Trình bày sổ làm việc trực tuyến

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu đã cài đặt Lync và bạn đã đăng nhập, bạn có thể trình bày một sổ làm việc trong một cuộc hội thoại hoặc cuộc họp trực tuyến, làm việc với những người khác trong thời gian thực và thậm chí cho phép người khác điều khiển nó.

  1. Trong Excel, hãy đóng tất cả những sổ làm việc mà bạn không muốn chia sẻ.

  2. Bấm Tệp > Chia sẻ.

  3. Bên dưới Chia sẻ, hãy bấm Trình bày Trực tuyến.

Trình bày Trực tuyến

  1. Bên dưới Trình bày Trực tuyến, hãy bấm Trình bày.

Nút Trình bày Trực tuyến

Nếu Lync không hoạt động, bạn có thể đăng nhập để tiếp tục.

  1. Trong hộp Cửa sổ Chia sẻ Sổ làm việc, hãy chọn cuộc họp đã lên lịch hoặc bấm Bắt đầu cuộc họp Lync mới, rồi bấm OK.

  2. Trong Lync, thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Bắt đầu cuộc họp đã lên lịch.

    • Bắt đầu cuộc họp mới bằng cách mời người dự. Bấm vào nút Người dự, bấm Mời Thêm Người, chọn hoặc nhập tên của những người dự.

Để dừng chia sẻ, hãy bấm Dừng chia sẻ ở phía trên cùng của màn hình.

Dừng Chia sẻ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×