Trợ giúp Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tìm các chủ đề không liệt kê dưới đây, sử dụng hộp Tìm kiếm trợ giúp trong cửa sổ này.


Bắt Đầu

Bắt đầu với OneNote mới

Giới thiệu về OneNote

Các tác vụ cơ bản trong Microsoft OneNote

Đăng nhập vào Microsoft OneNote

Hỗ trợ khả năng truy nhập cho OneNote

Đọc thêm...


Ghi chú

Chèn tệp từ kho lưu trữ điện toán đám mây

Chèn ảnh

Đọc thêm...


Vẽ và phác họa ghi chú

Viết tay, vẽ và phác họa ghi chú

Tạo sơ đồ với nhận dạng hình dạng

Sử dụng bút chì bằng FiftyThree

Đọc thêm...


Chia sẻ và đồng bộ

Đồng bộ sổ ghi chép OneNote trên máy Mac hoặc PC của bạn với iPhone hoặc iPad của bạn

Bảo vệ ghi chú bằng mật khẩu trong Microsoft OneNote

Chia sẻ sổ ghi chép

Đọc thêm...


Giữ Ngăn nắp

Tạo trang, phần hoặc sổ ghi chép

Đổi tên trang, phần hoặc sổ ghi chép

Xóa bỏ trang, phần hoặc sổ ghi chép

Đọc thêm...


Khắc phục sự cố

Các giải pháp hoặc giải pháp thay thế cho vấn đề gần đây trong OneNote cho Mac, iPhone và iPad

Lặp lại lời nhắc đăng nhập trong OneNote cho Mac, iPhone và iPad

Khắc phục sự cố đồng bộ hóa trong OneNote cho iOS hoặc Android

Đọc thêm...

Câu hỏi?

Hỏi cộng đồng Microsoft

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×