Trợ giúp người dùng sử dụng dạng xem khám phá trong OneDrive

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho người quản trị CNTT. Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT, hãy xem được tài liệu của tôi an toàn trong dạng xem khám phá trong OneDrive for Business? cho thông tin về cách sử dụng Chế độ xem khám phá.

Thêm người dùng của bạn sử dụng OneDrive for Business trong Office 365 để làm việc cùng nhau, bằng cách xem, sửa và chia sẻ tài liệu cho nhau, hữu ích hơn Chế độ xem khám phá trong OneDrive for Business sẽ cho tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm về cách bạn là người quản trị có thể giúp người dùng nhận được nhiều nhất từ Chế độ xem khám phá.

Chế độ xem khám phá được hỗ trợ bởi Office Delvevà cả hai đều có một sự phụ thuộc vào Office Graph. Nó cho người dùng thấy nội dung liên quan nhiều nhất dựa trên người hoạt động với và những gì họ đang làm việc. Thông tin trong Chế độ xem khám phá được thiết kế cho mỗi người dùng. Chế độ xem khám phá không thay đổi quyền và người dùng sẽ chỉ thấy những gì họ đã có quyền truy nhập vào.

Là người quản trị, bạn có thể đảm bảo rằng bạn cho phép tổ chức của bạn để truy nhập Office Graph, và rằng bạn đã thiết lập Office 365 dịch vụ khác Chế độ xem khám phá sử dụng, ví dụ SharePoint Online và Delve. Bạn cũng có thể giúp mọi người bắt đầu với Chế độ xem khám phávà các câu hỏi địa chỉ người dùng có thể có.

Trong bài viết này:

Bạn cần xem khám phá gì

chức năng Chế độ xem khám phá sẵn dùng cho người dùng Office 365 trong OneDrive for Business, sẵn dùng trong gói đăng ký sau đây của Office 365:

 • Office 365 Enterprise (E1, E3 và E4)

 • Office 365 Education (E1, E3 và E4)

 • Office 365 Government (E1, E3 và E4)

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

Dù bạn có nào trong những gói Office 365 , bạn cần kích hoạt dịch vụ SharePoint Online và gán cho người dùng một giấy phép SharePoint Online trước khi họ có thể bắt đầu sử dụng Chế độ xem khám phá.

OneDrive for Business trong Office 365 được thiết kế để hoạt động với phiên bản hiện tại hoặc gần Internet Explorer hoặc Firefox, hoặc phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Safari. Để biết thêm thông tin, hãy xem yêu cầu hệ thống Office 365.

Giới thiệu về dạng xem khám phá trong tổ chức của bạn

Đây là một số nguồn thông tin mà bạn có thể dùng để giúp tổ chức của bạn bắt đầu với Chế độ xem khám phá.

Trước khi bạn thông báo dạng xem khám phá

SharePoint Online và OneDrive for Business là nguồn nội dung trong Chế độ xem khám phá, chính. Làm thế nào bạn và người dùng quản lý quyền trên tài liệu và site ảnh hưởng đến những người dùng thấy trong Chế độ xem khám phá. Hãy xem cách thực hành tốt nhất cho việc tạo và quản lý site nhómlập kế hoạch chiến lược quyền của bạn để biết thêm thông tin.

Sử dụng dạng xem khám phá hàng ngày

Bạn có thể trỏ người dùng đến bài viết trợ giúp Chế độ xem khám phá : được tài liệu của tôi an toàn trong dạng xem khám phá trong OneDrive for Business?

Trợ giúp người dùng khắc phục sự cố ở dạng xem khám phá

Sử dụng thông tin trong phần này để giúp khắc phục sự cố trong Chế độ xem khám phá.

Người dùng không nhìn thấy ảnh người dùng trong dạng xem khám phá

Ảnh người dùng trong Chế độ xem khám phá là từ hồ sơ người dùng SharePoint Online . Nếu không có hình ảnh không cho người dùng trong mình SharePoint Online hồ sơ người dùng, Chế độ xem khám phá có không có ảnh để hiển thị.

Giải pháp

Hãy đảm bảo rằng người dùng tải lên ảnh hồ sơ người dùng của họ để SharePoint Online. Để biết thêm thông tin, chỉ người dùng dạng xem và sửa hồ sơ của bạn trong Office Delve (dạng xem khám phá được hỗ trợ bởi Delve).

Người dùng nhìn thấy rất ít hoặc không có nội dung trong dạng xem của họ khám phá

Nội dung trong Chế độ xem khám phá xuất phát từ các nguồn nội dung khác nhau trên Office 365 chẳng hạn như SharePoint Online và OneDrive for Business.

Nếu người dùng không có bất kỳ nội dung xem hoặc sửa đổi gần đây trong các nguồn nội dung, và họ không có quyền truy nhập vào nội dung của người dùng khác, Chế độ xem khám phá có thể có rất ít hoặc không có nội dung để hiển thị. Người dùng cũng cần có giấy phép để Office 365 dịch vụ và quyền truy nhập vào Office Graph để xem nội dung trong Chế độ xem khám phá.

Giải pháp

 • Khuyến khích người dùng của bạn để lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong SharePoint Online và OneDrive for Business. Để biết thêm thông tin, hãy xem lưu trữ tài liệu của bạn ở nơi Office Delve có thể để chúng (dạng xem khám phá được hỗ trợ bởi Delve).

 • Kiểm tra thiết đặt quyền trên SharePoint Online site và tuyển tập site để đảm bảo rằng người dùng có quyền truy nhập vào các site thích hợp và nội dung của họ.

 • Kiểm tra rằng người dùng nằm trong Active Directory và mà người đó là thành viên của nhóm đúng Active Directory . Để xác nhận, hãy đến Trung tâm quản trị Office 365 > người dùng > Người dùng hiện hoạt.

 • Là người quản trị, bạn có thể cho phép tổ chức của bạn để truy nhập Office Graph. Điều này đảm bảo Chế độ xem khám phá Hiển thị nội dung liên quan nhiều nhất tới người dùng. Hãy xem kiểm soát truy nhập vào đồ thị Office để biết thêm thông tin.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn đã gán cho người dùng một giấy phép truy nhập các dịch vụ Office 365 mà bạn đã kích hoạt.

Người dùng lo ngại tài liệu riêng tư hoặc nhạy cảm sẽ sẵn dùng trong dạng xem khám phá

Bất kỳ tài liệu mà người dùng có thể xem hoặc sửa trong Office 365, cũng có thể xuất hiện trong Chế độ xem khám phá. Chế độ xem khám phá không thay đổi bất kỳ quyền và người dùng sẽ chỉ nhìn thấy tài liệu mà họ đã có quyền truy nhập vào. Đôi khi, mặc dù, bạn có thể ngăn không cho tài liệu xuất hiện trong Chế độ xem khám phá.

Giải pháp

 • Hãy kiểm tra thiết đặt quyền cho các tài liệu, site và thư viện và đảm bảo rằng chỉ những người dùng chủ định mới có quyền truy cập nội dung.

 • Nếu bạn muốn để ngăn không cho tài liệu cụ thể không xuất hiện trong Chế độ xem khám phá, hãy làm theo các bước trong ẩn tài liệu từ Delve. Bạn có thể tiếp tục lưu trữ các tài liệu trong Office 365, và mọi người vẫn có thể tìm thấy chúng thông qua tìm kiếm – họ chỉ sẽ không hiển thị trong Chế độ xem khám phá hoặc Delve.

Giới thiệu về Office Graph

Chế độ xem khám phá được hỗ trợ bởi Office Graph. Office Graph lưu trữ dữ liệu dạng biểu thị về tất cả các mục Office 365 như nút trong chỉ mục đồ thị. Office Graph dữ liệu được lưu trữ trong phân vùng của khách hàng của môi trường SharePoint Online và Exchange Online và có cùng bảo vệ dữ liệu và bảo mật như các dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong các dịch vụ điện toán đám mây tương tự.

Office Graph sử dụng phong phú mối quan hệ để mô tả các kết nối giữa các mục của loại khác nhau. Ngoài ra, Office Graph sử dụng phân tích nâng cao và kỹ thuật để tạo máy học suy ra mối quan hệ phong phú – chúng tôi gọi là thông tin phân tích.

Để trình bày liên quan nhiều nhất nội dung trong ngữ cảnh khác nhau, Chế độ xem khám phá hoặc Delve ví dụ, Office Graph sử dụng phân tích hai bước. Trước tiên, nó tính toán mà người dùng trong Office Graph có liên quan nhiều nhất cho ngữ cảnh hiện tại. Thứ nhì, nó truy xuất nội dung liên quan nhiều nhất liên kết với những người dùng. Nội dung đang được thiết kế cho mỗi người dùng và người dùng chỉ nhìn thấy những gì họ đã có quyền truy nhập vào.

Cho người phát triển, Office Graph thông tin phân tích và mối quan hệ có định dạng được hiển thị thông qua Microsoft Graph, một đơn còn lại API điểm cuối (https://graph.microsoft.com) mà cho thấy nhiều API nhiều từ dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Office Graph.

Đâu là tác động của việc cho phép hoặc không cho phép truy nhập vào Office Graph?

Nếu bạn không cho phép truy nhập Office Graph, bạn ảnh hưởng đến mức độ liên quan của nội dung được hiển thị trong Chế độ xem khám phá và trong trải nghiệm bất kỳ nơi nào trong Office 365, ví dụ vào trang chủ SharePoint. Cho phép và không cho phép truy nhập Office Graph cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng Delve.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Về đồ thị Office trong Office Delve cho người quản trị Office 365.

Các tài nguyên khác

Người dùng cuối

Người quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×