Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ Gantt

Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ Gantt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn cần hiển thị trạng thái của một lịch biểu dự án đơn giản với biểu đồ Gantt? Khi Excel không có một loại biểu đồ Gantt được xác định trước, bạn có thể tạo một cách sử dụng mẫu miễn phí này: mẫu trình lập kế hoạch dự án Gantt cho Excel

Mẫu biểu đồ Gantt mô phỏng
Mẫu mô phỏng biểu đồ Gantt trong Excel 2016 và 2013
Ví dụ về biểu đồ Gantt trong Excel
Mẫu mô phỏng biểu đồ Gantt trong Excel 2010 và 2007

Bạn có biết?

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 hoặc phiên bản Office mới nhất, bạn có thể dùng thử ngay:

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo biểu đồ từ đầu đến cuối

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×