Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager: chuyển đổi dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để sử dụng Business Contact Manager cho công cụ chuyển đổi dữ liệu Outlook, hãy bấm Chuyển đổi dữ liệu. Công cụ này sẽ chuyển đổi một bản sao của dữ liệu của bạn thành định dạng Business Contact Manager, nhưng tệp gốc của bạn không được thay đổi.

Bấm vào nút Chuyển đổi dữ liệu Hiển thị Công cụ chuyển đổi dữ liệu chuyển đổi dữ liệu của bạn từ các chương trình chẳng hạn như ACT! hoặc QuickBooks.

Ghi chú: ACT! Phiên bản bao gồm ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Tải xuống và cài đặt gói dịch vụ 1 cho Office 2007 bao gồm hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu nghiệp vụ từ ACT! 2007/9 và được cải tiến bộ phận hỗ trợ cho ACT! 2006/8. Phiên bản tiếng Anh của Business Contact Manager cho Outlook chỉ có thể chuyển đổi ACT! dữ liệu được tạo bằng cách dùng Hoa Kỳ Phiên bản của ACT!.

Công cụ chuyển đổi dữ liệu sẽ nhắc bạn nhập đường dẫn và tên tệp cho tệp mà bạn muốn chuyển đổi và sau đó nhập vào Business Contact Manager cho Outlook.

Theo mặc định, đã chuyển đổi tệp được lưu trữ trong thư mục sau đây:

  • Trong Windows XP, C:\Documents và settings\ \Local <tên người dùng> My Documents\tên tệp.bcm

    trong đó tên người dùng là tên của người dùng và tên tệp là tên của ACT! hoặc QuickBooks tệp.

  • Trong Windows Vista, C:\Users\ <tên người dùng> \Documents\tên tệp.bcm

    trong đó tên người dùng là tên của người dùng và tên tệp là tên của ACT! hoặc QuickBooks tệp.

Ghi chú: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×