Trình bày một tài liệu trực tuyến bằng cách dùng Dịch vụ Bản trình bày Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể trình bày một tài liệu từ Word bằng cách dùng dịch vụ bản trình bày Office, một miễn phí, Dịch vụ công cộng cho phép người khác để theo dõi trong trình duyệt web của họ. Thiết lập không được yêu cầu. Sử dụng của bạn miễn phí tài khoản Microsoft để bắt đầu.

 1. Trong Word, mở tài liệu mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Tệp > Chia sẻ > Trình bày Trực tuyến.

 3. Dưới Trình bày Trực tuyến, hãy chọn Dịch vụ Bản trình bày Office.
  Trình bày Trực tuyến bằng cách dùng Dịch vụ Bản trình bày Office

 4. Nếu bạn muốn người dự có thể tải về một bản sao của tài liệu, hãy bấm vào hộp bên cạnh Giúp người xem ở xa có thể tải về tài liệu.

 5. Bấm nút Trình bày Trực tuyến.

 6. Để gửi thư mời họp cho người dự, hãy chọn một trong những cách sau:

  • Sao chép Liên kết – và dán nó vào một nơi nào đó mà người khác có thể truy nhập

   • Gửi trong Email

  • Gửi trong IM – có sẵn nếu bạn có một ứng dụng IM được cài đặt

 7. Khi bạn đã sẵn sàng trình bày tài liệu của bạn, hãy bấm Bắt đầu Bản trình bày.

 8. Để kết thúc bản trình bày trực tuyến của bạn, hãy bấm tab Trình bày Trực tuyến và chọn Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

 9. Để xác nhận rằng bạn muốn kết thúc bản trình bày, hãy bấm Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu hoặc gia nhập một cuộc họp trực tuyến:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×