Trình bày trực tuyến bằng cách dùng Dịch vụ Bản trình bày Office

Bạn có thể trình bày từ PowerPoint bằng cách dùng Dịch vụ Bản trình bày Office, một dịch vụ công cộng, miễn phí, cho phép người khác theo dõi trong trình duyệt web của họ. Không cần cài đặt. Dùng tài khoản Microsoft miễn phí của bạn để bắt đầu.

Trong PowerPoint, hãy đóng bất kỳ bản trình bày nào đang mở nào mà bạn không muốn chia sẻ.

 1. Bấm Tệp > Chia sẻ > Trình bày Trực tuyến

 2. Chọn hộp kiểm Cho phép người xem từ xa tải về bản trình bày.

  Cho phép người xem từ xa tải về bản trình bày

 3. Bấm Trình bày Trực tuyến.

 4. Để gửi thư mời họp cho người dự, hãy chọn một trong những cách sau:

  • Sao chép Nối kết – và dán nó ở một nơi nào đó mà người khác có thể truy nhập vào nó

  • Gửi trong email

   Quan trọng    Bạn sẽ không thể gửi email bản trình bày của bạn trực tiếp từ PowerPoint trên PC chạy Windows RT. Thay vào đó bạn có thể mở chương trình email, tạo email của bạn và đính kèm bản trình bày lên nó.

Mời người khác tham dự cuộc họp trực tuyến của bạn

 1. Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bản trình bày, hãy bấm Bắt đầu Bản trình bày.

 2. Để kết thúc bản trình bày trực tuyến của bạn, hãy bấm Esc để thoát khỏi dạng xem Chiếu hình, sau đó trên tab Trình bày Trực tuyến, hãy bấm Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

Kết thúc bản trình bày trực tuyến

 1. Để xác nhận rằng bạn muốn kết thúc bản trình bày, hãy bấm Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

Hộp thoại kết thúc bản trình bày trực tuyến

Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp trực tuyến:

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ