Trợ năng của Lync dành cho người khuyết tật

Microsoft cam kết tạo ra sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng hơn cho mọi người. Các chủ đề sau đây sẽ cung cấp thông tin về tính năng, sản phẩm và dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật dễ truy nhập Lync hơn.

Trong bài viết này

Tính năng trợ năng của Lync

Tính năng trợ năng của Trợ giúp Lync

Lối tắt bàn phím để dùng cửa sổ Trợ giúp

Văn bản thay thế cho hình ảnh trong Trợ giúp

Các dịch vụ và sản phẩm về khả năng truy nhập của Microsoft

Tính năng trợ năng của Windows

Hướng dẫn từng bước miễn phí

Các sản phẩm công nghệ hỗ trợ dành cho Windows

Tài liệu về định dạng thay thế

Dịch vụ khách hàng dành cho người khiếm thính

Để biết thêm thông tin

Tính năng trợ năng của Lync

Ngoài các công cụ và tính năng trợ năng trong Microsoft Windows, tính năng sau đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người khuyết tật truy nhập Lync:

  • Lối tắt bàn phím của Lync 2013

    Ghi chú: Thông tin trong tài liệu này chỉ dáp dụng cho người dùng nào có giấy phép sản phẩm Microsoft ở Hoa Kỳ. Nếu bạn có được sản phẩm này bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể dùng thẻ thông tin bổ sung đi kèm với gói phần mềm hoặc có thể ghé website Trợ năng của Microsoft để biết danh sách các số điện thoại và địa chỉ cho các dịch vụ hỗ trợ của Microsoft. Bạn có thể liên hệ công ty con để tìm hiểu liệu loại sản phẩm và dịch vụ được mô tả trong phần này có ở khu vực của bạn không. Các thông tin về trợ năng đều sẵn có ở các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Nhật và tiếng Pháp.

Tính năng trợ năng của Trợ giúp Lync

Trợ giúp của Lync gồm các tính năng tạo điều kiện sử dụng thuận lợi cho nhiều người, bao gồm những người bị giới hạn về sự khéo léo của đôi tay, khiếm thị hoặc các khuyết tật khác.

Lối tắt bàn phím để dùng cửa sổ Trợ giúp

Để thực hiện điều này

Dùng lối tắt bàn phím này

Hiển thị cửa sổ Trợ giúp.

F1

Chuyển con trỏ giữa ngăn chủ đề Trợ giúp và ngăn dẫn hướng (các tab như Nội dung, Tìm kiếm và Chỉ mục).

F6

Thay đổi giữa các tab (ví dụ: Nội dung, Tìm kiếm và Chỉ mục) khi ở trong ngăn dẫn hướng.

ALT + Ký tự gạch chân trong tab

Chọn siêu kết nối hoặc văn bản ẩn tiếp theo.

TAB

Chọn siêu kết nối hoặc văn bản ẩn trước đó.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành động cho lệnh Hiện Tất cả, Ẩn Tất cả, văn bản ẩn hoặc siêu kết nối đã chọn.

ENTER

Hiển thị menu Tùy chọn để truy nhập vào mọi lệnh trên thanh công cụ Trợ giúp.

ALT+O

Ẩn hoặc hiện ngăn có chứa các tab Nội dung, Tìm kiếm và Chỉ mục.

ALT+O, rồi nhấn T

Hiển thị chủ đề đã xem trước đó.

ALT+O, rồi nhấn B

Hiển thị chủ đề kế tiếp theo trình tự chủ đề đã hiển thị trước đó.

ALT+O, rồi nhấn F

Quay lại trang chủ đã xác định.

ALT+O, rồi nhấn H

Ngăn không cho cửa sổ Trợ giúp mở một chủ đề Trợ giúp (hữu ích nếu bạn muốn ngăn không cho một trang web tải xuống).

ALT+O, rồi nhấn S

Mở hộp thoại Tùy chọn Internet dành cho Microsoft Internet Explorer, bạn có thể thay đổi thiết đặt về trợ năng tại đây.

ALT+O, rồi nhấn I

Làm mới chủ đề (hữu ích nếu bạn đã nối kết tới một trang web).

ALT+O, rồi nhấn R

In tất cả các chủ đề có trong sách hoặc chỉ một chủ đề đã chọn.

ALT+O, rồi nhấn P

Đóng cửa sổ Trợ giúp.

ALT+F4

Bằng cách dùng các lối tắt bàn phím trong Trợ giúp, bạn có thể thực hiện nhanh nhiều tác vụ thông thường.

Văn bản thay thế cho hình ảnh trong Trợ giúp

Mọi hình ảnh trong Trợ giúp của Lync, bao gồm ảnh màn hình và biểu tượng, được kết hợp với văn bản thay thế. Người dùng nào gặp khó khăn khi xem hình ảnh có thể tạm dừng con trỏ trên hình ảnh để đọc văn bản thay thế. Văn bản thay thế sẽ mô tả những gì hiện trong hình ảnh, hoặc sẽ mô tả lệnh chương trình mà biểu tượng đó thể hiện.

Các dịch vụ và sản phẩm có trợ năng từ Microsoft

Microsoft cam kết tạo ra sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng hơn cho mọi người. Các chủ đề sau đây sẽ cung cấp thông tin về các tính năng, sản phẩm và dịch vụ khiến cho Windows dễ tiếp cận hơn đối với người khuyết tật:

Tính năng trợ năng của Windows

Hệ điều hành Windows có nhiều tính năng trợ năng được cài sẵn vốn rất hữu ích cho những người gặp khó khăn khi gõ bàn phím hoặc dùng chuột, là người mù hoặc khiếm thị hoặc những người điếc hoặc khiếm thính. Các tính năng này sẽ được cài đặt trong quá trình Thiết lập. Để biết thêm thông tin về những tính năng này, hãy xem Trợ giúp trong Windows và website về Trợ năng của Microsoft.

Hướng dẫn từng bước miễn phí

Microsoft cung cấp một loạt hướng dẫn từng bước bao gồm các thủ tục chi tiết để điều chỉnh thiết đặt và tùy chọn cho phần trợ năng trên máy tính của bạn. Thông tin này được trình bày bằng định dạng cạnh nhau để bạn có thể học cách dùng chuột, bàn phím hoặc kết hợp cả hai.

Để tìm kiếm hướng dẫn từng bước dành cho các sản phẩm Microsoft, hãy xem website về Trợ năng của Microsoft.

Các sản phẩm công nghệ hỗ trợ dành cho Windows

Hàng loạt sản phẩm công nghệ hỗ trợ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người khuyết tật dùng máy tính. Bạn có thể tìm kiếm một danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ hỗ trợ chạy trên Windows tại website về Trợ năng của Microsoft.

Nếu bạn dùng công nghệ hỗ trợ, hãy bảo đảm liên hệ với nhà cung cấp công nghệ hỗ trợ trước khi nâng cấp phần mềm hoặc phần cứng của bạn để kiểm tra về các vấn đề liên quan đến khả năng tương thích.

Tài liệu về định dạng thay thế

Nếu bạn gặp khó khăn khi đọc hoặc xử lý tài liệu in, bạn có thể xem tài liệu dành cho nhiều sản phẩm Microsoft bằng các định dạng truy nhập khác. Bạn có thể xem chỉ mục tài liệu sản phẩm có thể truy nhập trên website về Trợ năng của Microsoft.

Ngoài ra, bạn có thể nhận các ấn phẩm Microsoft bổ sung từ Learning Ally (trước đây là Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.). Learning Ally phân phối những tài liệu này tới các thành viên hội đủ tiêu chuẩn đã đăng ký thuộc dịch vụ phân phối của họ. Để biết thông tin về tính sẵn dùng của sách và tài liệu về sản phẩm Microsoft từ Microsoft Press, hãy truy nhập http://learningally.org/ hoặc liên hệ:

Learning Ally
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540
Số điện thoại trong phạm vi Hoa Kỳ: (800) 221-4792
Số điện thoại nằm ngoài Hoa Kỳ và Canada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Địa chỉ web có thể thay đổi, vì vậy bạn có thể không kết nối được tới website hoặc các site được đề cập ở đây.

Dịch vụ khách hàng dành cho người khiếm thính

Nếu bạn là người điếc hoặc khiếm thính, thì việc tiếp cận đầy đủ với sản phẩm Microsoft và dịch vụ khách hàng có sẵn qua dịch vụ điện thoại văn bản (TTY/TDD):

  • Đối với dịch vụ khách hàng: hãy liên hệ Trung tâm Thông tin Bán hàng Microsoft theo số (800) 892-5234 từ 6:30 SA tới 5:30 CH theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ hai tới thứ sáu, trừ các ngày lễ.

  • Đối với hỗ trợ kỹ thuật ở Hoa Kỳ, hãy liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm Microsoft theo số (800) 892-5234 từ 6:00 SA đến 6:00 CH theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ hai tới thứ sáu, trừ các ngày lễ. Ở Canada, hãy quay số (905) 568-9641 từ 8:00 SA đến 8:00 CH theo Giờ Miền Đông, từ thứ hai tới thứ sáu, trừ các ngày lễ.

Dịch vụ Hỗ trợ Microsoft tùy thuộc vào giá cả, điều khoản và điều kiện tại chỗ tại thời điểm dùng dịch vụ.

Để biết thêm chi tiết

Để biết thêm thông tin về việc cách trợ năng của công nghệ máy tính nhằm giúp cải thiện cuộc sống của người khuyết tật, hãy xem Website về Trợ năng của Microsoft.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×