Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager: xuất tệp lịch sử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tệp để xuất:     Nhập vị trí của tệp mà bạn muốn xuất, hoặc bấm duyệt để tìm thấy nó.

Trong phần xuất lịch sử, bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Tất cả lịch sử      Bao gồm lịch sử liên lạc toàn bộ các bản ghi, bao gồm nối kết tài khoản, liên hệ công việc và thông điệp email.

  • Tất cả lịch sử mà không cần email      Bao gồm lịch sử liên lạc toàn bộ các bản ghi, bao gồm nối kết tài khoản và liên hệ công việc, nhưng không bao gồm thông điệp email.

Ghi chú: Khi bạn nhập tài khoản hoặc liên hệ công việc bạn có thể chọn để nhập tất cả các bản ghi, bao gồm lịch sử giao tiếp có liên quan, hoặc bạn có thể chọn để nhập chỉ các bản ghi mà bạn muốn. Tuy nhiên, khi bạn nhập một lựa chọn liên hệ công việc, tài khoản liên quan bản ghi không được nhập vào, và khi bạn nhập một vùng chọn của tài khoản, các bản ghi liên hệ công việc có liên quan sẽ không được nhập vào.

Trong phần xuất sản phẩm, bấm vào một trong hai cách:

  •     Bao gồm các mục sản phẩm và dịch vụcủa bạn.

  • No     Loại trừ các mục sản phẩm và dịch vụ.

Ghi chú: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×