Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager: xuất ra tệp Business Contact Manager (.bcm)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chọn để xuất tất cả hoặc bản ghi cụ thể trong Business Contact Manager cho Outlook.

Tùy chọn dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Hành động tiếp theo

Mọi thứ

Bản ghi Business Contact Manager cho Outlook :

  • Tài khoản

  • Liên hệ Công việc

  • Cơ hội

  • Dự án Kinh doanh

  • Chiến dịch tiếp thị

  • mục lịch sử giao tiếp

Chọn những tệp lịch sử hoặc sản phẩm để xuất.

Bản ghi cụ thể

Tài khoản

Tất cả

Chọn những tệp lịch sử hoặc sản phẩm để xuất.

Tài khoản

Bản ghi tài khoản cụ thể

Bấm chọn để mở hộp thoại Bộ lọc tài khoản .

Liên hệ Công việc

Tất cả

Chọn những tệp lịch sử hoặc sản phẩm để xuất.

Liên hệ Công việc

Bản ghi liên hệ công việc cụ thể

Bấm chọn để mở hộp thoại Bộ lọc liên hệ công việc .

Ghi chú: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×