Trình bày sổ làm việc trực tuyến

Quan trọng   Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn xem mình đang dùng phiên bản Office nào?

Nếu đã cài đặt Lync và bạn đã đăng nhập, bạn có thể trình bày một sổ làm việc trong một cuộc hội thoại hoặc cuộc họp trực tuyến, làm việc với những người khác trong thời gian thực và thậm chí cho phép người khác điều khiển nó.

  1. Trong Excel, hãy đóng tất cả những sổ làm việc mà bạn không muốn chia sẻ.

  2. Bấm Tệp > Chia sẻ.

  3. Bên dưới Chia sẻ, hãy bấm Trình bày Trực tuyến.

Trình bày Trực tuyến

  1. Bên dưới Trình bày Trực tuyến, hãy bấm Trình bày.

Nút Trình bày Trực tuyến

Nếu Lync không hoạt động, bạn có thể đăng nhập để tiếp tục.

  1. Trong hộp Cửa sổ Chia sẻ Sổ làm việc, hãy chọn cuộc họp đã lên lịch hoặc bấm Bắt đầu cuộc họp Lync mới, rồi bấm OK.

  2. Trong Lync, thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Bắt đầu cuộc họp đã lên lịch.

    • Bắt đầu cuộc họp mới bằng cách mời người dự. Bấm vào nút Người dự, bấm Mời Thêm Người, chọn hoặc nhập tên của những người dự.

Để dừng chia sẻ, hãy bấm Dừng Chia sẻ ở phía trên cùng màn hình.

Dừng Chia sẻ

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ