Trợ giúp ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không có Skype for Business trên máy tính của bạn, hoặc không có tài khoản Skype for Business , bạn có thể sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App để gia nhập cuộc họp Skype for Business từ trình duyệt của bạn. Dưới đây là một số chủ đề trợ giúp để giúp bạn bắt đầu.

Ghi chú: Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn được thiết lập, bạn sẽ sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App để gia nhập cuộc họp.

Bắt đầu

Ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App) là gì?

Các nền tảng được hỗ trợ cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn thiết bị âm thanh trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn thiết bị video trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Bắt đầu nhanh: Ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Cuộc họp

Gia nhập cuộc họp Skype với ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Chia sẻ và trình bày nội dung từ ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Khám phá phòng họp Skype cuộc họp App (Skype for Business Web App)

Kết nối với cuộc họp Skype bằng điện thoại với ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Skype for Business Web Scheduler

Thiết đặt

Đặt tùy chọn ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn âm thanh cuộc họp trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Lưu thiết đặt cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Khắc phục sự cố

Bạn gặp sự cố khi cài đặt bổ trợ Skype for Business Web App?

Lưu Nhật ký trong ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Cho phép cookie cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Bật JavaScript cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Tắt bộ lọc ActiveX cho ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×