Trình xem Publisher ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Rất tiếc, Publisher không có trình xem để mở và xem các tệp Publisher (.pub). Nhưng nếu bạn muốn gửi một ấn phẩm hoặc nhận được một ấn phẩm trong email, bạn có một số tùy chọn.

Gửi một ấn phẩm

Nếu bạn gửi Ấn phẩm với những người không có Publisher cài đặt trên máy tính của họ, bạn có thể thử:

  • Chuyển đổi ấn phẩm thành tệp PDF, và gửi nó dưới dạng phần đính kèm trong email.

  • Gửi Ấn phẩm để gửi một nối kết để người đọc và một trang web.

  • Chuyển đổi ấn phẩm để gửi email để nó xuất hiện trong phần nội dung của thư.

Nhận được một ấn phẩm

Nếu bạn nhận được tệp Publisher (.pub) trong email và bạn không thể mở nó, bạn có thể tải xuống bản dùng thử Office mới nhất bao gồm Publisher 2013.

Sử dụng phiên bản dùng thử, bạn có thể cũng tìm hiểu thêm về cách Publisher có thể giúp bạn tạo ấn phẩm chuyên nghiệp.

Sau khi hết hạn bản dùng thử, bạn có thể vẫn sử dụng phiên bản dùng thử như trình xem đối với các tệp Publisher, ngay cả khi bạn không còn có thể tạo hoặc thay đổi ấn phẩm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lưu như hoặc chuyển đổi một ấn phẩm để .pdf hoặc .xps bằng cách dùng Publisher

Lưu hoặc chuyển đổi sang PDF

Publisher 2010: lưu và gửi Ấn phẩm

Sử dụng Publisher để tạo và gửi bản tin email

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×