Trò chuyện liên tục trong Skype for Business là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhìn thấy tab phòng trò chuyện trong cửa sổ chính của Skype for Business , trò chuyện liên tục được thiết lập trong tổ chức của bạn. Vì vậy trò chuyện liên tục là gì và nó sẽ hữu ích trong cuộc sống công việc hàng ngày?

Tab phòng trò chuyện

Trò chuyện liên tục cho phép bạn tạo dựa trên chủ đề thảo luận phòng (trò chuyện) mà duy trì theo thời gian và cung cấp một mảng các lợi ích:

 • Liên lạc và cộng tác với nhóm gồm những người có một lĩnh vực quan tâm phổ biến.

 • Chia sẻ ý tưởng và thông tin bằng cách gửi tin nhắn trong thời gian thực.

 • Tạo cảnh báo (thông báo) và bộ lọc (nguồn cấp chủ đề) để theo dõi các cuộc hội thoại trong phòng cụ thể và về các chủ đề cụ thể.

 • Tìm kiếm nội dung bên trong và phòng trò.

 • Tìm thông tin và ý tưởng bằng trình duyệt hoặc tìm kiếm lịch sử trò chuyện.

  Ghi chú: Thư được lưu theo thời gian và có thể xem người dự phòng trò chuyện mới và hiện có ở bất kỳ lúc nào.

 • Tạo và quản lý phòng trò chuyện của riêng bạn, nếu bạn đã được ủy quyền người quản trị Skype for Business của bạn.

Quan trọng: Phong cách hội thoại trong phòng trò chuyện thường không trang trọng nhưng nên nhớ, tất cả mọi thứ bạn viết trong phòng trò chuyện đều tồn tại vĩnh viễn. Bất kỳ ai truy nhập phòng trò chuyện cũng có thể nhìn thấy những gì bạn đã viết miễn là phòng trò chuyện được bật.

Tại sao trò chuyện?

Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục là cách tuyệt vời để tăng thêm hiệu quả cho hoạt động trực tuyến của tổ chức bạn. Phòng trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục có những đặc tính sau:

 • Dễ dàng truy nhập      Tìm và mở phòng trò chuyện và theo dõi phòng trò chuyện hoạt động trực tiếp từ cửa sổ chính của Skype for Business .

 • Dễ dàng để giám sát      Tìm hiểu về hoạt động phòng trò chuyện bằng cách chọn tab phòng trò chuyện trong cửa sổ chính của Skype for Business . Trong dạng xem này, bạn sẽ thấy số lượng thư mới bên cạnh tên phòng trò chuyện. Bạn cũng có thể thiết lập nguồn cấp chủ đề và thông báo cảnh báo cho bạn để các loại thư mới mà bạn muốn xem.

 • Một cách để chứa thông tin liên lạc      Phòng trò chuyện có thể giảm bớt ngẫu nhiên bằng cách thay thế một số danh sách phân phối, điều này sẽ giúp giảm email hộp thư đến ít quan trọng. Và, Phòng trò chuyện cung cấp một vị trí để đăng câu hỏi dành cho chuyên gia, giúp giảm số lượng tin nhắn tức thời (im).

 • Lý tưởng cho chủ đề phát triển      Phòng trò chuyện cung cấp một vị trí để đăng và xem lại tin tức và sáng tạo suy nghĩ.

Hãy xem xét việc dùng phòng trò chuyện để:

 • Phối hợp các sự kiện

 • Tạo yêu cầu-bộ-chuyên gia và diễn đàn hỏi đáp

 • Động não

 • Tạo một môi trường bản tin cho các chủ đề đang tiến triển

 • Thu thập phản hồi từ đồng nghiệp và kiểm tra các tính năng mới

 • Chia sẻ thông tin giữa nhân viên trong giờ làm việc và vị trí khác nhau

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo và quản lý cuộc Skype for Business phòng trò chuyện

Nguồn cấp sử dụng chủ đề để giám sát Skype for Business hoạt động trong phòng trò chuyện

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×