Trợ giúp OneNote trực tuyến

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các chủ đề trợ giúp sau đây cho OneNote Online, dựa trên Web Phiên bản OneNote.


Bắt Đầu

Bắt đầu với OneNote mới

Giới thiệu về OneNote

Các tác vụ cơ bản trong OneNote Online

Làm việc nhanh chóng với cho tôi

Hỗ trợ khả năng truy nhập cho OneNote

Đọc thêm...


Ghi chú

Sử dụng email để gửi ghi chú đến các sổ tay OneNote

Chèn biểu mẫu hoặc bài kiểm tra vào OneNote Online

Nhúng nội dung trong OneNote

Đọc thêm...


Định dạng ghi chú

Thay đổi hoặc loại bỏ ngày hoặc thời gian của trang tạo

Tô sáng văn bản

Định dạng bảng

Tìm và thay thế văn bản trong ghi chú

Đọc thêm...


Chia sẻ và đồng bộ

Đồng bộ sổ ghi chép được chia sẻ

Sử dụng OneNote Web App để chia sẻ ghi chú với người khác

Mở khóa phần bảo vệ bằng mật khẩu

Xuất ghi chú dưới dạng PDF

Sử dụng OneNote Web App để chia sẻ ghi chú trong cuộc họp


Giữ Ngăn nắp

Tạo một trang mới

Đổi tên sổ ghi chép

Xóa sổ ghi chép

Đọc thêm...


Khắc phục sự cố

Nếu lệnh mở trong OneNote không hoạt động, hãy bật bổ trợ

Tại sao không công cụ hình cắt từ màn hình hoạt động nữa?

Tắt thông báo email

Sao lưu và khôi phục ghi chú

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×