Mã trường: trường SkipIf

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trường SkipIf so sánh hai biểu thức: nếu so sánh là true, SkipIf hủy tài liệu phối hiện tại, di chuyển đến bản ghi dữ liệu tiếp theo trong nguồn dữ liệuvà bắt đầu tài liệu phối mới; nếu so sánh là false, Microsoft Word tiếp tục tài liệu phối hiện tại.

Tài liệu đã được tạo trong phiên bản trước của Word có thể dùng trường skipif cùng để ngăn Word sản xuất tài liệu đã phối các bản ghi cụ thể trong nguồn dữ liệu. Tuy nhiên, bạn có thể chọn bản ghi dữ liệu dễ dàng hơn bằng cách dùng lệnh bộ lọc trong hộp thoại Người nhận phối thư , xuất hiện khi bạn bấm vào Sửa danh sách người nhận trong nhóm bắt đầu phối thư , trên tab gửi thư .

Lưu ý: Không dùng trường skipif cùng với trường kế tiếp.

Cú pháp

Khi bạn xem trường SkipIf trong tài liệu, cú pháp trông như thế này:

{SKIPIF biểu thức 1 toán tử biểu thức 2 }

Lưu ý: Mã trường cho trường biết phải hiện những gì. Kết quả trường là những gì được hiển thị trong tài liệu sau khi bạn gặp đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Hướng dẫn

Bạn có thể dùng trường SkipIf trong tài liệu hoặc như là một phần của phối thư.

Để dùng trường SkipIf trong tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm trường.

 2. Trong danh sách tên trường , chọn SkipIf.

 3. Trong hộp mã trường , hãy nhập biểu thức, toán tử, đáp án đúng và false văn bản, sau cú pháp nêu trên.

 4. Bấm OK.

Để sử dụng trường SkipIf như là một phần của phối thư hãy làm như sau khi bạn thiết lập phối thư:

 1. Trên tab gửi thư , trong nhóm viết & chèn trường , bấm quy tắc, sau đó bấm Bỏ qua bản ghi nếu.

 2. Trong danh sách tên trường , chọn tên của một trường phối, chẳng hạn như thành phố.

 3. Trong danh sách so sánh , chọn toán tử mà bạn muốn. Ví dụ, để đơn xuất người nhận trong một thành phố cụ thể, hãy chọn bằng.

 4. Trong hộp So sánh với, nhập giá trị bạn muốn sử dụng. Ví dụ: để chọn ra những người nhận ở Tokyo, nhập Tokyo.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn trống hoặc không trống trong danh sách so sánh , để so sánh để trống hộp.

Thuộc tính

Biểu thức 1, thì biểu thức 2

Giá trị mà bạn muốn so sánh. Các biểu thức có thể là phối trường dữ liệu, thẻ đánh dấu tên, Chuỗi ký tự, số, trường lồng trả về một giá trị hoặc công thức toán học. Nếu biểu thức có chứa khoảng trắng, hãy đặt biểu thức trong dấu ngoặc kép.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn dùng trường phối (MergeField) trong một biểu thức, trường phối đó tham chiếu đến dữ liệu trong bản ghi dữ liệu hiện thời chứ không phải là bản ghi dữ liệu kế tiếp.

 • Biểu thức 2 phải được đặt trong dấu ngoặc kép để nó được so sánh như là một chuỗi ký tự.

 • Nếu toán tử = hoặc <>, biểu thức 2 có thể chứa một dấu chấm hỏi (?) để thể hiện bất kỳ ký tự đơn nào hoặc dấu sao (*) để thể hiện bất kỳ chuỗi ký tự.

 • Nếu bạn dùng dấu hoa thị trong biểu thức 2, phần của biểu thức 1 tương ứng với dấu sao và bất kỳ ký tự còn lại trong biểu thức 2 không vượt quá 128 ký tự.

Toán tử

Toán tử so sánh. Chèn một khoảng trắng trước và sau khi toán tử.

Toán tử

Mô tả

=

Bằng

<>

Khác

>

Lớn hơn

<

Nhỏ hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

Ví dụ

Khi bạn chèn trường SkipIf sau đây vào một phối thư tài liệu chính, trường SkipIf sẽ kiểm tra nội dung của trường thứ tự trong bản ghi dữ liệu hiện tại. Nếu thứ tự trường có chứa một số nhỏ hơn 100, không có tài liệu đã phối được sản xuất cho bản ghi dữ liệu đó.

{ SKIPIF {} MERGEFIELD xếp thứ tự } < 100 }

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×