Trả lời email bằng yêu cầu họp

Khi xem email hoặc yêu cầu tác vụ, bạn có thể trả lời bằng cách tổ chức một cuộc họp với người gửi hoặc những người khác cùng nhận thư đó.

Lệnh Cuộc họp sẽ tạo ra yêu cầu họp và tự động mời mọi người có tên trong dòng Gửi đến của thư như là Người dự Bắt buộc. Những người có tên trong dòng Đồng gửi sẽ được thêm vào như là Người dự Tùy chọn. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ người dự nếu cần.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong danh sách thư, hãy bấm vào thư, bấm Trang chủ, sau đó trong nhóm Phản hồi, bấm Cuộc họp.

  • Trong thư đang mở, hãy bấm Thư, sau đó trong nhóm Phản hồi, bấm Cuộc họp.

   Trả lời với lệnh Họp trên ruy-băng

 2. Nhập địa điểm họp, thời gian bắt đầu và kết thúc. Thêm hoặc loại bỏ người dự, đưa vào phần đính kèm hoặc sử dụng Bộ trợ giúp Lập lịch để tìm thời gian họp phù hợp nhất.

  Phần tiêu đề và nội dung của thư gốc được đưa vào phần nội dung của yêu cầu họp.

Hội thoại và Trả lời bằng Cuộc họp

Nếu danh sách thư của bạn được sắp xếp theo hội thoại thì yêu cầu họp sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng tính năng Cuộc họp gắn với cùng đoạn hội thoại đó ở dạng thư gốc. Yêu cầu họp xuất hiện trong hội thoại đã bung rộng.

Khi bạn bấm Cuộc họp trên một hội thoại chưa được bung rộng và chứa nhiều nhánh, thì yêu cầu họp sẽ áp dụng cho thư gần đây nhất trong nhánh được chọn.

Lệnh Cuộc họp không sẵn dùng khi bạn bấm vào phần tiêu đề hội thoại.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×