Mã trường: trường IF

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các Nếu trường so sánh hai giá trị và sau đó chèn văn bản phù hợp cho kết quả so sánh. Khi sử dụng trong tài liệu chính của phối thư, bản nếu trường có thể kiểm tra thông tin trong các bản ghi dữ liệu đã phối, chẳng hạn như mã bưu chính hoặc tài khoản số. Ví dụ, bạn có thể gửi thư để chỉ các máy khách nằm trong một thành phố cụ thể.

Bạn có thể sử dụng trường If trong tài liệu hoặc bạn có thể sử dụng nó như là một phần của quy tắc If-Then-Else trong phối thư.

Để sử dụng trường If trong tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

 2. Trong danh sách Tên trường, chọn If.

 3. Trong ô Mã trường, nhập biểu thức, toán tử, đáp án đúng và đáp án sai vào sau cú pháp nêu trên.

 4. Bấm OK.

Để sử dụng trường If như là một phần của phối thư, khi bạn thiết lập phối thư hãy làm như sau:

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm quy tắc, sau đó bấm nếu... Sau đó: Nữa.

 2. Trong danh sách Tên trường, chọn tên của trường phối, chẳng hạn như Thành phố.

 3. Trong danh sách So sánh, chọn toán tử bạn muốn. Ví dụ, để chọn ra những người nhận tại một thành phố cụ thể, hãy chọn Bằng.

 4. Trong ô So sánh với, nhập giá trị mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ, để chọn ra những người nhận ở Tokyo, hãy nhập Tokyo.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn trống hoặc không trống trong danh sách So sánh, hãy để trống ô So sánh với.

 5. Trong ô Chèn văn bản này, nhập nội dung bạn muốn xuất hiện trong tài liệu khi thỏa mãn điều kiện bạn đã chỉ ra. Ví dụ, để tùy chỉnh nội dung thư cho người nhận ở Tokyo, bạn có thể nhập dành riêng cho vùng Tokyo.

 6. Trong ô Nếu không thì chèn văn bản này, nhập nội dung mà bạn muốn xuất hiện trong tài liệu khi điều kiện bạn đã chỉ ra không được thỏa mãn. Ví dụ, để đưa ra nội dung chung cho những người nhận không ở Tokyo, bạn có thể viết dành riêng cho vùng láng giềng xung quanh.

Cú pháp

Khi bạn xem mã trường If trong tài liệu, cú pháp có dạng:

{ IF Biểu thức 1Toán tửBiểu thức 2Văn bản khi đúngVăn bản khi sai}

Lưu ý: Mã trường cho trường biết phải hiện những gì. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Chỉ dẫn

Biểu thức 1, Biểu thức 2

Những giá trị mà bạn muốn so sánh. Những biểu thức này có thể là dữ liệu trường phối, tên thẻ đánh dấu chuỗi ký tự, số, các trường được lồng nhau trả về một giá trị, hoặc công thức toán học. Nếu biểu thức có chứa khoảng trống, hãy đặt biểu thức đó trong dấu ngoặc kép.

Lưu ý: 

 • Phải đặt Biểu thức 2 trong dấu ngoặc kép để nó được so sánh như là một chuỗi ký tự.

 • Nếu toán tử là = hoặc <>, thì Biểu thức 2 có thể chứa một dấu hỏi chấm (?) để thể hiện bất kỳ ký tự đơn nào hoặc dấu sao (*) để thể hiện bất kỳ chuỗi ký tự nào.

 • Nếu bạn dùng dấu sao trong Biểu thức 2, thì phần của Biểu thức 1 tương ứng với dấu sao đó và mọi ký tự còn lại trong Biểu thức 2, không được vượt quá 128 ký tự.

Toán tử

Toán tử so sánh. Hãy chèn khoảng trống trước và sau toán tử.

Toán tử

Mô tả

=

Bằng

<>

Khác

>

Lớn hơn

<

Nhỏ hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

Văn bản khi đúng, Văn bản khi sai

Nội dung xuất hiện khi kết quả so sánh là đúng (Văn bản khi đúng) hoặc sai (Văn bản khi sai). Nếu không chỉ ra Văn bản khi sai và kết quả so sánh là sai, thì trường IF không có kết quả. Mỗi chuỗi chứa nhiều từ phải được đặt trong ngoặc kép.

Ví dụ

Ví dụ sau đây chỉ ra rằng nếu đơn hàng lớn hơn hoặc bằng 100 đơn vị, thì chữ "Cảm ơn" sẽ xuất hiện trong tài liệu. Nếu đơn hàng nhỏ hơn 100 đơn vị, thì dòng chữ "Đơn hàng tối thiểu là 100 đơn vị" sẽ xuất hiện trong tài liệu.

{IF đơn hàng>=100 "Cảm ơn" "Đơn hàng tối thiểu là 100 đơn vị"}

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×