Trợ giúp cho hàm ANOVA ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Bạn không thể tìm thấy trợ giúp cho hàm ANOVA .

Nguyên nhân

Trong Microsoft Excel, bạn sẽ không có hàm ANOVA dựng sẵn hoặc trợ giúp tương ứng.

Giải quyết

Mặc dù không có hàm ANOVA , có một vài công cụ Anova trong ToolPak phân tích, cùng với các công cụ khác, giúp bạn thực hiện nhiều tác vụ phân tích thống kê và kỹ thuật.

Để biết thêm thông tin về cách tải và sử dụng ToolPak phân tích, hãy xem:

Dùng ToolPak Phân tích để thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×