Mã trường: trường Ask

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mã trường Ask khiến Word để nhắc bạn nhập thông tin nào đó rồi gán cho một biến số đã đặt tên, được gọi là một thẻ đánh dấu.

Một mã trường sẽ cho Word biết nên chèn hoặc cung cấp nội dung gì cho tài liệu sau khi xác định giá trị của mã trường, chẳng hạn như ngày hiện tại hoặc số trang. Thông thường, giá trị kết quả chỉ hiển thị dưới dạng một phần trong tài liệu. Bạn có thể chuyển đổi giữa việc xem kết quả hoặc xem mã trường bằng cách nhấn Alt+F9 ở Windows hoặc fn+Option+F9 ở máy Mac.

Bạn có thể sử dụng trường Ask trong tài liệu hoặc như là một phần của phối thư. Word sẽ nhắc bạn phản hồi mỗi lần bạn Cập Nhật trường Ask , hoặc khi bạn chuyển qua các bản ghi trong phối thư. Để hiển thị phản hồi trong nội dung của tài liệu, bạn phải chèn trường Ref sau trường Ask .

Mẹo: Một cách để cập nhật trường là chọn trường rồi nhấn F9 trên Windows hoặc nhấn Shift+Option+ LỆNH +U trên máy Mac.

Trong chủ đề này:

Cú pháp

Khi bạn xem mã trường Ask trong tài liệu, cú pháp trông như thế này:

{ ASK Thẻ đánh dấu tài liệu"Nhắc" [Khóa chuyển tùy chọn ] }

Chỉ dẫn

Đánh dấu

Tên thẻ đánh dấu được gán cho phản hồi đối với lời nhắc, ví dụ như ClientName.

"Nhắc"

Nội dung nhắc được hiển thị trong hộp thoại — ví dụ: "Hãy nhập tên khách hàng".

Khóa chuyển tùy chọn

\d "Mặc định"

Chỉ ra phản hồi mặc định khi bạn không nhập phản hồi vào hộp thoại nhắc. Ví dụ trường

{} ASK người đánh máy "nhập chữ ký nháy của người đánh máy:" \d "tds" } gán "tds" cho thẻ đánh dấu người đánh máy nếu bạn không nhập một phản hồi.

Nếu bạn không chỉ ra một phản hồi mặc định, Word sẽ sử dụng phản hồi được nhập vào gần nhất. Để chỉ ra một mục nhập trống làm mặc định, hãy nhập dấu ngoặc kép trống sau khóa chuyển. Ví dụ nhập \d "" .

\o

Khi sử dụng trong tài liệu chính của phối thư, hiển thị lời nhắc một lần thay vì mỗi lần bạn phối một bản ghi dữ liệu mới. Cùng một phản hồi được chèn vào tất cả tài liệu được phối.

Ví dụ

Ví dụ sau đây mô tả một biểu mẫu báo cáo có yêu cầu tháng của báo cáo và sau đó tự động hiển thị câu trả lời trong các vị trí khác nhau trong báo cáo.

Trường ASK đang hoạt động
 1. Trường Ask với thẻ đánh dấu MonthReport và lời nhắc của tháng nào là báo cáo này cho? đã được chèn vào ở gần phần đầu của tài liệu.

 2. Tên tháng xảy ra một vài vị trí trong tài liệu. Một trường Ref xác định MonthReport thẻ đánh dấu đã được chèn vào trong mỗi các vị trí.

 3. Nếu bạn thực hiện phối thư hoặc Cập Nhật trường, Word Hiển thị lời nhắc đã xác định trong mã trường và chấp nhận các mục nhập văn bản. Trong ví dụ này, người dùng đã nhập ngày trong phản hồi lời nhắc.

 4. Mỗi trường Ref được Cập Nhật với nội dung của thẻ đánh dấu MonthReport : trong ví dụ này, ngày.

Đầu trang

Sử dụng trường Ask trong tài liệu

Để sử dụng trường Ask trong tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

 2. Trong danh sách Tên trường, hãy chọn Ask.

 3. Trong ô Nhắc, hãy nhập câu hỏi mà bạn muốn được trả lời.

 4. Trong ô Tên thẻ đánh dấu, hãy nhập tên của thẻ đánh dấu tài liệu sẽ lưu giữ phản hồi cho lời nhắc đó.

 5. Nếu bạn muốn dùng một phản hồi được xác định trước, hãy chọn hộp kiểm Trả lời mặc định với dấu nhắc và nhập nội dung.

 6. Nếu bạn muốn áp dụng cùng một phản hồi cho tất cả các bản ghi trong phối thư, hãy chọn hộp kiểm Nhắc trước khi phối văn bản thẻ đánh dấu. Nếu không, Word sẽ nhắc bạn đưa ra phản hồi cho mỗi bản ghi.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Sử dụng trường Ask trong phối thư

Để sử dụng trường Ask như là một phần của phối thư, khi bạn thiết lập phối thư hãy làm như sau:

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm quy tắc, sau đó bấm hỏi.

 2. Trong ô Thẻ đánh dấu, hãy nhập tên của thẻ đánh dấu tài liệu sẽ lưu giữ phản hồi cho lần nhắc đó.

 3. Trong ô Nhắc, hãy nhập câu hỏi mà bạn muốn được trả lời.

 4. Nếu bạn muốn dùng một phản hồi được xác định trước, hãy nhập phản hồi đó vào ô Văn bản thẻ đánh dấu mặc định.

 5. Nếu bạn muốn áp dụng cùng một phản hồi cho tất cả các bản ghi trong phối thư, hãy chọn hộp kiểm Hỏi một lần. Nếu không, Word sẽ nhắc bạn đưa ra phản hồi cho mỗi bản ghi.

Đầu trang

Chèn trường Ref để hiển thị giá trị đã lưu bằng trường Ask

Nếu bạn muốn chèn trường Ref để hiển thị nội dung của thẻ đánh dấu tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Đặt dấu chèn vào sau trường ASK trong văn bản.

 2. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

 3. Trong danh sách Tên trường, hãy chọn Ref.

 4. Trong danh sách Tên thẻ đánh dấu, hãy chọn tên của thẻ đánh dấu tài liệu đã được xác định trong trường ASK.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×