Trình bày trực tuyến bằng cách dùng Dịch vụ Bản trình bày Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể cung cấp trình bày của bạn từ PowerPoint sử dụng dịch vụ trình bày văn phòng, miễn phí, Dịch vụ công cộng cho phép những người khác để làm theo trong trình duyệt web của họ. Không có thiết lập là cần thiết. Sử dụng miễn phí của bạn tài khoản Microsoft để bắt đầu.

Trong PowerPoint, đóng bất kỳ mở trình bày mà bạn không muốn chia sẻ.

 1. Bấm Tệp > Chia sẻ > Trình bày Trực tuyến

 2. Chọn hộp kiểm Cho phép người xem từ xa tải về bản trình bày.

  Hiển thị tùy chọn Tệp > Chia sẻ > Trình bày Trực tuyến trong PowerPoint

 3. Bấm Trình bày Trực tuyến.

 4. Để gửi thư mời họp cho người dự, hãy chọn một trong những cách sau:

  • Sao chép Liên kết – và dán nó vào một nơi nào đó mà người khác có thể truy nhập

  • Gửi trong email

   Quan trọng: Bạn sẽ không thể gửi email bản trình bày của bạn trực tiếp từ PowerPoint trên PC chạy Windows RT. Thay vào đó bạn có thể mở chương trình email, tạo email của bạn và đính kèm bản trình bày lên nó.

   Hiện nút Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến trong PowerPoint

 5. Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bản trình bày, hãy bấm Bắt đầu Bản trình bày.

 6. Để kết thúc bản trình bày trực tuyến của bạn, hãy bấm Esc để thoát khỏi dạng xem Chiếu hình, sau đó trên tab Trình bày Trực tuyến, hãy bấm Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

 1. Để xác nhận rằng bạn muốn kết thúc bản trình bày, hãy bấm Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

Hiện hộp thoại kết thúc một bản trình bày PowerPoint trực tuyến

Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu hoặc gia nhập một cuộc họp trực tuyến:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!