trí trang chiếu là gì?

Thông tin thêm về trang chiếu cái, bố trí và chủ đề

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×