Trả lời tự động (trước đây là trợ lý vắng mặt)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả lời tự động sử dụng trong Outlook Web App bất cứ khi nào bạn muốn cho phép những người gửi email cho bạn biết rằng bạn sẽ không thể trả lời thư của họ ngay lập tức. Sau khi trả lời tự động được bật, họ sẽ được gửi một lần cho mỗi người gửi.

Để biết thông tin về cách thiết lập trả lời tự động trong phiên bản trên máy tính của Outlook, hãy xem gửi tự động ra khỏi office trả lời từ Outlook.

Thiết lập trả lời tự động

Bạn có thể bật, tắt, hoặc sửa đổi trả lời tự động.

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > đặt trả lời tự động.

  Hoặc

  Chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tổ chức email > trả lời tự động.

Dùng thông tin sau để giúp bạn thiết lập trả lời tự động.

Thiết đặt

Mô tả

Không gửi trả lời tự động

Chọn tùy chọn này để tắt trả lời tự động.

Gửi trả lời tự động

Chọn tùy chọn này để bật trả lời tự động.

Chỉ gửi trả lời tự động trong khoảng thời gian này

Chọn hộp kiểm này, và sau đó đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để điều khiển khi nào gửi trả lời tự động. Nếu bạn không đặt khoảng thời gian, trả lời tự động của bạn vẫn ở trên cho đến khi bạn tắt tính năng. Bạn đang nhắc nhở bạn trả lời tự động được bật mỗi khi bạn đăng nhập vào hộp thư của bạn.

Gửi trả lời một lần cho mỗi người gửi trong tổ chức của tôi với nội dung như sau

Sử dụng hộp văn bản này để tạo một thư chỉ được gửi tới những người trong tổ chức của bạn. Tùy chọn này có thể không sẵn dùng.

Gửi trả lời thư tự động đến người gửi bên ngoài tổ chức của tôi

Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn gửi trả lời tự động tới những người gửi ở bên ngoài tổ chức của bạn.

Nếu bạn chọn hộp kiểm để gửi trả lời tự động tới những người bên ngoài tổ chức của bạn, hai tùy chọn khác sẽ sẵn dùng. Chọn một trong các mục sau:

 • Chỉ gửi trả lời tự động cho những người trong danh sách Liên hệ của tôi

  Chọn hộp này để giới hạn trả lời tự động tới những người gửi trong thư mục Liên hệ của bạn. Người gửi không có trong thư mục Liên hệ của bạn sẽ không nhận được trả lời tự động.

 • Gửi trả lời cho tất cả những người gửi bên ngoài

  Chọn hộp này để gửi trả lời của bạn tới tất cả những người gửi bên ngoài tổ chức của bạn.

Gửi trả lời một lần cho mỗi người gửi bên ngoài tổ chức của tôi với nội dung như sau

Nếu bạn chọn gửi trả lời cho tất cả người gửi bên ngoài, trong hộp văn bản nhập thư trả lời bạn muốn gửi.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×