Mã trường: trường NextIf

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trường NextIf so sánh hai biểu thức. Nếu kết quả so sánh là đúng, Word sẽ phối bản ghi dữ liệu kế tiếp vào tài liệu phối hiện thời. Nếu kết quả so sánh là sai, Word sẽ phối bản ghi dữ liệu kế tiếp vào một tài liệu phối mới.

Bạn có thể dùng trường NextIf để nhóm các bản ghi dữ liệu, như trong báo cáo cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể dùng kết hợp các trường If, Set và NextIf để phối tất cả các bản ghi có cùng mã bưu điện vào một trang và tạo một trang mới trong phối thư mỗi khi gặp một mã bưu điện mới trong tệp dữ liệu. Tuy nhiên, thiết lập một phối thư như vậy sẽ phức tạp và đòi hỏi nguồn dữ liệu của bạn phải được cấu trúc để chứa được các trường phối.

Nếu mục tiêu của bạn là đưa vào một cách có lựa chọn một số bản ghi từ nguồn dữ liệu, thì bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách dùng lệnh Lọc trong hộp thoại Người nhận Phối Thư, xuất hiện khi bạn bấm Sửa Danh sách Người nhận trong nhóm Bắt đầu Phối Thư trên tab Thư.

Lưu ý: 

 • Không dùng được trường NextIf ở chú thích cuối trang, chú thích cuối cùng, chú giải, đầu trang, chân trang hoặc các nguồn dữ liệu.

 • Không lồng được trường NextIf vào trường khác.

Cú pháp

Khi bạn xem trường NextIf trong tài liệu, cú pháp có dạng:

{ NEXTIF Biểu thức 1 Toán tử Biểu thức 2 }

Lưu ý: Mã trường chỉ ra nội dung mà trường cần hiển thị. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Thuộc tính

Biểu thức 1, Biểu thức 2

Những giá trị mà bạn muốn so sánh. Những biểu thức này có thể là dữ liệu trường phối, tên thẻ đánh dấu chuỗi ký tự, số, các trường được lồng nhau trả về một giá trị, hoặc công thức toán học. Nếu biểu thức có chứa khoảng trống, hãy đặt biểu thức đó trong dấu ngoặc kép.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn dùng trường phối (MergeField) trong biểu thức, trường phối đó tham chiếu đến dữ liệu trong bản ghi dữ liệu hiện thời chứ không phải bản ghi dữ liệu kế tiếp.

 • Phải đặt Biểu thức 2 trong dấu ngoặc kép để nó được so sánh như là một chuỗi ký tự.

 • Nếu toán tử là = hoặc <>, thì Biểu thức 2 có thể chứa một dấu hỏi chấm (?) để thể hiện bất kỳ ký tự đơn nào hoặc dấu sao (*) để thể hiện bất kỳ chuỗi ký tự nào.

 • Nếu bạn dùng dấu sao trong Biểu thức 2, thì phần của Biểu thức 1 tương ứng với dấu sao đó và mọi ký tự còn lại trong Biểu thức 2, không được vượt quá 128 ký tự.

Toán tử

Toán tử so sánh. Hãy chèn khoảng trống trước và sau toán tử.

Toán tử

Mô tả

=

Bằng

<>

Khác

>

Lớn hơn

<

Nhỏ hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

Hướng dẫn

Bạn có thể dùng trường NextIf trong tài liệu hoặc như là một phần của phối thư.

Để sử dụng trường NextIf trong tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

 2. Trong danh sách Tên trường, chọn NextIf.

 3. Trong ô Mã trường, nhập biểu thức, toán tử, đáp án đúng và đáp án sai vào sau cú pháp nêu trên.

 4. Bấm OK.

Để sử dụng trường NextIf như là một phần của phối thư, khi bạn thiết lập phối thư hãy làm như sau:

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm quy tắc, sau đó bấm Bản ghi tiếp nếu.

 2. Trong danh sách Tên trường, chọn tên của trường phối, chẳng hạn như Thành phố.

 3. Trong danh sách So sánh, chọn toán tử bạn muốn. Ví dụ, để chọn ra những người nhận tại một thành phố cụ thể, bấm Bằng.

 4. Trong ô So sánh với, nhập giá trị mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ, để chọn ra những người nhận ở Tokyo, hãy nhập Tokyo.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn trống hoặc không trống trong danh sách So sánh, hãy để trống ô So sánh với.

Ví dụ

Nguồn dữ liệu của bạn bao gồm một trường để đánh dấu bản ghi cuối cùng của mỗi mã bưu điện và nguồn dữ liệu được sắp xếp sao cho tất cả các bản ghi có cùng mã bưu điện sẽ xuất hiện cùng nhau. Khi thiết lập nguồn dữ liệu theo cách này, bạn có thể dùng các trường Set và If trong Word để kiểm tra xem liệu một bản ghi có phải là lần xuất hiện cuối cùng của một mã bưu điện trong nguồn dữ liệu hay không.

Khi kiểm tra như vậy, bạn có thể dùng trường NextIf để xác định xem bản ghi hiện thời có phải là lần xuất hiện cuối cùng của một mã bưu điện cụ thể không. Nếu bản ghi hiện thời không phải là lần xuất hiện cuối cùng của mã bưu điện đó, thì các bản ghi của mã bưu điện đó được thêm vào tài liệu phối hiện thời. Khi bản ghi hiện thời là lần xuất hiện cuối cùng của mã bưu điện, thì sẽ bắt đầu một tài liệu phối mới cho mã bưu điện kế tiếp được liệt kê trong nguồn dữ liệu.

Khi bạn chèn trường NextIf sau đó vào tài liệu chính của phối thư, trường NextIf sẽ xem xét nội dung của trường LastZipcode trong bản ghi dữ liệu hiện thời. Nếu trường LastZipcode để trống, dữ liệu từ bản ghi kế tiếp trong nguồn dữ liệu sẽ được phối vào tài liệu phối hiện thời. Nếu trường LastZipcode không để trống, dữ liệu từ bản ghi kế tiếp trong nguồn dữ liệu sẽ được phối vào một tài liệu phối mới.

{ NEXTIF { MERGEFIELD LastZipcode } = "" }

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×