Trừ số

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Chẳng hạn bạn muốn tìm xem có bao nhiêu mặt hàng tồn kho không sinh lợi (tổng hàng tồn kho trừ các mặt hàng sinh lợi) hoặc có bao nhiêu nhân viên sắp đến tuổi nghỉ hưu (tổng số nhân viên trừ nhân viên dưới 55). Có một vài cách để trừ các số.

Bạn muốn làm gì?

Trừ các số trong một ô

Trừ các số trong một dải ô

Trừ số trong một ô

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng toán tử số học - (dấu trừ)

Ví dụ, nếu bạn nhập công thức sau trong một ô:

=10-5

Ô hiển thị kết quả sau đây:

5

Đầu Trang

Trừ số trong một khoảng

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng hàm SUM. Việc thêm một số âm cũng tương tự như tính trừ.

Lưu ý: Không có hàm SUBTRACT trong Excel. Dùng hàm SUM và chuyển đổi bất kỳ số nào bạn muốn để trừ các giá trị âm của chúng. Ví dụ, SUM(100,-32,15,-6) trả về 77.

Ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn nội dung trong các ô từ A1-B7 trong ví dụ sau đây.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  A

  B

  1

  Dữ liệu

  2

  15000

  3

  9000

  4

  -8000

  5

  Công thức

  Mô tả (Kết quả)

  6

  =A2-A3

  Trừ 9000 từ 15000 (6000)

  7

  =SUM(A2:A4)

  Thêm tất cả các số trong danh sách, bao gồm các số âm (16000)

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Bạn sử dụng hàm SUM như thế nào.

Hàm SUM sẽ cộng tất cả các số mà bạn chỉ định làm tham đối. Mỗi tham đối có thể là phạm vi, tham chiếu ô, mảng, hằng, công thức hoặc kết quả từ một hàm khác. Ví dụ: SUM(A1:A5) sẽ cộng tất cả số có trong các ô từ A1 đến A5 (một dải ô). Ví dụ khác, SUM(A1, A3, A5) sẽ cộng các số có trong các ô A1, A3 và A5 (A1, A3 và A5 là các tham đối riêng biệt).

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×