Trả lời các cuộc bỏ phiếu bằng email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn nhận được email có chứa các nút biểu quyết, bạn có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bỏ phiếu của người gửi.

Ghi chú: Tính năng này không hoạt động với tài khoản Exchange Active Sync, chẳng hạn như Outlook.com.

Để biểu quyết, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong Ngăn Đọc, bấm Thanh Thông tin và sau đó bấm vào lựa chọn của bạn.

  • Mở thư và bấm Trang đầu. Trong nhóm Phản hồi, bấm Bỏ phiếu và sau đó bấm vào lựa chọn của bạn.

Bạn được hỏi liệu bạn có muốn đưa thư vào cùng với phiếu bầu của bạn trước khi gửi trả lời hay không.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×