Trợ giúp nhà phát triển cho Office 2007 và 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nội dung bạn đang tìm kiếm không còn trực tuyến; Tuy nhiên, sẽ vẫn sẵn dùng ngoại tuyến. Thay đổi trạng thái kết nối để xem chủ đề trợ giúp.

Để thay đổi trạng thái kết nối:

  • Ở góc dưới bên phải của cửa sổ trợ giúp, hãy chọn đã kết nối với Office.com và chọn Hiển thị nội dung chỉ khỏi máy tính này.

    Chỉ hiện nội dung từ máy tính này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×