Trả về dữ liệu liên tục cải thiện đến Microsoft

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng được thiết kế để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của Microsoft Products và công nghệ. Có quyền của bạn, ẩn danh thông tin về máy chủ của bạn sẽ được gửi đến Microsoft để giúp chúng tôi cải thiện công nghệ và sản phẩm SharePoint.

Tuyên bố về quyền riêng tư chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

Báo cáo lỗi sẽ được tạo khi hệ thống của bạn gặp phải vấn đề về phần cứng hoặc phần mềm. Microsoft và đối tác của nó được sử dụng những báo cáo để nâng cao độ tin cậy của phần mềm của bạn. Báo cáo lỗi bao gồm các thao tác sau: thông tin về điều kiện của máy chủ khi vấn đề xảy ra; Các hệ điều hành phiên bản và máy tính của phần cứng trong sử dụng; và ID kỹ thuật số sản phẩm, có thể được dùng để xác định giấy phép của bạn. Địa chỉ IP của máy tính của bạn cũng được gửi vì bạn đang kết nối vào một dịch vụ trực tuyến để gửi báo cáo lỗi, nhưng nó chỉ được dùng để tạo tổng hợp thống kê. Microsoft không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, báo cáo lỗi có thể chứa dữ liệu từ tệp nhật ký, chẳng hạn như tên người dùng, IP địa chỉ, URL của, tệp hoặc đường dẫn tên và địa chỉ email. Mặc dù thông tin này, nếu có, có thể có khả năng được dùng để xác định định danh của bạn, thông tin sẽ không được sử dụng. Dữ liệu Microsoft thu thập sẽ được dùng chỉ để khắc phục sự cố và cải thiện phần mềm và dịch vụ. Báo cáo lỗi sẽ được gửi bằng công nghệ mã hóa cơ sở dữ liệu với truy nhập hạn chế và sẽ không được dùng cho mục đích tiếp thị.

Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft Error Reporting Service

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×