Trả lời thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để trả lời thư:

  1. Bấm trả lời hoặc trả lời cho tất cả trong cửa sổ Đọc thư .

    Cửa sổ Thư trả lời mở và hiển thị thư gốc.

    Ghi chú: Nếu bạn không muốn thư gốc, bao gồm trong trả lời của bạn, hãy bỏ chọn bao gồm lịch sử trong thư trả lời trước khi bấm vào một tùy chọn trả lời.

  2. Nếu bạn muốn thêm người nhận bổ sung để trả lời, hãy bấm Thêm thêm … để mở hộp thoại thêm người nhận

  3. Nhập tin nhắn.

  4. Bấm Gửi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×