Trích xuất hoặc kết hợp các biểu mẫu tệp cho mẫu biểu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mẫu biểu mẫu là một tệp có chứa nhiều hỗ trợ tệp, chẳng hạn như các tệp xác định cách các điều khiển trên mẫu biểu mẫu sẽ xuất hiện, tệp dành cho đồ họa xuất hiện trên mẫu biểu mẫu và lập trình các tệp bật tùy chỉnh hành vi trong mẫu biểu mẫu. Những tệp này hỗ trợ mình sẽ được gọi là biểu mẫu tệp. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể xem và làm việc với các tệp biểu mẫu tạo thành mẫu biểu mẫu bằng cách trích xuất và lưu những tệp biểu mẫu vào một thư mục.

Trong bài viết này

Trích xuất biểu mẫu tệp từ một mẫu biểu mẫu

Kết hợp các biểu mẫu tệp vào một tệp mẫu (.xsn) biểu mẫu đơn

Trích xuất biểu mẫu tệp từ một mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu tệp , bấm Lưu dưới dạng tệp nguồn.

 2. Trong hộp thoại Duyệt cho thư mục , chọn một thư mục hiện có để lưu các tệp biểu mẫu hoặc tạo một thư mục mới.

  InfoPath lưu một bản sao của tệp mẫu (.xsn) biểu mẫu của bạn dưới dạng một tập hợp các biểu mẫu tệp trong thư mục.

Ghi chú: Khi bạn thực hiện thay đổi mẫu biểu mẫu của bạn sau khi bạn trích xuất các tệp biểu mẫu, thay đổi của bạn được lưu vào biểu mẫu tệp trong thư mục chứ không phải là tệp mẫu biểu mẫu (.xsn).

Đầu trang

Kết hợp các biểu mẫu tệp vào một tệp mẫu (.xsn) biểu mẫu đơn

Sau khi bạn trích xuất các tệp của mẫu biểu mẫu biểu mẫu và thay đổi, bạn có thể kết hợp chúng trở lại vào một tệp mẫu biểu mẫu (.xsn) bằng cách phát hành hoặc lưu mẫu biểu mẫu. Sau khi bạn kết hợp các biểu mẫu tệp trở lại vào một tệp đơn .xsn, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với mẫu biểu mẫu trong InfoPath sẽ được lưu vào tệp .xsn chứ không phải cho biểu mẫu tệp mà bạn trích xuất.

 1. Mở Windows Explorervà duyệt tới thư mục chứa các tệp biểu mẫu.

 2. Bấm chuột phải vào Manifest.xsf, sau đó bấm thiết kế trên menu lối tắt. Mẫu biểu mẫu mở ra trong chế độ thiết kế InfoPath.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, bấm phát hành trên menu tệp , và sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn phát hành. Tệp nguồn được phát hành dưới dạng tệp mẫu biểu mẫu (.xsn).

  • Để tiếp tục thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn, bấm Lưu dưới dạng trên menu tệp , sau đó trong hộp thoại Lưu như , bấm lưu. Loại tệp .xsn được chọn tự động trong hộp lưu dưới dạng trong hộp thoại Lưu như cho bạn.

   Ghi chú: Nếu bạn thấy một thông báo hộp thoại về phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, hãy bấm OK để đóng hộp thoại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×