Trình soạn thảo - hỗ trợ bạn viết bài

Trình soạn thảo kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp cho tài liệu hoặc email của bạn, đồng thời đưa ra đề xuất về văn phong. Trình soạn thảo đưa ra các đề xuất thay thế dựa trên ngữ cảnh của văn bản - bằng cách sử dụng máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office..

Kiểm lỗi với Trình soạn thảo

Kiểm lỗi toàn bộ tài liệu của bạn bằng cách nhấn F7 hoặc bằng cách chọn Soát chính tả & Ngữ pháp trên tab Xem lại.

Trình soạn thảo đánh dấu lỗi được phát hiện trong tài liệu của bạn khi bạn nhập: lượn sóng màu đỏ là lỗi chính tả, gạch dưới đôi màu lam là lỗi ngữ pháp và đường chấm chấm màu vàng ánh kim là lỗi văn phong.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ghi chú: Lượn sóng màu vàng ánh kim chỉ có trong tiếng Anh.

Trình soạn thảo kiểm tra lỗi chính tả khi bạn nhập. Khi bạn nhìn thấy màu đỏ lượn sóng bên dưới một từ, hãy bấm chuột phải vào từ đó, rồi chọn một trong các đề xuất để sửa lỗi.

 • Các đề xuất chính tả có các từ đồng nghĩa để giúp bạn làm rõ nghĩa giữa các lựa chọn. Chọn đề xuất thích hợp nhất để sửa lỗi chính tả.

 • Để thêm từ vào từ điển mặc định để Trình soạn thảo ngừng đánh dấu từ đó là sai chính tả, chọn Thêm vào Từ điển.

 • Để bỏ qua từ trong tài liệu hoặc email này mà không thêm từ đó vào từ điển chính tả, chọn Bỏ qua Tất cả.

 • Chọn Đọc To nếu bạn muốn nghe đề xuất đã chọn.

 • Chọn Thêm vào Tự Sửa cho đề xuất bạn luôn có với Trình soạn thảo để thay thế cho từ được tìm thấy. (Bạn cũng có thể truy nhập Tùy chọn Tự Sửa từ menu ngữ cảnh. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tùy chọn, xem mục chọn tùy chọn Tự Sửa.)

 • Để xem tất cả thông tin về các lựa chọn chính tả, chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo.

  Ghi chú: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người đăng ký Office 365. Chúng tôi đang triển khai dần tính năng này, vì vậy bạn có thể sẽ không thấy tính năng ngay lập tức. Nếu bạn là người đăng ký Office 365,hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất..

  Tại đây, bạn có thể yêu cầu đọc văn bản hiện đã chọn bằng cách chọn biểu tượng loa. Đối với mỗi đề xuất, bạn có thể nghe đề xuất đó (chọn Đọc To) cũng như nghe đánh vần (Đánh Vần).

Trình soạn thảo kiểm tra sự cố ngữ pháp khi bạn nhập. Khi bạn nhìn thấy đường gạch dưới hai gạch màu xanh lam, hãy bấm chuột phải vào từ hoặc cụm từ đó để tìm hiểu thêm.

 • Các đề xuất ngữ pháp có các giải thích nhanh nhằm giúp bạn đưa ra quyết định có hiểu biết về việc liệu có khắc phục được sự cố hay không và cách thức khắc phục sự cố đó.

 • Để bỏ qua từ hoặc cụm từ đó và chuyển sang từ tiếp theo, chọn Bỏ qua

 • Chọn Đọc To để nghe đề xuất đã chọn.

 • Để xem tất cả thông tin về các sự cố ngữ pháp, chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo.

  Ghi chú: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người đăng ký Office 365. Chúng tôi đang triển khai dần tính năng này, vì vậy bạn có thể sẽ không thấy tính năng ngay lập tức. Nếu bạn là người đăng ký Office 365,hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất..

  Tại đây, bạn có thể yêu cầu đọc văn bản hiện đã chọn bằng cách chọn biểu tượng loa. Để nghe đề xuất, bạn chọn Đọc To.

Ghi chú: Hiện tại, tính năng này chỉ có sẵn cho Tiếng Anh.

Word kiểm tra các sự cố về văn phong, đồng thời cho biết từ hoặc cụm từ bằng một đường gạch dưới chấm chấm màu vàng. Bấm chuột phải vào từ hoặc cụm từ được gạch dưới, rồi xem xét một trong các đề xuất thay thế.

Các đề xuất về văn phong viết có các mô tả ngắn để giải thích sự cố văn phong. Trình soạn thảo đang kiểm tra những điều sau đây:

 • Từ phức*

 • Từ rút gọn*

 • Từ cổ*

 • Ngôn ngữ Không trang trọng*

 • Phủ định Kép*

 • Biệt ngữ*

 • Danh từ hóa

 • Thể Bị động*

 • Thể bị động có Chủ thể Không xác định (Không có đề xuất)*

 • Dài dòng

 • Từ chia theo nguyên thể* (nhiều hơn một)

 • Ngôn ngữ dùng theo giống*

 • Từ thể hiện không chắc chắn*

 • Từ lóng*

 • Dấu phẩy Oxford*

 • Yêu cầu có Dấu chấm câu Với Dấu ngoặc kép*

 • Khoảng trống giữa các Câu*

Quan trọng: Bật tùy chọn văn phong bằng cách đi tới tùy chọn Kiểm lỗi, rồi chọn cài đặt Ngữ pháp & khác trong danh sách thả xuống Văn phong Viết. Xem mục Cách thay đổi cài đặt kiểm lỗi của Trình soạn thảo dưới đây.

 • Để bỏ qua sự cố về văn phong và chuyển sang từ tiếp theo, chọn Bỏ qua

 • Chọn Đọc To để nghe đề xuất đã chọn.

 • Để xem tất cả thông tin về các sự cố ngữ pháp, chọn Xem Thêm để mở ngăn Trình soạn thảo.

  Ghi chú: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người đăng ký Office 365. Chúng tôi đang triển khai dần tính năng này, vì vậy bạn có thể sẽ không thấy tính năng ngay lập tức. Nếu bạn là người đăng ký Office 365,hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất..

Để tìm hiểu chi tiết về lỗi văn phong viết và các đề xuất, xem mục Chọn tùy chọn ngữ pháp và văn phong viết.

Cách thay đổi cài đặt kiểm lỗi của Trình soạn thảo

Trong Word, thay đổi cài đặt kiểm lỗi bằng cách sử dụng hộp thoại Cài đặt Ngữ pháp. Bạn có thể chọn cài đặt ngữ pháp và văn phong khác nhau tùy theo cài đặt nào phù hợp nhất với tài liệu của bạn.

Ghi chú: Theo mặc định, tùy chọn kiểm lỗi của trình soạn thảo được đặt thành Ngữ pháp & khác, đồng thời có tùy chọn văn phong Dài dòng và Danh từ hóa được chọn.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi để mở tùy chọn kiểm lỗi.

 2. Dưới mục Khi sửa chính tả và ngữ pháp trong Word, chọn Cài đặt.

  Menu Văn phong viết trong hộp thoại Cài đặt Ngữ pháp đưa ra hai tùy chọn: Ngữ pháp hoặc Ngữ pháp & khác. Bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn tùy thuộc vào bạn muốn làm việc với cài đặt nào.

 3. Chọn Ngữ pháp & khác để sử dụng tùy chọn văn phong.

  Cuộn xuống để xem tất cả các tùy chọn sẵn dùng, rồi chọn hoặc xóa bất cứ quy tắc nào mà bạn muốn trình kiểm tra ngữ pháp gắn cờ hoặc bỏ qua. Bất cứ thay đổi nào mà bạn thực hiện cho cài đặt này áp dụng với tất cả các tài liệu hoặc mục mà bạn chỉnh sửa, không chỉ với tài liệu hiện tại mà bạn đang làm việc.

  Mẹo: Nếu bạn muốn quay lại cài đặt kiểm lỗi mặc định của trình soạn thảo, chọn Đặt lại Tất cả.

Trong Outlook, Trình soạn thảo có thể gắn cờ các từ hoặc cụm từ cho sự cố ngữ pháp hoặc văn phong khi bạn nhập email, đồng thời đưa ra các đề xuất để khắc phục sự cố. Để sử dụng các dịch vụ kiểm lỗi của Trình soạn thảo,

 1. Tạo hoặc mở một email.

 2. Chọn tab Tệp, rồi chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Thư, rồi chọn Tùy chọn Trình soạn thảo....

 4. Chọn Kiểm lỗi.

 5. Dưới mục Khi sửa chính tả trong Outlook, làm như sau:

  • Chọn mục Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập. Tùy chọn này đánh dấu cả lỗi ngữ pháp (màu xanh lam) và văn phong (màu vàng) khi bạn nhập.

  • Chọn Thiết đặt.

   Menu Văn phong viết trong hộp thoại Cài đặt Ngữ pháp đưa ra hai tùy chọn: Ngữ pháp hoặc Ngữ pháp & khác. Bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn tùy thuộc vào bạn muốn làm việc với cài đặt nào.

  • Chọn Ngữ pháp & khác để sử dụng tùy chọn văn phong.

   Cuộn xuống để xem tất cả các tùy chọn sẵn dùng, rồi chọn hoặc xóa bất cứ quy tắc nào mà bạn muốn trình kiểm tra ngữ pháp gắn cờ hoặc bỏ qua. Bất cứ thay đổi nào mà bạn thực hiện cho cài đặt này áp dụng với tất cả các tài liệu hoặc mục mà bạn chỉnh sửa, không chỉ với tài liệu hiện tại mà bạn đang làm việc.

   Mẹo: Nếu bạn muốn quay lại cài đặt kiểm lỗi mặc định của trình soạn thảo, chọn Đặt lại Tất cả.

 6. Chọn OK

Xem Thêm

Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp trong Office 2016

Kiểm tra chính tả và Ngữ pháp trong Office 2010 trở lên

Chọn tùy chọn ngữ pháp và văn phong trong Office 2013 và phiên bản cũ hơn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×