Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất có thể giúp bạn làm như sau:

 • Nhập dữ liệu nghiệp vụ vào Business Contact Manager cho Outlook

 • Xuất dữ liệu nghiệp vụ từ Business Contact Manager cho Outlook.

Chúng tôi khuyên bạn nên mà bạn sao lưu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn trước khi bạn nhập tệp, vì quy trình này không thể đảo ngược ngoại trừ bằng cách xóa theo cách thủ công các mục đã nhập.

Cách thực hiện?

Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể sao lưu các tệp.

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Quản lý cơ sở dữ liệu , trên tab Sao lưu/khôi phục , hãy bấm Lại lập cơ sở dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Sao lưu cơ sở dữ liệu , trong hộp sao lập Business Contact Manager để , nhập vị trí cho tệp sao lưu của bạn, hoặc bấm duyệt để chọn một vị trí.

  Ghi chú: Bạn có thể lưu tệp sao lưu vào bất kỳ thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như máy tính khác, CD, đĩa, ổ Zip hoặc mạng công ty.

 4. Để mật khẩu bảo vệ tệp sao lưu, hãy nhập mật khẩu trong hộp mật khẩuxác nhận mật khẩu .

 5. Bấm OK.

  Để có được hỗ trợ trong khi hoàn thành một trang trong trình hướng dẫn, hãy bấm vào nút Trợ giúp trên trang đó.

Nhập tệp      Chọn tùy chọn này để nhập dữ liệu nghiệp vụ vào Business Contact Manager cho Outlook từ một chương trình khác.

Xuất tệp      Chọn tùy chọn này để xuất dữ liệu nghiệp vụ từ Business Contact Manager cho Outlook sang chương trình khác.

Tiếp tục nhập hoặc xuất các thao tác, hãy bấm tiếp theo.

Để dừng nhập hoặc xuất thao tác và đóng trình hướng dẫn, hãy bấm hủy.

Ghi chú: 

 • Nhập hoặc xuất dữ liệu nghiệp vụ sang hoặc từ các vùng khác nhau trên thế giới không khuyến khích vì một số cấu trúc dữ liệu và kiểu sẽ không thể chuyển đổi.

 • Để mở trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất, trên menu tệp trỏ để nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×