Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tìm tra cứu máy nhánh của một nhân viên bằng số thẻ của nhân viên đó. Hoặc bạn muốn tìm kiếm tỷ lệ hoa hồng dành cho số tiền doanh thu cho trước. Có một số cách để tra cứu các giá trị này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ví dụ, bạn có thể muốn tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong một danh sách bằng cách dùng giá trị khớp chính xác. Để làm điều này, bạn có thể dùng hàm VLOOKUP hoặc kết hợp hàm INDEXhàm MATCH, như minh họa trong ví dụ bên dưới.

Sổ làm việc này minh họa cho bạn cách VLOOKUP tra cứu các giá trị khớp chính xác.

Sổ làm việc này minh họa cho bạn cách hàm INDEX và hàm MATCH tra cứu các giá trị khớp chính xác.

Sổ làm việc này minh họa cho bạn cách VLOOKUP tra cứu các giá trị bằng cách dùng giá trị khớp gần đúng. Ví dụ, khi bạn biết tần số và muốn tra cứu màu liên kết, như minh họa trong sổ làm việc này.

Tra cứu các giá trị dọc trong danh sách chưa biết kích cỡ bằng cách dùng giá trị khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OFFSEThàm MATCH.

Dùng phương pháp này khi dữ liệu của bạn là một dãy dữ liệu bên ngoài mà bạn làm mới hàng ngày. Bạn biết giá ở cột B, nhưng bạn không biết có bao nhiêu hàng dữ liệu sẽ được trả về và cột đầu tiên không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Sổ làm việc này minh họa cho bạn biết cách hàm OFFSET và MATCH tra cứu giá trị.

Tra cứu giá trị theo chiều ngang

Dùng hàm HLOOKUP để tra cứu giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách dùng giá trị khớp chính xác.

Sổ làm việc này minh họa cho bạn cách hàm HLOOKUP tra cứu giá trị theo chiều dọc.

Sổ làm việc này minh họa cho bạn cách hàm HLOOKUP dùng khớp gần đúng khi giá trị trong hàng đầu tiên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Mẹo:  Trong trang tính của bạn, bạn có thể hiện kết quả công thức dưới dạng phần trăm hoặc tiền tệ. Trong chế độ soạn thảo, chọn ô, rồi bấm Trang chủ > Định dạng Số và chọn Phần trăm hoặc Tiền tệ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×