Trả lời chú thích trong tài liệu

Trong Word 2013, bạn có thể trả lời chú thích do đó sẽ dễ dàng hơn để theo dõi toàn bộ hội thoại.

  1. Bấm nút Trả lời.

Nút Trả lời trong chú thích

  1. Nhập trả lời của bạn.

Chú thích và trả lời

Hoặc bấm vào chú thích rồi bấm Xem lại > Chú thích Mới.

Nếu bạn thấy bóng chú thích thay vì chú thích, đây là cách trả lời:

  1. Bấm vào bóng chú thích.

Biểu tượng chú thích trong Đánh dấu Đơn giản

  1. Trong chú thích, bấm nút Trả lời.

  2. Nhập trả lời của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×